Magický kód: Jak nás ovlivňují čísla | e15.cz

Magický kód: Jak nás ovlivňují čísla

ZDROJ: Ženy - E15

Ilona Kotková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Čísla nás obklopují, kamkoli se podíváme. A ať chceme nebo ne, vděčíme jim za leccos. Třeba za to, jak dokážeme prožívat a cítit, milovat či nenávidět, jak jsme v životě úspěšní a umíme využít svůj (někdy dobře ukrytý) potenciál.

Působí na nás číslo domu, v němž žijeme, SPZ automobilu, ve kterém jezdíme; důležité je například i datum podpisu pracovní smlouvy nebo jakákoli jiná číslice, se kterou často přicházíme do kontaktu. Co je však zásadní a neměnné, určující a dané, je datum a hodina našeho narození. Je to něco jako magický kód, druhá DNA, kde je zaznamenáno (téměř) vše.

Zdaleka však nejde o pouhé sečtení čísel dne, měsíce a roku, kdy jsme poprvé spatřili tento svět. Pokud si přejeme pochopit smysl svého života a vlastní existenci, přiblížit se sami sobě a najít pro sebe tu nejvhodnější cestu, je zapotřebí celá řada na sebe navazujících výpočtů a mnoho popsaných stránek. Pokaždé na nás působí hned několik čísel současně a jejich kombinace se v průběhu života pravidelně mění. Neméně důležitý je také jejich vzájemný „vztah“, tedy to, zda se podporují nebo jdou svou energií spíše proti sobě. Stejně jako my sami, i každé jednotlivé číslo má totiž určitou a zcela konkrétní „povahu“, která v konečném důsledku formuje i nás samotné. Pojďme se teď ve zkratce na jednotlivá čísla podívat trochu podrobněji.

Jednička

Liché číslo odpovídající mužské (jang) energii. Znamená začátek, charakteristická je pro ni rychlost, dravost, uvědomění si vlastní důležitosti. Je silná, ovládá hlavu. „Jedničkoví“ lidé mívají tendenci jít do všeho naplno, nesnesou průměrnost a vše, co dělají, musí mít ohlas. Touží se prosadit, mívají vůdcovské sklony, neradi se podřizují a poslouchají, jejich ego se projevuje poměrně hlasitě. Jsou samostatní, nezávislí, málokdy žádají o pomoc, protože jen těžko přiznávají vlastní slabost. Je to číslo dobré komunikace, případně její potřeby. Tito lidé bývají nároční k sobě i ostatním a často přebírají velení i v partnerském vztahu. City ovšem projevují jen zřídka.

Dvojka

Sudé, a tedy ženské číslo (energie jin). Číslo intuice, „šestého smyslu“. Její nositelé bývají klidnější povahy, nesnesou nátlak a stres. Jsou jemní, citliví a láskyplní. Touží po harmonii, jsou velice citově založení. Jejich povaze jsou blízké hluboké emoce, resp. jejich výrazné prožívání, někdy sentiment. Na rozdíl od jedničky na sebe dvojka jen zřídkakdy přebírá zodpovědnost. Tito lidé bývají stvořeni pro život ve dvou, nedokáží být sami. Spíše než rozumem se řídí pocity a intuicí. Spolu s číslem šest patří k vůbec nejnaivnějším číslům, jsou velice otevření a očekávající. Úskalím dvojkových lidí může být sklon k citové manipulaci a poměrně časté nevyrovnanosti.

Trojka

Liché číslo, mužská energie. Bystrá logika a vysoká představivost jsou typickými vlastnostmi lidí, u nichž trojka dominuje. Trojkoví lidé milují výzvy, jež je motivují k těm nejlepším výkonům, stresové situace zvládají s přehledem a v podstatě i rádi. Nesnáší nudu, potřebují být neustále něčím zaměstnaní. Láká je dobrodružství, potřebují neustálou motivaci a vnější podněty. Stereotyp špatně snášejí, cítí se pak unavení a reagují podrážděně. Trojkoví lidé dokáží být velice kritičtí, zastávají názor, že vše zvládnou nejlépe sami. Trojky rády porušují pravidla, v extrémním případě bývají úplatné a náladové. Milují sex v jakékoli podobě a ve vztahu nebývají příliš věrné.

Čtyřka

Důležité číslo s ženskou (jin) energií. Jde o výraz stability, základního kamene všeho. Čtyřkoví lidé bývají praktičtí, spravedliví s touhou po dokonalosti. Trpělivost a pragmatické uvažování jsou pro ně typické. Čtyřka umí být velice vytrvalá s dobrou rozhodovací schopností. Málokdy se však dobrovolně chopí iniciativy. Nerada vybočuje z cesty, raději se drží původního plánu, nemá ráda překvapení. Čtyřkoví lidé touží po stabilitě, neradi přijímají do svého života změny. Bývají věrní a vázaní ke své rodině, umí prožívat city velice intenzivně, jen zřídka je ale ventilují na povrch. Lidé pod nadvládou čísla čtyři bývají velice schopní, nicméně si příliš nevěří a potřebují podporovat. Úskalím čtyřky jsou silné vnitřní strachy a skrývané emoce, nízké sebevědomí a nedůvěra ve vlastní schopnosti.

