Jak to vidí astrolog: Příběh hvězdy Betlémské | e15.cz

Jak to vidí astrolog: Příběh hvězdy Betlémské

ZDROJ: Ženy - E15

Alena Horáková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Opět se přiblížil čas, kdy budeme své domovy a hlavně špice stromků zdobit Betlémskou hvězdou, která poutá pozornost všech, kdo na stromek pohlédnou. Hvězda je úzce spojena s narozením Ježíše v Betlémě.

Zmínky jsou o ní už v Bibli v kapitole Matouš 2,9-10: „Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.“

Zatímco jsou teologové přesvědčeni, že se jednalo o nadpřirozený úkaz, astronomové hledají příčinu záře hvězdy v nebeském spojení několika planet. A své odpovědi nachází v konjunkci Jupitera a Saturna v roce 7. př. n. l., která se opakovala 29. května, 30. září a 5. prosince ve znamení Ryb. Svou teorii považují za správnou, protože souhvězdí Ryb symbolizuje oblast dnešní Palestiny.

Hledání hvězdy započalo na základě Matoušových spisů, ale opravdu mluvil světec o fyzické hvězdě? Pěticípá hvězda je symbolem člověka, šesticípá symbolizuje prolnutí trojúhelníku Nižšího Já s trojúhelníkem Vyššího Já, tedy Duši. Betlémská hvězda nemá přesně určený počet cípů, proto se můžeme jen dohadovat, zda jde o připomenutí lidskosti nebo duševního spojení. Vzhledem k tomu, že celá událost se odehrála v souhvězdí Ryb, které symbolizují oběť, spasitele a nesou energii Šestého paprsku oddanosti a idealismu, na jehož základě vznikají nové náboženské a duchovní směry a který ovlivňoval lidstvo v minulých dvou tisících letech, lze usuzovat, že se jednalo o vycházející duševní světlo.

Po mnoha tisíciletích temnoty a oddělení od Duše, věděli mudrci, že toto znamení přináší obrat a nastává období, kdy se lidé budou vracet zpět ke svým pramenům a hledat spojení se svou Duší. I když nejprve rozpačitě skrze různé „boží zprostředkovatele“, tak se později dostanou zcela pod vládu své Duše a obnoví ztracené produchovnění sebe i celé planety.

Betlémská hvězda nám na samé špici vánočního stromku připomíná Duši, která je také na špici naší současné evoluce. Světla svíček ji ozařují duchovním světlem poznání a tak každý pohled na vánočně rozzářený stromek nám v podvědomí rozžehne dávno zapomenutou vzpomínku na celistvý život, kdy jsme měli spojení se svou duševní podstatou. A zároveň v nás alespoň na okamžik zableskne jiskřička duchovního světla, abychom o Vánocích, kdy je Země zaplavena vysokovibrační energií, mohli prožít vánoční svátky jako svátky lásky, přátelství, pohody, rozjímání a porozumění mezi lidmi vůbec.

Další zajímavé astrologické články naleznete na www.vestenionline. cz

Autor: Alena Horáková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video