Domácí násilí: problém a řešení | e15.cz

Domácí násilí: problém a řešení

ZDROJ: Ženy - E15

Josef Kraus

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Dříve prakticky neartikulovaná věc, která zůstávala v rodině, dnes často zmiňovaný a medializovaný problém. Co je domácí násilí a jak se mu bránit, na to jsme se zeptali odbornice z o. s. Persefona.

Mgr. Veronika Polívková působí v Persefoně jako sociální pracovnice a setkává se ve své praxi s mnoha různými případy domácího násilí, kterým se společně s týmem odborníků na nejrůznější části této problematiky věnuje a snaží se pomáhat jejich obětem v nouzi i násilníkům při upřímné snaze o nápravu.

Kolika klientům pomůžete ročně a je Persefona určena pouze ženám?

Ročně zajišťujeme pomoc zhruba 200 klientkám a klientům. Z toho asi třetinu tvoří noví klienti a zbytek tvoří klienti, se kterými pracujeme déle než jeden rok. Naše služby nabízíme obětem domácího a sexuálního násilí starších 18 let, takže jsou určeny i mužům. Většinu našich klientů ale tvoří ženy.

To neznamená, že se muži nestávají obětí domácího násilí, ale obecně méně často vyhledávají poradenské služby. Zřejmě z důvodu studu, různých obav a pocitu, že se se svým problémem musí vyrovnat sami. S těmito postoji a strachy se samozřejmě zabývají i ženy, ale jejich přístup k pomoci bývá vstřícnější.

V naší poradenské praxi tvoří mužští klienti okolo 5 % s tím, že ne všichni jsou oběti. Vyskytují se mezi nimi i ti, kteří se setkávají ve svém okolí s domácím násilím a chtějí poradit, jak mohou pomoci své známé či jiné blízké osobě, která je tím postižena.

Nejčastěji se zabýváme případy domácího násilí v rámci manželského nebo partnerského vztahu. Jsou ale i případy mezigeneračního násilí, například kdy je násilníkem syn anebo dcera a obětí rodič – senior. Z hlediska forem násilí je nejčastější kombinace fyzického a psychického násilí. S tím, že psychické násilí klienti považují za těžší formu, která je o to obtížněji uchopitelná, když je přítomná pouze ona.

Jak může člověk poznat, že je oběť domácího násilí?

Předně k domácímu násilí dochází mezi osobami, které mají blízký vztah, nejčastěji je to mezi partnery a ostatními rodinnými příslušníky. Dále je typické, že se většinou odehrává v soukromí, což je často příčina toho, že zůstává řadu let utajené. Domácí násilí je opakované a začíná postupně od drobných výpadů a urážek, které oběť velmi často omlouvá, až končí u fyzických útoků. Tedy nabývá na intenzitě.

Kromě své fyzické podoby domácí násilí bývá také psychické (znevažování, ponižování, zesměšňování), sexuální, ekonomické (omezení přístupu k penězům, jejich neposkytnutí na provoz domácnost) i sociální (izolace od příbuzných a přátel) Také se postupně zkracují intervaly mezi obdobím klidu a útokem.

Jak má oběť v takových případech postupovat?

V případech silného násilí a ohrožování doporučujeme v okamžicích hádky vyhýbání se místnostem, kde může násilník mít po ruce nějakou zbraň - např. kuchyň, a malým prostorám jako koupelna. Dále je důležité hlídat si východ, mít u sebe mobil a při útoku hned volat polici.

V případě zranění je kromě vyhledání zdravotní pomoci důležité, aby došlo k pořízení fotografií sloužících jako důkaz o násilí. Vhodné je také preventivní vytvoření bezpečnostního balíčku pro případný okamžitý odchod z domácnosti, takže základní potřeby, doklady a finance bude oběť mít k dispozici.

Jak (a pokud vůbec) může obyčejný člověk pomoci osobě, o níž ví nebo se domnívá, že je obětí domácího násilí?

