Mezinárodního dne lymfomu | e15.cz

Mezinárodního dne lymfomu

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Celosvětový průzkum poukazuje na nedostatečnou informovanost veřejnosti o maligním lymfomu

Již třetím rokem si celý svět připomíná Mezinárodní den lymfomu, který je stanoven na 15.září a jehož cílem je zvýšit povědomí o maligním lymfomu, tzn. zlepšit všeobecnou znalost příznaků onemocnění, která přispívá ke správné a včasné diagnóze a úspěšné léčbě.

Průzkum, který provedla nezisková mezinárodní organizace Lymphoma Coalition, a jehož cílem bylo upozornit na nedostatečnou osvětu veřejnosti ukázal, že více než polovina lidí (55%) s maligním lymfomem až do okamžiku sdělení diagnózy nikdy neslyšela o tomto druhu onkologického onemocnění a téměř polovina pacientů (43%) rozuměla sdělené diagnóze jen zčásti nebo vůbec. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 500  pacientů s lymfomem, jejich rodinných příslušníků a známých.  Na otázku, která se týkala největších obav při zjištění diagnózy odpovědělo 42% dotázaných, že si nebyli jisti, zda je maligní lymfom léčitelný a stejné procento uvedlo, že největší obavy měli z toho, co je v budoucnu čeká. Třetina (33%) z dotazovaných se domnívá, že je nutná celková osvěta tohoto onkologického onemocnění, které je v současné době pátou nejčastěji diagnostikovanou onkologickou nemocí na světě.

Mezinárodní den lymfomu vyhlašuje každoročně nezisková organizace Lymphoma Coalition ve spolupráci se svými členskými organizacemi z různých zemí celého světa. Společným mottem všech aktivit, které tato sdružení v takto význačný den pořádají, je heslo „Odvaha a naděje“. Po celém světě se tak budou konat nejrůznější osvětové akce, které mají veřejnosti přiblížit, jak žijí lidé s onkologickým onemocněním, kteří jsou jimi postiženi anebo se na léčbě nějakým způsobem podílí. Na programu jednotlivých členských sdružení tak jsou nejen různé výtvarné nebo fotografické výstavy, ale také propůjčení zvláštního ocenění těm, kteří se zasadili o lepší péči pro onkologicky nemocné, anebo veřejné odborné přednášky.

V České republice bude občanské sdružení Lymfom Help, které je od letošního roku jedním z členů Lymphoma Coalition, pořádat slavnostní vernisáž fotografií, které do mezinárodní soutěže „Představy o naději“ zaslali čeští soutěžící. Výstavu zahájí herečka Zuzana Dřízhalová, která je patronkou sdružení a zároveň patronkou tohoto motivačního projektu. Na vernisáži bude také poprvé představena mezinárodní Charta práv pro pacienty s maligním lymfomem, a to jedním ze spoluautorů tohoto projektu Doc. MUDr. Markem Trněným, CSc., předsedou Kooperativní lymfomové skupiny (www.lymphoma.cz). 

Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc., který je předsedou Kooperativní lymfomové skupiny k průzkumu říká: „Většina lymfomů  patří mezi nádory, které se dají vyléčit. V každém případě je ale nutné na ně pamatovat. Výsledky průzkumu, který ukazuje, že více než polovina lidí o tomto nádoru nikdy neslyšela je jistě alarmující. Obzvláště v souvislosti s tím, že včasná diagnóza, založená na nepodcenění příznaků jako jsou zvětšené uzliny, déle trvající nevysvětlené teploty, pocení a další, výrazně zvyšuje šanci na vyléčení. Jde také o to, že největší míra strachu a obav pramení právě z neznalosti. Zdůrazňuji proto svým pacientům i jejich rodinám, pokud mají jakoukoli otázku, aby se vždy raději ptali. Své mediky pak učím, že je jejich prvořadou povinností naslouchat otázkám pacientů a snažit se všechny dotazy a nejasnosti dobře vysvětlit. Pokud tedy výsledky průzkumu a jejich prezentace povede ve svých důsledcích k urychlení stanovení diagnózy, lepší a rychlejší dostupnosti skutečně účinné léčby a tím ke zvýšení počtu zachráněných životů, bude to pro nás všechny ta nejlepší zpráva.“

Maligní lymfom je druh onkologického onemocnění krve, na který ročně umírá téměř 200.000 lidí. Přesto ale zůstává jedním z nejméně prozkoumaných onkologických onemocnění. Přitom maligním lymfomem trpí přibližně jeden milion lidí na celém světě a výskyt nejčastějšího typu tzv. non-Hodgkingského lymfomu stoupl od začátku 70. let asi o 80%. Přesná příčina vzniku tohoto onemocnění není dosud známá, avšak může se vyskytovat jak u dětí, tak u žen i mužů a to ve všech věkových skupinách a národnostech nezávisle na jejich životním stylu.

Lymphoma Coalition je nezisková organizace sdružující pacientské organizace jednotlivých zemí. Jejím cílem je zvyšovat osvětu maligního lymfomu  a zlepšovat kvalitu života pacientů s maligním lymfomem. V současné době má tato organizace 27 členů z 22 zemí světa. Další informace k onemocnění maligním lymfomem a Lymphoma Coalition lze nalézt na www.lymphomacoalition.org

Občanské sdružení LYMFOM HELP vzniklo v září minulého roku a jeho hlavním cílem je spojovat nemocné s maligním lymfomem, jejich blízké, lékaře, zdravotnický personál a všechny ty, kteří se chtějí podílet na osvětové činnosti v problematice maligního lymfomu. LYMFOM HELP je též zřizovatelem internetové stránky www.lymfomhelp.cz, kde je možné získat všechny podstatné informace o tomto onemocnění včetně jeho příznaků a možnostech léčby spolu s odkazy na další organizace. Na webové stránce je také zřízen prostor na zodpovězení otázek pacientů lékařem, či uveřejnění příběhů pacientů, kteří nad onemocněním zvítězili a mohli by se tak stát povzbuzením pro ostatní. 

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video