Adopce na dálku: David Omollo Oguma

Adoptujte si na dálku některé z chudých afrických dětí a dejte mu tak šanci na lepší život. 
Adopce na dálku: David Omollo Oguma
10.4.2008 0:00 |

Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je zprostředkovat přístup ke vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Dítě nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale adoptivní „rodič“ z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma, mu hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Posíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě. „Adoptivní rodina“ je pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat aktuální fotografie, dopisovat si, poslat dítěti dárek a v rámci možností se případně i vzájemně navštívit.  V Keni je příspěvek na adopci dítěte 600,- Kč měsíčně. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců. Pro lepší představu se jedná o částku přibližně odpovídající ceně jedné kávy denně. „Adoptivní rodina“ (což může být rodina, jeden člověk, instituce nebo sdružení) bude pravidelně informována o stavu dítěte a jeho pokrocích.

Jak se zapojit?
1) Vybrat si konkrétní dítě, které zatím na své adoptivní „rodiče“ čeká.
2) Kontaktovat koordinátora zodpovědného za vámi vybrané dítě a nechat si poslat bližší informace nebo se domluvit na osobní schůzce.

David Omollo Oguma
Chlapec 11 let
Označení v databázi: 51782
Město, Čtvrť: Kisumu, Rusinga Island
Země: Keňa
Matka: zemřela
Otec: zemřel
Opatrovník: Wilkister Adhiambo, nar.1941
Popis situace:
David je sirotek, má dva sourozence, žijí společně s velmi starou babičkou. Obstarání jídla pro rodinu mají v současné době na starosti David a jeho bratři. David je ve třetí třídě, je šikovný, ale chodí do školy jen občas. Bylo by dobré, kdyby mohl bydlet v sirotčinci a navštěvovat zde místní školu. DŮLEŽITÉ: Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 14400,- Kč ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování a jídlo v sirotčinci (nově vybudovaný humanistický sirotčinec).

Zda již dítě mezitím někdo neadoptoval zjistíte na www.adopceafrika.cz (nebylo by v databázi),  kde také naleznete další děti k adopci. Navštívit nás můžete na adrese na Humanistické centrum Narovinu, Vltavska 24, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel./fax 257 310 329

Humanistické centrum Narovinu je občanské sdružení, které organizuje:
- „Adopci afrických dětí“ – projekt pomoci na dálku
- mnoho projektů ve školství a zdravotnictví v Keni
- sbírky, festivaly, výstavy fotografií v ČR na podporu projektů v Keni
- Ples Afrika v pražské Lucerně
- programy KLP pro české školy – působící proti diskriminaci a xenofobii mezi mládeží v ČR
- kurzy „Dobrovolníci pro pomoc Africe“
- vydává Humanistické noviny Narovinu a organizuje kurzy a semináře na techniky osobního růstu a sebepoznání k získání dostatečné energie a vnitřní síly pro zvládání zátěžových situací a pomoc ostatním

Autor článku: Redakce
Zdroj: Ženy.cz

Komentáře

Nebyl vložen žádný komentář.

DIALOG
nápověda
Potvrzení
zavřít
Upozornění