Deset let Linky bezpečí | e15.cz

Deset let Linky bezpečí

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Linka bezpečí 800 155 555 zahájila svůj provoz před deseti lety, v září 1994, přičemž u jejího zrodu stáli ing. Zuzana Baudyšová a prof. Jiří Dunovský.

Po celé desetiletí poskytovala telefonickou krizovou intervenci dětem a dospívajícím, kteří se na ni mohli a mohou bezplatně dovolat z kteréhokoliv místa České republiky. Obracejí se na ni nejen děvčata a chlapci, kteří se ocitnou v krizové situaci, ale i děti, jimž leží na srdci běžné starosti a potřebují si  o nich popovídat.

Linka bezpečí funguje po celou dobu své existence nepřetržitě, což znamená, že se na ni děti dovolají v kteroukoliv denní i noční hodinu, a díky Českému Telecomu také bezplatně. Od zahájení jejího provozu už zaznamenala téměř 6 milionů volání, přičemž více než tři čtvrtě milionu z nich byla volání, kdy se děti cítily opravdu v  tísni, potřebovaly pomoc, případně si chtěly o problému i více povídat.

Nejčastěji se objevujícími tématy, které děti tíží a s nimiž se obracejí na Linku bezpečí, jsou problémy s láskou a partnerstvím (22,6 %) a rodinné vztahy (20,3 %). Každé desáté volající dítě má problémy s vrstevnickými vztahy, 9 % dětí trápí škola, téměř stejný počet dětí se potýká s problémy sexuálního zrání. Alarmující je syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN), oscilující kolem 5 % tematických hovorů na Lince bezpečí. Toto procento není velké, ale vzhledem k závažnosti jevu a celkovému počtu tématických hovorů, z něhož tento údaj vychází, se jedná o vysoký počet výskytu v absolutních číslech počtu případů. Také šikana objevující se u 2 % volajících by nás neměla nechat lhostejnými.

Linku bezpečí provozuje Sdružení Linka bezpečí, které bylo založeno ve stejném roce jako Linka bezpečí. Sdružení Linka bezpečí má hlavního partnera v Nadaci Naše dítě, která finančně zajišťuje rozhodující část jeho aktivit, jejím generálním sponzorem je Český Telecom. Nadále se však bude snažit i Sdružení Linky bezpečí získávat nové zdroje financování stávajících projektů i podporu pro další připravované projekty. Se vstupem České republiky do Evropské unie se totiž otevřelo poměrně široké pole pro získávání grantů z EU.  

Komu pomůže Linka bezpečí?Linka bezpečí je určena pro děti a dospívající, kteří potřebují pomoc při řešení problémů se školou, s rodiči a sourozenci, v partnerských vztazích i při problémech s drogami, hracími automaty nebo s alkoholem.

Jak si promluvit o svých problémech?


Linka bezpečí je dostupná ZDARMA z pevných linek, z mobilních telefonů i z telefonních automatů z celé České republiky na telefonním čísle 800 155 555. Již 17 tisíc nových automatů Českého Telecomu, který Linku bezpečí dlouhodobě podporuje, navíc umožňuje rychlou volbu Linky bezpečí pouhým zmáčknutím tlačítka D – děti.

Linka bezpečí z pohledu čísel 
• Za uplynulých deset let bylo na Lince bezpečí přijato 5 994 527 telefonátů, přičemž více než tři čtvrtě milionu z nich byla volání, kdy se děti cítily v tísni a potřebovaly pomoc.
• Přestože v posledních třech - čtyřech letech bylo průměrně za jeden den na Lince bezpečí registrováno kolem 2000 telefonátů, denní statistiky vypovídají o dalších cca 12 000 vytočení čísla Linky bezpečí, která však kvůli obsazenosti Linky nemohla být přijata.
• Na Linku bezpečí volají z 57 % chlapci a ze 43 % dívky. Ve statistice hovorů, kde děti řeší nějaký konkrétní problém či potřebují informace, však převažují výrazněji dívky (70 %) nad chlapci (30 %).
• Z hlediska věku jsou nejpočetnější volající skupinou dvanáctileté až čtrnáctileté děti. Typickým klientem Linky bezpečí je děvče ve věku třinácti let, které volá v odpoledních hodinách a má problémy v rodině, s láskou nebo s kamarády.
• Počet hovorů v průběhu dne kulminuje v odpoledních hodinách.
• V současné době zajišťuje provoz Linky bezpečí kolem 115 pracovníků.


 

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video