Velký horoskop na rok 2013 | e15.cz

Velký horoskop na rok 2013

ZDROJ: Ženy - E15

Alena Horáková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Čeká nás velice zajímavý rok, který prý bude v mnoha ohledech klidnější, než roky předchozí. I když ještě budou probíhat různé změny v životech jednotlivců, neminou nás také bouře politického dění ani bouře přírodní, čas se bude postupně zklidňovat a zpomalovat. Více nám o tom prozradí kartářka a atroložka Alena Horáková z Věštění online.cz

Další předpovědi a zajímavé astrologické články najdete na www.vestenionline. cz

Tak tedy - vykročme do Nového věku a Nového roku s nadějí a pozitivními myšlenkami. Přežili jsme období plné chaosu, neklidu a zvratů, přijali jsme do svého života mnoho nových zkušeností, které nyní můžeme zúročit a mnoho nového nás ještě čeká. Rok 2013 je rokem lásky a bratrství. Přijměme jeho výzvu a naplňme jeho poselství na tu nejvyšší možnou míru!

BERAN (21. 3. – 20. 4.)

Pro Berany bude rok probíhat mnohem klidněji než v uplynulých letech. Výjimku tvoří pouze Berani narození mezi 26.– 28.3. Ty zasáhne vliv Urana, který do jejich života vnese rychlé a neočekávané změny. Některým se od základů změní životní podmínky, jiným se rozpadne vztah či budou nuceni změnit práci nebo profesní zaměření. Berani narození v ostatních dnech tohoto dekanu (21.–25.3. a 29.-31.3.) budou prožívat klidný rok, který jen výjimečně naruší konflikty a neshody.

Berani z druhé dekády (1.–10.4.) budou moci upevnit své pozice v zaměstnání i v rodině, ale měli by si dát pozor, aby „netlačili na pilu“. Vliv Pluta je bude nutit používat sílu a nebrat ohledy na přání druhých, což není v tomto období přijatelné chování. A tak i jim se může stát, že jejich život projde změnou, kterou si ale způsobí sami tlakem na druhé lidi.

Jupiter od května do června podpoří aktivity Beranů ze třetí dekády (11.– 20.4.). Po letech odříkání a mnohých neúspěchů se mohou směle pustit do pracovních aktivit, založit svoji firmu nebo věnovat pozornost rodinným vztahům, či navázat po době samoty vztah nový. Pokud využijí své příležitosti, dosáhnou úspěchu. Pro všechny Berany bude výzvou jejich měsíc – duben, kdy znamením bude procházet skupina až pěti planet a přinese jim tak mnoho sil i rozmanité příležitosti. Podzim je naplní takovým přívalem energie, že pro ně nic nebude nemožné. Rozvážnost a dlouhodobé plánování jim přinese výrazné úspěchy do dalších let.

BÝK (21. 4. – 20. 5.)

Pro Býky z první dekády (21.4.–30.4.) bude rok 2013 trochu jako na houpačce. Leden a únor je ještě ve znamení různých omezení a střetů. V březnu a dubnu se jim otevřou nové možnosti, ale poté se až do konce září budou muset uskromnit a občas se podřídit autoritám, což pro ně může být obtížné. Teprve pak se i oni budou moci svobodně nadechnout a svým pomalým tempem mířit k naplnění svých snů.

Býci z druhé dekády (1.5.–10.5.) se v lednu střetnou s omezením v podobě Saturna, který je upozorní, že v životě existují i jiné hodnoty než jen ty materiální. Silný vliv Pluta je poté bude podporovat při dosahování těch nejvyšších pozic, které si dokáží představit, ale od října do prosince Saturn opět prověří, zda svých cílů dosáhli poctivě a s čistými úmysly. Může to pro ně být rok velice úspěšný, ale také rok, kdy po rychlém vzestupu přichází ještě rychlejší pád.