Pětka

Dobrodružná pětka s dominantní mužskou energií. Velice svobodomyslné číslo, milující změnu, výzvy, nové zážitky. Nechybí jí odhodlání objevovat, nerada přešlapuje na místě. Je rychlá a nezávislá. Nemá potíže s komunikací, je zvědavá a nestálá. Život s člověkem pod nadvládou čísla pět nemůže být nikdy nudný ani jednoduchý; ve vztahu s ním je nutná vysoká dávka tolerance a pochopení. Pětkoví lidé bývají velice aktivní a plní nezkrotné energie, často dodávají odvahu ostatním. Když se zamilují, prožívají naplno a všemi smysly. Vadou na kráse jim může být nestálost a problém dodržet závazek. Rádi si užívají všeho, co život nabízí. Osobní svoboda a nespoutanost pro ně zásadní.

Šestka

Nejromantičtější, ovšem také nejnaivnější ženské číslo. Základem života většiny šestkových jedinců jsou dokonalé vztahy. Šestka je číslem očekávajícím a přijímajícím, vyniká vysokým smyslem pro krásu, umění, většinou se pyšní vytříbeným vkusem, často je umělecky nadaná. Ve svém životě potřebuje rovnováhu a spokojený partnerský vztah. Více než ostatní čísla má šestka sklon k závislostem jakéhokoli druhu. Šestkoví lidé jsou extrémně citliví a soustředění na své pocity, životu ve dvou přisuzují zásadní význam. Většinou bývají velice pohlední, často úspěšní v uměleckých oborech. Soužití s nimi může být náročné z hlediska (ne)plnění jejich očekávání, která jsou mnohdy nastavena poněkud nadstandardně.

Sedmička

Složité a velice citlivé číslo, mužská (jang) energie. Lidé pod nadvládou sedmiček bývají složitými osobnostmi a život s nimi není jednoduchý. Mívají sklon k dramatům a extrémním řešením („být či nebýt“), jsou však nadmíru citliví a intuitivní. Nesnesou páchání nespravedlnosti a bojují za pravdu. Sedmička je přirozeně léčitelským číslem, dokáže se vcítit do problémů a bolesti druhých, je velmi spoluúčastná. Sedmičkoví lidé cítí hlubokou potřebu neustále ve svém životě hledat a věřit, vynikají vysokým pozorovacím talentem, v klidu dosahují nejlepších výkonů. Inklinují k uzavírání se do sebe. Jejich touha po nezávislosti může v negativním smyslu ovlivňovat i jejich milostný život, typická je pro ně citová zdrženlivost.

Osmička

Přestože jde o ženské číslo, osmička umí být logická, rychlá a netrpělivá. Vyniká bystrým odhadem a vysokou inteligencí, často se však obrací k materiálním hodnotám. Touží po moci, dokáže skvěle manipulovat. Osmičkoví lidé vyhledávají nové výzvy, jsou rozhodní a neztrácejí smysl pro realitu. Rádi utrácí a peníze jsou jejich základní potřebou. Umí skvěle kombinovat, všímají si detailů. Velice důležitá je pro ně rovnováha a plynulý tok energie. Přejí si uznání a úspěch ve velkém. Dokáží být skvělými baviči, ovšem vtipy nikdy neobracejí na sebe, mimořádně špatně snášejí kritiku. Po citové stránce jsou přímočaří a vášniví, bojují však s vysokou žárlivostí a nutkáním vlastnit.

Devítka

Duchovní a pravdivé číslo, schopné napojit se na nebeskou sféru. Je vysoce analytické, hledání a pochopení jsou jeho základní potřebou. Vyniká smyslem pro přesnost, má sklon upínat se na vysněné ideály. Pyšní se bujnou fantazií a jistou univerzálností – zahrnuje moudrost a povahu všech ostatních čísel. Dokáže se naladit na druhé, najít řešení jejich problémů. Devítkoví lidé umí být skvělými terapeuty svému okolí, sami si však často nevědí rady, jak naložit s vlastním životem. V lásce jsou tito lidé upřímní, laskaví a opravdoví. Mnohdy však očekávají více citu od svého protějšku, než sami umějí nabídnout.

Co dodat na závěr? Možná dovětek, že numerologie je prastarou vědou odkrývající netušené možnosti. Pokud objevíme její kouzlo, odměnou nám bude dobrodružná cesta pod povrch naší vlastní existence a možnost pochopení sebe sama.

Autor: Ilona Kotková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video