Poselství Mayů – Co přinese magické datum 21. 12. 2012? | e15.cz

Poselství Mayů – Co přinese magické datum 21. 12. 2012?

ZDROJ: Ženy - E15

Alena Horáková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V poslední době se stále více šíří poplašné zprávy o konci světa, o konci všech věků, který má nastat 21. 12. 2012. Slyšeli jsme o apokalypse, srážce Země s kometou, výbuchu zemského jádra a dokonce o příletu mimozemšťanů a následném vyhlazení civilizace. O co vlastně jde a proč datum 21. 12. 2012? Na tyto otázky vám odpoví astroložka a kartářka Alena Horáková z Věštění online.

www.vestenionline.cz

Podívejme se do historie a nahlédněme do odkazů starých civilizací. Nejznámější je odkaz Mayů, kdy v tento den končí dlouhý cyklus baktún, který trvá 25 627 let. Konec tohoto cyklu je vypočítán a zobrazen na tzv. míčovém hřišti. V Mexickém Teotihuacanu je zobrazen pohyb Slunce podle Plejád vzhledem k zenitu. Kalendářní okruh 52 let skončil, když Plejády procházely přesně o půlnoci zenitem. Tehdy se konaly tzv. obřady Nového ohně. K této konstelaci dochází opět 21. 12. 2012.

Indové používají lunární cykly a velký časový cyklus je určován lunárními uzly Ráhu a Kétu, což jsou body, kde se protíná oběžná dráha Slunce s dráhou Měsíce. Jsou symbolizovány zauzlovaným Hadem. Jižní uzel je povýšen na 3. stupni Střelce, Severní uzel na 3. stupni Blíženců, což je přímo v rovině Galaxie. Není bez zajímavosti, že podle islámu je 3. stupeň Střelce bod, kdy dochází k něčemu úžasnému.

Řekové přenesli mapu oblohy do světa, kde žili. Mezi posvátnými místy Řecka a ostrovy je orientační linie. Řecko je rozděleno na 12 dílů, stejně jako zvěrokruh, každému dílu vládne některý z Bohů z Olympu. Střed okruhu je v Delfách, patří k němu i Olymp. Je to osa Raka a Kozoroha, řeky zvané Nebeská brána. Před 2 500 lety se tato brána nacházela tam, kde se protínal zvířetník s Mléčnou dráhou. Vlivem precese v současnosti jsou tyto brány na ose Blíženci – Střelec. Hora Olymp tak představuje slunce zimního slunovratu seřazené do jedné řady s galaktickým uzlem ve Střelci. Ke středu Galaxie ukazují i jiné pamětihodnosti: stavby v Egyptě, posvátný kříž Vemonae v Anglii, který rovněž odkazuje na střed světa neboli střed Galaxie.

Velký horoskop na rok 2012 - co Vás čeká v druhé polovině roku?

Odkazy předků

Co nám chtěli předkové sdělit, jaké je jejich poselství? Možná pochopíme více z odkazů Védů. Podle Manuova zákoníku se cyklicky opakovalo ráno a období soumraku mezi úsvitem nové éry. Před 4 800 lety ve Zlatém věku měli lidé přímý kontakt s bohy. Pak přišel stříbrný věk, kdy spojení s bohy bylo zastřené, ten začal před 3600 lety. Následovalo 1 200 let bronzového věku, kdy lidé zapomněli na božský původ, vznikala dogmata a rozvíjel se materialismus. Před 1 200 lety započal železný věk neboli kalijuga, která se vyznačuje materialismem, nevědomostí, válkami a hloupostí.

Podle proroctví má na konci věku přijít Kálí - bohyně stvořitelka a ničitelka. Tím je završen cyklus a začíná opět vzestup ke zlatému věku. Nyní je ukončena sestupná fáze, začíná vzestupná fáze, končí kalijuga.

Z odkazů předků nevyplývá konec světa, ale konec jednoho období a začátek jiného. Co se vlastně stane v prosinci roku 2012? Slunce o slunovratu bude stát v jedné přímce se středem Mléčné dráhy. Země bude procházet tzv. fotonovým pásem, což je nejčistší energie. To znamená, že na Zemi budou působit proudy nejčistších sil, které rozhodně nemají za cíl Zemi ani lidstvo zničit, ale naopak je povznést, transformovat na vyšší úroveň vědomí.