Pro Býky ze třetí dekády (11.5.–20.5) je tento rok klidným obdobím, které neruší žádné výrazné vlivy. Pouze na konci května by měli být opatrní, aby se nestali obětí nějakého podvodu. V této době by se měli vyvarovat uzavírání smluv nebo plánování dlouhodobých akcí. Také by si měli hlídat své věci a dbát na zdraví, protože budou náchylní k infekcím a úrazům.

Pro Býky jsou klíčové dny od konce dubna do poloviny května, kdy události naberou velice rychlý směr. To pro ně bude sice únavné, ale pokud vydrží, mohou si v tyto dny vybudovat pevný základ pro příští období. Všem Býkům se v listopadu a prosinci zvýší příjmy, potkat mohou také svou lásku nebo si pořídit byt či domek podle svých představ.

BLÍŽENCI (21. 5. – 20. 6.)

Blížence z první dekády (21.5.–31.5.) bude ještě do března provázet expanzivní vliv Jupitera, který sice podpoří jejich snahy, ale také vnese zmatek a chaos do jejich veškerých akcí. Neptun bude po celý rok zastírat jejich jasné myšlení, což se projeví mnohými nedorozuměními, rozporuplnými pocity a vnitřním chaosem. Tyto nejasné energie ale také zvýší spiritualitu a vnímavost Blíženců, kteří pochopí, že všechno nelze řešit slovy a rozumem.

Blíženci z druhé dekády (1.6.–10.6.) budou od 20.března do 13.května zahrnuti přízní Jupitera, který jim umožní splnit si to, po čem dlouho toužili. Někdo bude povýšen, jiný získá vysněnou práci, další potká životní lásku. Do života jim také zasáhne pozitivní změna nebo šťastná náhoda, která jim umožní cestovat, či způsobí příznivý zvrat v jejich nastoupené profesní dráze.

Blíženci ze třetí dekády (11.6.–20.6.) budou Jupiterem obdarováni v relativně krátkém období. Jejich čas přijde od 14.května do 27.června, kdy by měli být bdělí a přijímat všechno, co jim život přinese. Každá nabídka či příležitost bude dobrá a přinese jim jen pozitivní vlivy. Do paměti by si měli vrýt datum 26.června, kdy se k Jupiteru připojí další mocné síly, které umožní Blížencům z konce znamení vytvořit nemožné. Vše, co tento den udělají, bude dokonalé.

Pro Blížence je důležitý první půlrok, který jim přináší rozkvět a expanzi. Druhá polovina roku se ponese ve znamení využitých šancí a rozvíjení toho, co do svého života přijali. Všichni Blíženci by měli být opatrní od února do března. Z mnoha různých směrů mohou pociťovat velký tlak, který je bude omezovat a nutit k rychlým, až útočným akcím. Proto bude nutné, aby se starali o svou citlivou nervovou soustavu a cvičili se v sebeovládání.

RAK (21. 6. – 20. 7.)

Pro Raky je tento rok velice významný, konečně si mohou oddechnout od tíživých vlivů předchozích let. Raci z první dekády (21.6.–30.6.) se ještě budou potýkat s rušivým vlivem Urana, který je skrze bouřlivé situace zbaví všech omezení. To pro ně může být stresující. Dokážou se přizpůsobit, ale změny ze dne na den rádi nemají. Naštěstí jim Neptun dává příležitost vidět věci z nadhledu a Saturn jim zase poskytne dostatek materiálních prostředků.

Také Raci z druhé dekády (1.7.–10.7.) budou na rok 2013 vzpomínat jako na období, které je posunulo do jiných sfér. Ti, kteří se narodili na samém konci června a začátku července, si budou dělat pořádek ve svých vztazích. Ovšem měli by používat mírnější metody, než ty, ke kterým je bude svádět Pluto. Manipulace, nátlak a tvrdý až krutý přístup k nejbližším může být příčinou toho, že rok 2014 zboří všechno, na čem jim záleželo. Všichni Raci z této dekády se budou nacházet pod vlivem povznášejícího Velkého trigonu a tak se mnozí z nich v období od července do 21.října mohou dát na duchovní dráhu nebo připojit k nějaké esoterní skupině. Poslední měsíce roku jsou pro ně obzvlášť šťastné a úspěšné.

