Jak to vidí astrolog: Říjen – měsíc příležitostí, výzev a rozhodnutí | e15.cz

Jak to vidí astrolog: Říjen – měsíc příležitostí, výzev a rozhodnutí

ZDROJ: Ženy - E15

Alena Horáková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Říjen se ohlásil krásným babím létem, které spolu se sytými barvami darů země harmonizují létem vzbouřené emoce a upozorňují na to, že přichází čas sklizně a odměny. Co kdo zasel, nyní sklidí. Více Vám o tom prozradí kartářka a astroložka Alena Horáková z Věštění online.cz

Celý podzim přeje tvůrčí činnosti a říjen každému dává možnost najít své pravé uplatnění. Zároveň se však rušivé vlivy budou snažit odvést naši pozornost od hledání této činnosti. Práce, kariéra, finance, milenecké vztahy i neshody s mladší generací jsou témata, která se budou prolínat celým měsícem a na která se bude soustředit mnoho pozornosti. Pokud se začneme zabývat těmito problémy a budeme se snažit je řešit, ztratíme mnoho vzácného času, který můžeme věnovat právě svým tvořivým schopnostem.

V prvních dnech měsíce nás Venuše ve Lvu svádí ke zbytečným nákupům a touze předvádět se, poškozené Slunce ve 4. domě se agresivně snaží uplatnit svou autoritu v rodině, Mars ve Štíru vzbuzuje mnoho závisti, vzteku a pomstychtivosti a Pluto vyvolává mocenské boje. Mějme však na paměti, že všechny tyto probuzené emoce a situace, které z nich povstávají, jsou pouze naší iluzí, jsou přeludem, který jsme si vytvořili svým mylným vnímáním. Není třeba se předvádět, vynucovat si autoritu nebo se snažit o dokonalost v podobě manipulace. Dokonalí už jsme, jako takoví jsme byli stvořeni a to nelze změnit.

Proto se raději zaměřme na své talenty a na to, jak můžeme ovlivnit současnou dobu. Energie, které k nám přichází, mají stále vyšší vibrace, zesilují nejen naše emoce, ale i talenty. Všechno, co stvoříme, bude mnohem silnější a působivější. Rozhodneme se pro tvoření napětí, bojů a agresivity nebo položíme základy k novému, harmonickému společenství? Zřejmě si ani neuvědomujeme, že se právě nacházíme v bodě, kdy rozhodujeme o podobě světa, ve kterém budeme žít.

V tuto chvíli se nejedná o planetu Zemi, i když ji nelze z procesu vyloučit, protože jsme její součástí, ale o každého z nás a o to, jaké místo v budoucnosti zaujmeme. Jupiter nám díky své energii posílá mnoho příležitostí a šancí rozvinout své talenty a vzpomenout si, kdo jsme. Tato informace leží uložená hluboko v našem podvědomí a je třeba ji opět přivést k vědomému vnímání. Za pomoci intelektu, studií i komunikace můžeme v říjnu prožít mnoho zkušeností, které vedou k moudrosti. Jupiterem prochází druhý Paprsek lásky a moudrosti, který také prochází znamením Blíženců, kterými Jupiter putuje. Tato láska přináší poznání, pochopení i porozumění zákonitostem života. Po této zkušenosti už není zapotřebí prožívat dualitu, ale dochází ke sloučení a respektování zákonů Jednoty.

Také Pán karmy Saturn je k nám milostivý. Dovoluje nám splnit si svá přání, ale za pomoci Neptuna a Venuše dohlíží na to, aby tato přání nebyla sobecká a nemohla nikomu uškodit. Splnit se mohou pouze takové sny, které jsou k dobru širšího okruhu lidí a které nikomu neublíží. Každý ovšem musí znát své možnosti. Neptun bude mnohé svádět k přehánění a tak projde prověrkou i naše schopnost rozeznat iluzi od reality a to není tak jednoduché. Mnoho lidí je například přesvědčeno, že nemají žádný výrazný talent a že bude prospěšnější držet se reality, přiznat si to a o nic se nepokoušet. Ale to je právě ona iluze. Realitou je to, že všichni jsme obdařeni mnoha schopnostmi, všichni jsme dokonalí takoví, jací jsme a všichni můžeme konat zázraky.

I Sabiánský symbol pro duševní úkol o těchto nadáních mluví: Známý zpěvák dokazuje svou virtuozitu během operního představení. Ukazuje na odměnu, která doprovází píli. Klade důraz na snahu o sociální a finanční úspěch, který je dosažen skutečnou osobností a vnitřním vývojem. Symbol také říká, že je třeba se rozhodnout. Rozhodující budou opravdu první dny října, kdy pokušení a emoční nestabilita budou veliké. Necháme se svést do světa emocí ovládaných palčivými plameny pekla, živících naše Ego nebo zvolíme myšlenku vlastní dokonalosti bez náznaku pýchy, protože všichni jsme stejně dokonalými bytostmi a vkročíme do světa tvořivých možností?

Ke konečné volbě jsme svým životem položili základy v minulých měsících. Nyní máme ještě možnost pozměnit své myšlenky i směr života, kterým se ubíráme. Říjen nás vyzývá k moudrosti, k přijetí sebe samých stejně jako všech živých tvorů na Zemi. Vybízí nás k odmítnutí nadvlády Ega a za odměnu nám ukazuje cestu k celistvosti a tolik očekávanému Ráji na Zemi.

Kristovské semínko, které je uloženo v každém člověku, může začít růst, živá voda k jeho probuzení nyní proudí z vesmírných zdrojů a vzbouzí jeho božský potenciál. Je na každém jednotlivci, jak se k této výzvě postaví a jaké rozhodnutí přijme. Všichni máme možnost svobodné volby a každý volíme sám za sebe. Volte proto z pozice srdce. Myslete na to, že každý projev strachu nebo nedůvěry v sebe samé, je zoufalou snahou Ega udržet si svou nadvládu. Hlas duše mluví ze srdce, nezastrašuje, je plný lásky, naděje a víry v dobro. Jděte do přírody, meditujte a obdivujte dokonalost přírodních výtvorů, probuďte v sobě vděčnost k Zemi, která nám dává obživu i k Bohu, který nás stvořil. Požádejte anděly o pomoc a radu. V těchto posvátných momentech, obklopeni moudrostí stromů a zahaleni do ochranných andělských křídel, uslyšíte hlas, který Vás povzbudí a ukáže Vám správnou cestu.

Autor: Alena Horáková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video