Pomoc určitě nabídněte. Musíte ale počítat s tím, že oběti se za svůj osud velmi stydí a není pro ně lehké hovořit o tom, co prožívají. Přistupujte k takovým osobám s pochopením, naslouchejte, neodsuzujte a hlavně netlačte je k nějakému rozhodnutí. Je důležité, aby oběť věděla, že ve vás má oporu a to i v případě, že ještě není rozhodnutá od násilného partnera odejít, nebo se k němu dokonce chce vrátit.

Persefona je občanské sdružení, které poskytuje odborné sociální poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Rozsahem služeb pokrývá psychologickou, sociální a právní pomoc obětem uvedeného příkoří i jejich blízkým v rámci města Brna a Jihomoravského kraje. Dále se zaměřuje na vzdělávací aktivity pro širší odbornou i laickou veřejnost v oblasti prevence domácího a sexuálního násilí. V rámci expertní činnosti usiluje sdružení o prosazování legislativních změn ke zlepšení situace v oblasti pomoci obětem trestných činů v České republice.

Jaký je postup, když vás oběť kontaktuje a je možné žádat o pomoc anonymně?

Klienti nás většinou kontaktují prostřednictvím telefonu nebo emailu. Dle možností nám popíší svoji situaci a důvody proč se na nás obrátili. Podle povahy problému a situace poskytneme orientující poradenství nebo krizovou intervenci v rámci níž zjišťujeme míru jejich ohrožení a případně ještě po telefonu probíráme bezpečnostní plán.

Pokud má volající zájem a je naší cílovou skupinou, nabídneme termín pro osobní konzultaci. Klienta seznámíme se svou službou a ten nám svěří svůj příběh či problémy, se kterými se potýká, a společně hledáme možnosti řešení. Klienti u nás mohou vystupovat anonymně.

Jakou pomoc vlastně poskytujete a je tato pomoc zdarma?

Klientům poskytujeme poradenství psychologické, sociální a právní. Takže máme vlastní psychology, sociální pracovníky a právníky. Veškeré naše služby jsou zdarma. Co se týče právních služeb tak ani za ně naši klienti neplatí. Poskytneme jim poradenství a případně pomůžeme sepsat podání, např. návrhy na rozvod, svěření dětí do péče, trestní oznámení apod.

Ty si klient na základě příslušných instrukcí podává na soud či policii sám. V některých případech máme možnost nabídnout klientům zastupování u soudu jako obecný zmocněnec. Ale není to tak, že by u nás klienti v podobě obětí získali bezplatného advokáta. Taková služba v rámci odborného sociálního poradenství nemůže být ze zákona poskytována.

Pracujete krom obětí i s násilníky?

Ano, pomoc nabízíme také pachatelům. Ze zkušeností terapeutů poskytujících pomoc domácím násilníkům a některých výzkumů vyplývá, že násilná osoba často získává své sklony k prosazování se a projevování agresivity ve své původní rodině. Jedná se tedy o naučený způsob jednání, se kterým lze dále pracovat.

Proto v rámci komplexnosti našich služeb nabízíme pomoc i pachatelům domácího násilí skrze projekt „Bezpečné soužití – terapie pachatelů domácího násilí“. Tuto službu z organizačních důvodů zprostředkováváme u externích terapeutů. Dle povahy spolupráce se může terapie zúčastnit také partner či partnerka.

Kde získává vaše sdružení finance na vlastní provoz a na odbornou pomoc?

Jako poskytovatel registrované služby odborného sociálního poradenství máme možnost se ucházet o dotace z ministerstev, z kraje a města. Neznamená to však, že dotace obdržíme automaticky. Vše záleží na aktuální dotační politice jednotlivých resortů. Objem dotačních prostředků se ale rok od roka zmenšuje, takže musíme hledat i jiné zdroje, například z nadací či od sponzorů.

Autor: Josef Kraus

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video