Pro Raky ze třetí dekády (11.7.–20.7.) je rok 2013 obdobím klidu, které není rušené žádným nepříznivým vlivem. Na období velkých úspěchů si budou muset počkat do roku 2014. V roce 2013 se jich bude týkat především duchovní vývoj. Mnozí z těchto Raků se připojí ke skupině, která bude šířit lásku, najdou spřízněné duše, začlení se do nějaké filozofické nebo náboženské společnosti, či budou studovat esoterické a magické nauky.

Pro všechny Raky je významné období v únoru a březnu a také v červnu a červenci, kdy je podporuje více planet najednou. V tyto měsíce mohou očekávat zlepšení životních podmínek, novou práci, příliv sil, zlepšení zdraví i finanční situace a také duchovní probuzení nebo objevení uměleckých talentů. Do cesty jim také vstoupí zajímaví lidé, kteří je na dlouhý čas ovlivní.

LEV (21. 7. – 20. 8.)

Pro Lvy z první dekády (21.7.–31.7.) bude rok 2013 až do dubna přirozeným pokračováním předchozího období, které je naplňuje ohnivým šarmem a dovoluje jim zažívat až neuvěřitelná dobrodružství. Už od dubna je ale zasáhne omezující vliv Saturna, který jim připomene, že existují také povinnosti, úřady a nadřízení. V tento čas budou muset Lvi překonat zdravotní nebo pracovní omezení. Stále je ale budou doprovázet šťastné náhody a tak by neměli propadat pesimismu, ale brát všechny příležitosti, které se jim naskytnou. Od října se opět obloha vyjasní a oni si budou moci vychutnávat život plný slastných překvapení.

Lvi z druhé dekády (1.8.–10.8.) budou zažívat složitější období. Od ledna do března a poté od října do konce roku budou muset prokázat svou pracovitost, smysl pro zodpovědnost a ochotu odříci si zábavu a lenošení. Nevyhne se jim jednání s úřady ani různé kontroly. Výraznou změnu jim může přinést červen, který mnohého Lva posune na vedoucí místo nebo mu nabídne zahraniční dovolenou, či zajímavou pracovní cestu nebo obchodní příležitost.

Pro Lvy ze třetí dekády (11.8.–20.8.) je rok 2013 zajímavým dobrodružstvím na jejich životní cestě. Zatímco ostatní se budou tvrdě lopotit, jim je dovoleno užívat si peněz, úcty, lásky a šířit kolem sebe dobrosrdečnost a optimismus. Nebesa jim sice nic nedají zadarmo, ale také je nebudou obtěžovat žádnými zkouškami a nepříjemnostmi. Všichni Lvi by tento rok měli tříbit svou intuici a pracovat na zdravém sebevědomí. Mnoho z nich se bude buď podceňovat nebo přeceňovat, což se projeví negativně v jejich pracovních i osobních vztazích. Opatrní by měli být především na konci ledna, kdy jim hrozí úraz a konflikty.

PANNA (21. 8. – 20. 9.)

Pro Panny z první dekády (21.8.– 31.8.) může být rok 2013 úspěšný. Ale pro jeho zdárný průběh se musí každá Panna zasloužit sama. Složitěji budou rok pociťovat Panny narozené do 25.srpna, protože jejich praktickou mysl bude zastírat chaotický vliv Neptuna. Tak se mohou jinak praktické Panny stát absolutně nespolehlivými a žít s hlavou v oblacích. Pokud však vyvinou značné úsilí, aby neztratily reálný náhled na život, pak se Saturn s Jupiterem v první polovině roku postarají o minimální ztráty a materiální škody.

Také Panny z druhé dekády (1.9.–10.9.) budou podporovány Saturnem a Jupiterem. S touto pomocí mají zajištěný společenský úspěch, popularitu, vyšší příjmy i vlivné známosti. Vše, co tyto Panny vytvoří v první polovině roku, se jim v druhé polovině roku zúročí. Pro všechny úspěchy i výdělky je zapotřebí vytvořit pevný základ. Podle této tvorby bude záležet, jak velký úspěch Panny na podzim a v zimě sklidí.

