Chiromantie: Co skrývá naše dlaň? | e15.cz

Chiromantie: Co skrývá naše dlaň?

ZDROJ: Ženy - E15

Ilona Kotková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Chiromantie je prastará věštecká metoda, ačkoli nejde o věštění tak, jak si možná mnozí představují. Žádná křišťálová koule, „čertovské obrázky“, černá kočka v potemnělé místnosti, zapálené svíce... Zkrátka žádné pomůcky, nic, co by nutně muselo dokreslovat tajuplnou atmosféru. Bohatě postačí jen vhodně osvětlený, klidný prostor, vaše dlaně a osoba, která v nich umí „číst“.

Kořeny chiromantie sahají hluboko, až do období starověké Indie, kde se dodnes tato věštecká technika těší vysoké oblibě i uznání. Její předchůdkyní je s největší pravděpodobností prastará věda zvaná Samudrika Shastra. Postupně se čtení z ruky dostalo dál za hranice kontinentu, především díky kočovným kmenům Romů, kteří techniku šířili dále po Evropě.

Samotný název vznikl nejspíše složením dvou slov; „chiro“ označující vztah k rukám a „mantika“ jako jeden z výrazů pro věštění nebo věštbu.

Jako u všech ostatních věšteckých metod a systémů, i zde je nutno připomenout, že jde o obor nesmírně rozmanitý a široký, vyžadující mnohaleté studium. Těžko po jediném víkendovém kurzu chiromantie lze jeho absolventa označit za „hotového“ věštce, ačkoli nějak se začít musí. Naše dlaně ovšem protíná obrovské množství čar, ať už jde o rýhy hlavní nebo vedlejší, dokreslující každého jedince. Pokud bychom je chtěli připodobnit například k Tarotu, pak by hlavní čáry naší dlaně korespondovaly s kartami velké arkány (v Tarotu znamenající „esa“, hlavní linii příběhu, základní děj) a ty vedlejší bychom s klidným svědomím mohli zasadit na úroveň arkány malé. Ta příběh rozvíjí, upřesňuje, přibližuje se více osobě a situaci, nanáší barvy, odstíny, upřesňuje tvary…

Vraťme se ale zpět k rukám. Pravděpodobně vás napadne otázka, z které dlaně číst. Možná vás nepřekvapí odpověď – důležité jsou obě. Je ovšem třeba rozlišit, která ruka je dominantní, a která tzv. pasivní. Většinou je to tak, že praváci mají dominantní ruku pravou, leváci logicky levou. Nic ovšem není jednoznačné, tedy i tady můžeme najít výjimky. Dobrý věštec vám s určením dominance dokáže bez problémů pomoci jednoduchým testem.

A co všechno lze z dlaní vyčíst? Mnohé; ať už se váš zájem týká budoucnosti, přítomnosti nebo událostí dávno minulých. Ruce prozrazují spousty informací týkajících se povahy člověka, schopností, nadání a (ne)využitého potenciálu, zdraví a případných zdravotních (i jiných) rizik. Najít můžete i to, jak dotyčná osoba prožívá emoce a nakolik je či není „komplikovaná“, jak se staví k partnerství, jak důležitá je pro ni rodina a nakolik je dotyčný ovlivnitelný okolím; kolik životní energie v sobě tazatel ukrývá, jak je zdatný po mentální stránce, nakolik je mu vlastní schopnost empatie. Vyčíst lze třeba i to, v jakém oboru může tazatel dosáhnout úspěchu, kolik bude mít (nebo má) dětí, jaká úskalí na něj číhají ve vztazích, v majetkových záležitostech, v práci. Dobrý „čtenář“ dokáže najít i známky stesku, smutku, toho, co člověk ukrývá, po čem touží, čeho se mu nedostává. V dlani je zaznamenáno i stěhování, rozvod či jiná, větší životní změna, mezník. Naše ruce jsou zkrátka jako kniha, ve které je stejně důležitý minulý, přítomný i budoucí okamžik, protože z jistého úhlu pohledu všechny tyto body splynou.

V našich rukách se nacházejí nervová zakončení propojená s mozkem, a tak se, v konečném důsledku, vše, co prožíváme, zásadní činy a z nich plynoucí důsledky, vepisují do našich dlaní. Jako byste hleděli na mapu svého života, která je sice jistým způsobem daná, předkreslená, vy ji však můžete vybarvovat dle libosti, rozšířit či budovat nové cestičky kolem hlavní silnice vedoucí do cíle.

Pojďme nakonec vyjmenovat alespoň ty zásadní čáry našich dlaní. Jsou jimi čára života, čára hlavy (myšlení) a čára srdce. Významnou čarou je i čára osudu, čára sluneční nebo čára intuice a zdraví. Ostatních (vedlejších) čar je celá řada a platí, že ne všechny najdete na každé ruce. Neméně důležité jsou i pahorky na rukách, tvar ruky, stejně tak délka a tloušťka prstů a směr jejich nahýbání, tvar, barva a struktura nehtů a podobně.

Na závěr pro vás máme malý tip. Pokud vás chiromantie zaujala, zkuste si na papír otisknout své dlaně tak, aby byly dobře viditelné jejich rýhy. A třeba po půl roce, případně později nebo po nějaké zásadní změně ve vašem životě, pokus zopakujte. Můžete tak obrázky porovnat a buďte si jistí, že rozhodně zaznamenáte změnu.

Autor: Ilona Kotková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery