Jak to vidí astrolog: Rok 2013 - přichází Nový věk, co nás v něm čeká? | e15.cz

Jak to vidí astrolog: Rok 2013 - přichází Nový věk, co nás v něm čeká?

ZDROJ: Ženy - E15

Alena Horáková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Rok 2013 zajímavý už tím, že se jedná o první rok Nového věku. 21. 12. 2012 končí cyklus dlouhý 25 627 let, který Mayové nazývali baktún. Co nám přinese, nám prozradí kartářka a astroložka Alena Horáková.

Blíží se rok 2013, který by se podle mnohých teorií měl odehrávat bez přítomnosti lidské populace na planetě Zemi. Sami se brzy přesvědčíme o tom, že konec světa a lidstva se nekoná, život jde dál a s ním i vývoj celé lidské rodiny. Podle indického náboženství končí Železný věk a začíná Zlatý věk, končí doba materialismu a začíná doba duchovní obrody. Tradiční astrologie mluví o věku Vodnáře, v esoterní astrologii přebírá vládu sedmý paprsek Magie a rituálních obřadů, jehož energie navrátí světu řád, spravedlnost a uvede život do posvátné rovnováhy.

Vstupujeme tedy do roku jedna, do nových začátků. Máme čistý stůl, začínáme znovu. Minulé roky byly velice obtížné, probíhalo masivní čištění karmy, lidská těla se připravovala na příjem stále se zvyšujících energetických vibrací, rozpadala se partnerství, vznikala nová a každý hledal nebo byl stavěn na místo, které mu přísluší. Mnoho lidí odešlo, protože nepotřebovalo tyto zkušenosti nebo souhlasili s odchodem z tohoto světa, aby s sebou odnesli velkou část negace, těla některých se nedokázala vyrovnat s vysokými energiemi, či odešli plnit svůj úkol do jiných sfér.

Každý člověk byl minulými roky změněn, cítění lidí se rozšířilo. Duchovnost už není pouze náboženský výraz, ale je spojována s láskou, životem z úrovně srdce, humanitou, soucítěním a moudrostí. Astrologie a numerologie už nejsou vnímány jako šarlatánské vědy, ale stále více lidí se obrací k alternativním vědám o pomoc. Mnoho zdravotníků i lékařů se přiklání k bylinným a homeopatickým léčbám, lidské tělo začíná být opět vnímáno jako celek a ne jako jednotlivé na sobě nezávislé orgány. Aniž si to možná uvědomujeme, lidstvo za minulých 20 let udělalo přímo kvantový skok a nyní se ocitlo na prahu svého vzestupu.

Přechodová doba ještě neskončila

Co to pro nás bude znamenat v roce 2013? I když začal Nový věk, přechodová doba ještě neskončila. Staré formy sice ztrácejí sílu, ale stále se ještě budou snažit o obnovení nefungujících pravidel a zákonů a to až do roku 2015, kdy se definitivně rozpustí kvadratura mezi Plutem a Uranem. Můžeme tedy očekávat nestabilní politickou scénu. V době, kdy píšu tyto řádky, je politická situace krajně vypjatá, plná intrik, podvodů a skandálů. Ale ani následovníci současné vlády ještě očekávání lidí nenaplní. Nicméně lidé budou více spokojeni, než v předchozích letech. Začne se také stabilizovat finanční situace národa a to především díky úspěšným smlouvám a vzájemné spolupráci mezi zeměmi a národy.

V medicíně se objeví nové alternativní směry, ale ty budou stále ještě vytlačovány a potírány velkými farmaceutickými koncerny. Pouze lidé sami dokáží jejich moc zlomit, jenže stále bude mnoho těch, pro které bude jednodušší trpět, než přijmout řešení. Ani sportovci nám moc radosti neudělají, naděje do nich vkládané se rozplynou.

V každém jednání bude nutné klást důraz především na solidnost a jasné, přehledné smlouvy. Každý, kdo se vyvaruje podvodů a postaví svou činnost na práci, která ho baví a bez postranních úmyslů, bude odměněn velkými úspěchy. Přesto si všichni budou muset po celý rok dávat pozor na smlouvy a nejasnosti v nich obsažené. I když jsme vstoupili zlatou bránou do Nového věku, bude mezi námi dost těch, kteří budou chtít vydělat na nouzi druhého člověka nebo jeho neznalosti. Obezřetnost bude zcela na místě.

Rok vztahů

Velký důraz bude celý rok kladen také na vztahy všeho druhu. Letopočet 2013 dává ve svém součtu číslo šest, které symbolizuje rodinu, přátelství a partnerství. Luna s Venuší tento vliv harmonicky podporují. Vztahy, které jsou udržované jen kvůli majetku nebo pověsti, se definitivně rozpadnou. Někteří lidé budou ještě řešit partnerské problémy a nacházet své spřízněné duše. Rodina nás opět vtáhne do svého středu a získáme zkušenost, jak jsou cenná přátelství a soudržnost. Tento rok nám ukáže, že nikdo není sám, ale každý je obklopen lidmi, kteří jsou připraveni mu kdykoliv pomoci.

Každý by měl v průběhu roku 2013 nalézt svou sebeúctu a hodnotu. Jakmile se někdo bude spoléhat na druhé, neuspěje. Rok bude všechny učit, že je třeba si vážit sebe samého, umět se postarat o sebe a teprve potom, že lze nabídnut své služby druhým lidem. K tomu může výrazně pomoci studium, cestování, nalezení správné životní filozofie a činnosti, která člověka dokáže naplnit. Každý, kdo bude otevřený poznání, zjistí, že se mu velice rychle zhmotňují jeho myšlenky, lidé znovu objeví svůj tvůrčí talent.

Nejzajímavější na celém roce je období od konce května do 7. září, kdy se na obloze objeví Velký trigon, který propojí myšlení s cítěním. 30. června a 28. srpna se na nebi vytvoří vzácný obrazec nazvaný Davidova hvězda. Mnoho lidí v tyto posvátné měsíce najde opět spojení se svou duchovní rodinou a pochopí, že všichni jsme součástí jednoho velkého společenství. Láska zde rozkvete ve všech svých podobách.

Čeká nás velice zajímavý rok, který bude v mnoha ohledech klidnější, než roky předchozí. I když ještě budou probíhat různé změny v životech jednotlivců, neminou nás také bouře politického dění ani bouře přírodní, čas se bude postupně zklidňovat a zpomalovat. Tak tedy - vykročme do Nového věku a Nového roku s nadějí a pozitivními myšlenkami. Přežili jsme období plné chaosu, neklidu a zvratů, přijali jsme do svého života mnoho nových zkušeností, které nyní můžeme zúročit a mnoho nového nás ještě čeká. Rok 2013 je rokem lásky a bratrství. Přijměme jeho výzvu a naplňme jeho poselství na tu nejvyšší možnou míru!

Autor: Alena Horáková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video