Pannám ze třetího kvadrantu (11.9.–20.9.) je dovoleno prožít rok bez výraznějších výkyvů. Jejich život půjde tak, jak šel dosud. Čas jejich úspěchů přijde v roce následujícím. Ale i ony mají možnost začít budovat nebo alespoň plánovat nadcházející změny, které se u nich budou týkat spíše bydliště než pracovních vztahů. Některé koupí nemovitost, jiné se pustí do přestavby.

Pro všechny Panny bude náročnějším obdobím únor a březen. V těchto měsících se mohou odehrát zásadní změny, které ovlivní jejich život. Mnoho podnětů oslabí jejich fyzické tělo a budou náchylnější k onemocněním i nervovému vypětí. Opatrné by měly být také v květnu a červnu. Ale od léta do konce roku už budou jen sklízet úspěchy a radovat se ze života.

VÁHY (21. 9. – 20. 10.)

Váhy z první dekády (21.9.–30.9.) si mohou připadat jako na houpačce. Především narození mezi 25.–28.9. mohou počítat se změnami, které jim rok 2013 neočekávaně přinese. Mnozí z nich budou začínat v některé ze životních oblastí od nuly. Vše staré zmizí a zbude jen čistý stůl a neobjevené nové možnosti, což pro mnohé Váhy může být stresující.

Váhy z druhé dekády (1.10.–10.10.) se budou potýkat s nutkavým vlivem Pluta, které zasáhne hlavně narozené na konci září a počátkem října. Mnoho z nich zatouží po výhodnější pracovní pozici a budou odhodlány jít za svým cílem bez ohledu na to, co způsobí druhým lidem. Všechny Váhy z této dekády budou kolem sebe šířit silné charisma, díky kterému získají široký okruh vlivných známých i nové milostné vztahy.

Váhy ze třetí dekády (11.10.–20.10.) budou obdařeny silnějším vnímáním a prohloubí se jejich umělecký jemnocit. Pokud se budou chtít zabývat uměním, nemají na této cestě žádné překážky. Mnoho z nich se také začne zabývat duchovními praktikami, začnou studovat energetické vlivy a pracovat v některé z duchovních disciplín. Také se připojí ke své duševní skupině nebo najdou takový okruh lidí, který jejich život posune novým směrem.

Start do nového roku bude pro všechny Váhy ve znamení velkého přívalu sil a odhodlání. Všechna svá předsevzetí, nové začátky a rozhodnutí by měly udělat v lednu nebo na konci května a v červnu. Jupiter se do té doby dotkne svým blahodárným paprskem všech Vah a umožní jim splnit si svá přání. Do konce roku už poté budou žít z toho, co se jim podařilo v první polovině roku 2013.

ŠTÍR (21. 10. – 20. 11.)

Štíři z první dekády (21.10.-31.10.) se budou od dubna do září potýkat s omezujícím vlivem Saturna, který prověří jejich zodpovědnost. I když se jedná o silně omezující vliv, v případě těchto Štírů bude působit stabilizujícím způsobem. Mnoho z nich může konečně zakotvit v pevném trvalém vztahu nebo najít práci, která jim po dlouhou dobu bude přinášet dostatečnou jistotu a finanční prosperitu.

Pro Štíry z druhé dekády (1.11.–10.11.) je důležité od ledna do března udělat správné rozhodnutí a spoléhat pouze na vlastní síly, kterých budou mít zásluhou Pluta dostatek. Následky svého rozhodnutí a hlavně zodpovědnosti, kterou za něj přijali, si ověří od října do prosince, kdy budou konfrontováni se svými skutky. Na konci roku dostanou odměnu, jakou si zaslouží.