Celý proces už započal, prosinec 2012 bude pouze vyvrcholením dlouhých příprav. Od roku 1997 prudce stoupl počet přívrženců esoteriky, lidí, kteří nechtějí jen mrtvolně přežívat v materiální nicotě, ale chtějí poznat svou podstatu, svou duši. Od roku 1998 se lidské geny začaly čistit od nesourodých směsic deoxyribonukleových kyselin elektrických a radioaktivních forem. Nastala urychlená očista, postupně jsou zapojovány řetězce DNA od 2 zmutovaných k původním 12. Nedávno genetici objevili novou DNA v lidském těle a další budou následovat. V těle dochází k probuzení nového vědomí.

Samozřejmě s těmito změnami jdou ruku v ruce i přírodní projevy - erupce na Slunci, magnetické bouře, výpadky elektrického proudu. Vlny sluneční energie nesou velké množství gama paprsků, které způsobují v mentálních a emocionálních vrstvách člověka i Země rychlou očistu, spalují a odtlačují velké množství negace na všech úrovních. Od 10.10.2002 probíhá změna polarity a velký posun ve vědomí lidí, obnovuje se rovnováha mezi mužem a ženou, slábne ego jednotlivce, lidstvo se sjednocuje.

Tři proroctví

Existují tři proroctví sfingy, která má nejprve otevřít oči, pak se pohnout a nakonec zařvat. Oči sfinga otevřela v srpnu 2002, ego se dostalo do střetu s citem. Jakmile sfinga otevřela oči, probudil se demjurk národů, které mají v symbolu lva, nastalo tedy probuzení a očištění ducha českého národa.

V roce 2011 dojde k rychlému přesunu do jiného pásu frekvence života, čas se ještě více zrychlí. A až se sfinga pohne v prosinci 2012, dojde k přílivu energie z živoucí databanky Země, bude následovat rozkvět všech živých forem. Bude sejmuta ochrana, kterou poskytuje prostor a čas, a bude nahrazena jinou formou – světelným obalem.

Nelze očekávat změny ze dne na den, nelze se domnívat, že 21. 12. 2012 se „něco“ stane a svět bude jiný, krásnější nebo zničený. Vše má svůj vývoj a svůj čas. Každou změnu provází nepokoje, staré nechce uvolnit místo novému, přesto se podle cyklických zákonů vše přežité nakonec zhroutí, aby na jeho místě vzniklo něco dokonalejšího. A protože se tyto změny netýkají jenom lidí, ale i celé planety, je neklidná i ona.

V prosinci 2012 bude završena transformace k tomu, aby Země i lidé mohli započít nový Velký cyklus. Postupně v lidském těle budou měnit buňky svou formu, budou vznikat nové žlázy a s nimi i nová energetická centra, tzv. čakry. Člověk více splyne se svou duší, postupně bude odkrývat informace a programy duše, vzpomene si na svá traumata, inkarnace, získá nové schopnosti, postupně odstraní mylná přesvědčení a závislosti, získá kontrolu nad emocionálním tělem.

Zánik nebo zrození?

Co nám tedy odkazuje poselství starých civilizací? Upozorňují nás na zánik? Jak by ale znaly tyto velké cykly, když by při nich zanikla civilizace? Kdo by předal poselství jim, aby ho mohly dále předávat nám? Nebo nás upozorňují na zásadní přelom v lidském vědomí, na jedinečnou šanci, kterou každý z nás dostane?

Možná jejich poselství zní asi takto: „Člověče, čeká tě neopakovatelná příležitost poznat to, o čem slýcháš jen v pohádkách. Nepropásni ji. Zbav se všech svých závislostí na majetku i člověku, nízkých pudů a starých dogmat. Otevři se novému a připrav své tělo i vědomí na nečekané, fantastické zážitky. Důvěřuj v Božskou prozřetelnost, neposlouchej ty, kteří se tě budou snažit zmást strachem, ale s pevnou vírou a úsměvem na rtech vkroč do bájného Zlatého věku.“

Další předpovědi a zajímavé články naleznete na www.vestenionline.cz

Autor: Alena Horáková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video