31. 10. - Den UNICEF | e15.cz

31. 10. - Den UNICEF

ZDROJ: Ženy - E15

Tereza Ticháčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Existuje mnoho organizací, o jejichž existenci máme jakési povědomí, ale ve skutečnosti zcela přesně netušíme, co dělají, proč a jak je jejich činnost prospěšná. K takovým s největší pravděpodobností patří také Dětský fond OSN – tzv. UNICEF, který poslední říjnový den slaví svůj pomyslný svátek.

Dětský fond OSN, dříve též známý jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci, byl založen bezprostředně po Druhé světové válce na pomoc dětem, které válečnými strastmi mezi léty 1939 a 1945 prošly. V roce 1953, tedy sedm let poté, co fond oficiálně započal svou činnost, se připojil k Organizaci spojených národů (OSN), pod jejíž hlavičkou poskytuje pomoc jednak dětem zasaženým jakoukoliv přírodní či jinou katastrofou, jednak dětem strádajícím a obecně znevýhodněným. Za dobu své existence tak údajně zabránil smrti několika stovek milionů dětí na celém světě.

Největší pomoc pochopitelně směřuje do takových oblastí, kde je momentální či dlouhodobá situace nejvíce problematická. K těmto obvykle patří válkou či ozbrojeným konfliktem zasažené země a regiony, které postihlo zemětřesení či jiná přírodní katastrofa.

Není to však jen bezprostřední reakce na proběhnuvší či vznikající krizovou situaci, na něž se Dětský fond OSN zaměřuje. Organizace s hlavním sídlem ve městě, které nikdy nespí, americkém New Yorku, rovněž deklaruje cíle, na něž se zaměřuje dlouhodobě. K takovým patří třeba snaha eliminovat násilí, chudobu, diskriminaci anebo nemoci. Jak sám fond ve svých materiálech uvádí, každou hodinu zemře na světě téměř osm set děti mladších pěti let, a to z důvodů, kterým by se vytvořením přijatelných životních podmínek dalo vyhnout. Tyto přijatelné či minimálně přijatelnější okolnosti se UNICEF snaží nastolit pomocí dlouhodobě financovaných programů na podporu dostupnosti očkování, přístupu k nezávadné a pitné vodě, odpovídajícím hygienickým podmínkám nebo třeba vzdělání.

Víte, že zajištění očkování proti šestici smrtelných dětských onemocnění (spalničky, tuberkulóza, tetanus apod.) umožnilo přežití milionům dětí? Stejně tak lékařská pomoc pro matky a děti nakažené virem HIV, jejichž procento v Africe raketově stoupá, zabezpečila přežití dětí, které by se za jiných okolností nedožily ani druhého roku věku.

Ačkoliv další dlouhodobé aktivity Dětského fondu OSN se již možná nepočítají na stovky milionů přeživších, mají své neopomenutelné místo mezi pomocnými programy organizace. Do této kolonky spadá podpora vzdělávacím programům, jejichž hlavním cílem je poskytnout vzdělání všem dětem, a to bez rozdílu pohlaví, rasy či náboženství, ale také ochrana dětí, které jsou již od útlého věku nuceny k práci, účasti na bojích (tzv. dětští vojáci), sexuálně zneužívané a týrané. Všechny tyto aktivity jsou více než nákladné a UNICEF je jedinou organizací, která nečerpá prostředky z rozpočtů Organizace spojených národů. Jejími jedinými zdroji jsou tedy dobrovolné příspěvky jedinců a veřejnosti a rovněž vlád zemí, s nimiž spolupracuje. A že počet zemí, v nichž organizace působí, dnes dosahuje téměř ke dvěma stovkám.

Autor: Tereza Ticháčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery