Geopatogenní zóny. Opravdu existují? | e15.cz

Geopatogenní zóny. Opravdu existují?

Irena Forejtová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
G-zóny jsou pro realisticky uvažujícího člověka jevem mezi nebem a zemí. Četnými odbornými studiemi je však dokázáno jejich negativní působení na člověka, zvířata a rostliny. Není třeba se jimi ve všedním životě nějak přehnaně zabývat, ale je dobré o nich vědět.

Objasnění záhady je skryto hluboko pod zemí

Vznik geopatogenních zón je dán přírodními podmínkami na Zemi. Jsou součástí geomagnetického klimatu, vytvářeného magnetickým polem Země, které je závislé na geologickém složení. Vysvětlit, jak G-zóny vypadají lze jen velmi zjednodušeně.

Představme si síť, která se rozkládá po zemském povrchu. Jednotlivé nitky pomyslné sítě jsou v různých hloubkách ve vzdálenosti od 40 do 80 cm. Nejhlouběji umístěné body (asi ve 150 m) se nazývají dračí díry a právě ony interakcí se Sluncem a některými velkými planetami působí na povrchu Země jako geopatogenní zóny. V některých místech se pruhy sítě mohou i křížit, což se projevuje zvýšenou intenzitou jejich působení.

Zóny se nejčastěji objevují v blízkosti vodních toků, podzemních vod, nad krasovými dutinami a tektonickými zlomy, ale i tam, kde bychom je nejméně čekali. Člověk se totiž na jejich vzniku a intenzitě podílí svojí činností. Odvodňuje, zavodňuje, staví domy ze železobetonových skeletů a používá stavební materiály, které byť i vyrobené z přírodních surovin (lamino, dřevotříska), se v kombinaci s pojivem chovají toxicky. Typickým příkladem jsou materiály vylučující škodlivé ionizační záření.

Jak geopatogenní zóny působí na zdraví?

Někdy na sobě můžete pozorovat rozličné příznaky, zdánlivě s G-zónami nesouvisející. Častými symptomy u dospělých bývají opakované bolesti hlavy, nemoci páteře, nespavost, psychické poruchy. Nejvíce ohrožené a citlivé na G-zóny jsou však děti. Trpívají poruchami spánku, neklidnými sny a nezřídka i nočními můrami. To vše se odráží na dětské psychice a celkovém zdravotním stavu.

Klasická medicína sice tyto jevy jako původce onemocnění stále neuznává, ale mnohdy stačí opravdu málo - přemístit lůžko na jiné místo - a poruchy se zmírní či docela vymizí. Každý člověk je jinak citlivý a ne u každého se působení G-zón projeví okamžitě. Taktéž přemístění televizního přijímače, počítače či jiného přístroje, které ovlivňují magnetické pole, má vliv na intenzitu G-zóny.

G-zóny vyvolávají např. poruchy spánku.Autor: Ženy - E15

Obrana neexistuje, ale řešení ano

Nebudeme tvrdit, že existuje stoprocentně účinný prostředek proti působení G-zóny, protože ji nelze žádným způsobem odstranit. Odborník, znalý věci by měl umět určit místo a intenzitu působení G-zóny. Sami máme možnost laicky vypozorovat typické znaky, které na přítomnost geopatogenní zóny ukazují.

Již starověcí Římané zjistili, že domácí zvířata jsou schopna reagovat na G-zóny. Například kočka místa zón s oblibou vyhledává a naopak, pes se těmto místům zdaleka vyhýbá. Sám si instinktivně vybere „zdravé“ místečko a bude vytrvale vyžadovat, abychom jeho pelíšek přestěhovali právě tam.

Odstranění, resp. zmírnění účinku působení G-zón je možné metodou, zvanou magnetoterapie. K tomu účelu byly vyvinuty různé přípravky tvaru spirály, hvězdice apod., které vhodně umístěné, ruší vlivy G-zón.

Je nutné upozornit, že každý přípravek umístěný např. pod lůžkem, má tzv.protipóly, z nichž jeden musí být vždy správně nasměrován. Obrácené umístění přípravku má účinek právě opačný. Vliv G-zóny naopak zesílí a člověk si může víc ublížit než pomoci. V každém případě je nejlépe se obrátit na odborníky, kteří intenzitu geopatogenní zóny změří a poradí další postup.

Autor: Irena Forejtová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery