Samovyšetření prsu - víte jak na to? | e15.cz

Samovyšetření prsu - víte jak na to?

ZDROJ: Ženy - E15

Regina Rothová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Karcinom prsu u mladých žen do 35 let věku je poměrně vzácné onemocnění, v ČR se vyskytuje jen asi 100 nových případů ročně. Přesto, že je tak málo časté, je velice nebezpečné.

Nádory u mladých žen jsou často spojené s genetickou vlohou, to je předurčuje k tomu, že jsou agresivní, pacientky ohrožují nejen na zdraví, ale i na životě. Většinou se objeví pozdě, protože se na ně málo myslí. U mladých žen se v prsu děje mnoho změn v souvislosti s těhotenstvím, kojením, menstruací. Objevují se tam útvary, které mohou být nevinné, a mezi nimi se zhoubný nádor snadno schová.

„U nás je problém v tom, že součástí gynekologického vyšetření není vyšetření prsů, takže se k nám často pacientky dostávají až na základě toho, že si nádor nahmataly samy,“ vysvětluje doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., která je koordinátorkou Projektu 35.

Jednoznačná prevence

Projekt 35 se snaží pomáhat mladým ženám do 35 let věku, které tímto zhoubným onemocněním trpí: „Významné je samovyšetřování prsů, které by si ženy měly provádět pravidelně od časné dospělosti. To je nejlepší způsob, jak nádor zachytit. Je lepší přijít za lékařem zbytečně s nezhoubným nádorem či nevinnou bulkou než pozdě.“

Mamograf není vhodné vyšetření pro pacientky pod 40 let. Jejich mléčná žláza je hutná, bohatá, a výsledek tedy nepřehledný. Daleko lepší je absolvovat ultrazvuk (sonografii), tedy trojrozměrné zobrazení mléčné žlázy. Lépe zachytí změny skryté v bohaté žláze. Je to vyšetření bezbolestné a jednoduše proveditelné. Na UZ není třeba chodit vůbec v případě, že nemáme dědičné zatížení. Tím myslíme prokázaný nádor u dvou přímých příbuzných nebo častější výskyt karcinomu prsu nebo vaječníků v širší rodině.

Pak by se žena měla sledovat od časné dospělosti. Druhým důvodem je jiná choroba prsu, třeba mastopatie, cysty v prsu (nezhoubné útvary…). „Po léčbě karcinomu prsu, když pacientka skončí léčbu, nemluvíme o úplném vyléčení, ale o remisi. Pacientkám dáváme pouze záruční listy do příští kontroly. Pokud remise trvá alespoň dva roky, je možné uvažovat i o tom, že by si pacientka pořídila dítě. Byla publikovaná i práce, která zjistila, že z hlediska dlouhodobé prognózy, tedy přežití, dopadají ženy, které otěhotněly po úspěšné léčbě karcinomu prsu, líp než ostatní,“ vysvětluje doc. Tesařová.

Jak probíhá léčba?

„Záleží na stadiu, v němž se nádor zachytí, a na jeho typu. To je stejné jako u starších pacientek. U mladých žen obvykle využíváme všechny možné způsoby léčby. Základní metodou je stále chirurgické řešení problému, ovšem mladé pacientky musí projít mamárním týmem neboli komisí, což je konzilium lékařů různých odborností.

Je dobré mít komplexní pohled a zároveň slyšet názor různých specialistů. Radiolog, chirurg, onkolog, radioterapeut. Všichni hledají optimální řešení. Konkrétní příklad: pacientka 29 let, právě skončila s kojením. Má velké prsy, velký nádor a bulku v podpaží. Nádor je nepřehledný, špatně ohraničený, takže začneme léčbu chemoterapií.

Tím nádor zmenšíme, operační řešení je poté šetrnější. Kojení se pochopitelně ukončí. Stále častějším a velmi náročným úkolem je léčba těhotných s karcinomem prsu. Věk budoucích maminek se pořád zvyšuje. Nejbolestnější je, když pacientka přichází v prvním trimestru a nádor se nedá operovat. Pak jsou pouze dvě řešení: čekat a ohrožovat pacientku na životě, nebo se vzdát těhotenství. To je vždycky velmi smutné a těžké rozhodnutí.

Pokud je pacientka ve druhém nebo třetím trimestru, lze ji léčit vybranou chemoterapií, nemůžeme použít biologickou léčbu a hormonoterapii, ty jsou nebezpečné pro plod. Po porodu můžeme ozařovat. Všechny budoucí maminky jsou připravené jen na pozitivní informace a nikdo nepočítá s tím, že bude mít zhoubný nádor, natož například pětadvacetiletá žena. Je obdivuhodné, jak jsou pozitivně naladěné, jak bojují za sebe i za dítě. Nemám žádné pacientky, které by se hroutily, stěžovaly si, byly uplakané. Všechny jsou neskutečně statečné.“

Úspěšnost léčby

Horší situace nastane, když má pacientka už metastázy, tam jí život zachránit nemůžeme. Ale přesto se ho snažíme alespoň prodloužit, bojujeme také. V poslední době se setkáváme s nemocnými, které podstoupily hormonální přípravu před umělým oplodněním a mají zhoubný nádor. Nevíme, zda je to náhodná souhra vzhledem ke zvyšujícímu se počtu in vitro fertilizací, či existuje opravdu příčinná souvislost mezi nádorem a hormonální léčbou.

Měla jsem pacientku, která se pokusila o umělé otěhotnění mnohokrát. Celá rodina investovala značný finanční obnos do opakovaných pokusů. Narodil se jí chlapeček s nádorem na ledvině. Ona si našla bulku v prsu, ale řešila nádor syna, takže přišla pozdě. Dožila se necelých čtyř let dítěte,“ vypráví doc. Tesařová. „Úspěšnost léčby úzce souvisí s pokročilostí nemoci. Když se nádor zachytí včas, úspěšnost je vysoká. Také jde o to, jaký typ nádoru se u žen vyskytuje. Jeden druh je velice odolný, jiný zase dobře reaguje na léčbu. Často to zjistíme, až když je léčba zahájena. V roce 2005 vznikl na Onkologické klinice v Praze Projekt 35, registr pacientek s karcinomem prsu, ve kterém je v současné době zařazeno asi 500 nemocných. Smyslem je zjistit, kde je možné ovlivnit časný záchyt karcinomu prsu a jak zlepšit jeho léčebné výsledky.

„Gynekologové pacientkám před dosažením věku pro screening (45 let) prsa nevyšetřují. Zvolili jsme tedy jinou cestu, sestry v ordinacích gynekologů. Ty jsme proškolili, ony pomáhají pacientkám s nácvikem samovyšetřování, radí s objednáváním do mamografického centra. Je důležité na žádanku označit, že se jedná o urgentní případ, aby se nepropásl čas. Sestry jsou šťastné, když se mohou vzdělávat, něco nového se naučit, a hodně nám pomáhají. Pacientky se také mohou obrátit přímo na nás (více na projekt35.cz). Mohou požádat lékaře, aby je zaregistroval do projektu. Obracejí se na nás i lékaři s žádostí o konzultaci. My zpracujeme plán léčby a pak je možné, aby se uskutečnila přímo v místě bydliště. Snažíme se, aby léčba ženy zatížila co nejméně, aby žily pokud možno běžným způsobem.“

Jak provádět samovyšetření prsu

Nejvhodnější dobou k jeho provádění je asi týden po skončení menstruace. Pokud máte menstruaci nepravidelnou nebo ukončenou, provádějte samovyšetření každý měsíc ve stejný den.

První fáze: zhodnocení prsů pohledem.

Před zrcadlem porovnejte změny ve tvaru, symetrii a velikosti. Poměrně často je jeden prs větší, poměr jejich velikosti zůstává stejný. Zkontrolujte případný výtok nebo krvácení z bradavky, její vtažení, svědění, zesílení, svraštění, zduření a barvu kůže. Tyto změny sledujte při různých polohách paží (v bok, mírný předklon, spojené ruce za hlavou). Známkou pokročilých změn může být i otok paže nebo bolest.

V další fázi vyšetřete prsy pohmatem.

Zvedněte levou ruku a konečky tří prstů pravé ruky jemně prohmatejte levý prs. Začněte na zevním okraji a postupně ho stlačujte v malých kruzích podél obvodu. Nezapomeňte na oblast od podpaží ke klíční kosti a oblasti pod prsem. Postupujte v kruzích až ke dvorci nebo v pruzích. Samovyšetření můžete provádět i vleže na zádech, případně na boku. V těchto polohách se změní rozložení prsní tkáně a hůře přehledná místa se stanou přístupnějšími.

Autor: Regina Rothová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video