Pro Štíry ze třetí dekády (11.11.–20.11.) se rok 2013 bude odvíjet v klidnějším tempu, kdy se budou moci plně věnovat svým zálibám i upevňování pozic ve společnosti. Jak velkou zodpovědnost dokážou přinést a jak silně věří svým cílům, prověří až následující rok. Proto by měli vše dělat jen s dobrým úmyslem a ohledem na druhé.

Od konce dubna do poloviny května by žádný Štír neměl dělat závažná rozhodnutí, protože bude vystaven velkému vnitřnímu tlaku. Je vhodné všechny důležité záležitosti odsunout na pozdější dobu. Všichni Štíři budou mít výjimečnou možnost povznést své vědomí do duchovnějších sfér. Především v letních měsících, kdy budou ovlivněni velkým vodním trigonem, se mohou připojit ke své duševní skupině a objevit ve svém nitru netušené možnosti.

STŘELEC (21. 11. – 20. 12.)

Střelci z první dekády (21.11.–30.11.) mohou do konce března lehce přehlédnout hranice svých možností a pustit se do činnosti, která bude nad jejich síly. V březnu a v srpnu je v jejich snahách sice podpoří Mars, ale po ostatní měsíce by se mohli potýkat s důsledky slibů, které nejsou schopni splnit. Rok 2013 je vhodnější pro studium, cestování, uměleckou inspiraci a rozvíjení intuice, než pro materiální cíle.

Střelcům z druhé dekády (1.12.–10.12.) přináší rok 2013 výzvu v podobě prověření si svých možností. Každý Střelec by při cestě za svým cílem měl dbát na to, aby měl pod nohama pevnou půdu a v kapse dostatek peněz na placení pokut. V první polovině roku by se mohli dostat do střetu se zákonem. I když to bude nepříjemné, nakonec prohřešek vyřeší pokuta. V druhé polovině roku budou mít dostatek času a možností, aby splnili vše, co slíbili a k čemu se zavázali od března do poloviny května.

Střelci ze třetí dekády (11.12.–20.12.) by měli být obezřetní od poloviny května do konce června. V tomto období budou náchylní převzít na sebe tolik zodpovědnosti a úkolů, že by mohli celé léto strávit v práci. Pozor by si také měli dávat na nestřídmost v jídle, aby si nezpůsobili zdravotní komplikace. Dovolená v červnu je pro ně nevhodná, ale v ostatních měsících roku jim hvězdy nekladou žádné výraznější překážky.

Mimo drobných problémů, o které se každý Střelec postará sám, nepřináší rok 2013 Střelcům žádná výrazná omezení. Všichni Střelci by svou aktivitu měli směřovat na duben a poté na říjen, kdy budou mít silnou podporu ve všem, co dělají. V těchto měsících můžou ukončit to, co započali dříve. Udělat ve svých životech změnu nebo výrazně zlepšit své zdraví.

KOZOROH (21. 12. – 20. 1.)

Kozorozi z první dekády (21.12.–31.12.) budou muset ještě do konce dubna zatnout zuby a poprat se s nepříznivým vlivem Urana, který bude dráždit jejich nervy a rozbíjet všechny zastaralé jistoty. Pod vlivem Pluta mohou být příliš kritičtí a jít za svou kariérou bez ohledu na potřeby druhých. To by mohlo v jejich životě způsobit rozpad vztahů i ztrátu zaměstnání. Naštěstí budou schopni v dalších měsících za pomoci Saturna zase najít pevnou půdu pod nohama. Zda se jim podařilo ze svého života vyloučit vše nefunkční, prověří Uran opět od října do konce roku.

Kozorohům z druhé dekády (1.1.–10.1.) se může od základů změnit život v průběhu května až do poloviny října. Pokud se budou ze zvyku držet pracovních pozic nebo vztahů, které už nefungují, budou tyto násilně rozbity. Kozorozi nemají rádi změny, ale v tomto roce by se jim neměli bránit. Ony proběhnou, a jenom na nich záleží, zda harmonicky nebo zda budou provázeny dramatickými okolnostmi a ztrátami.

Pro Kozorohy ze třetí dekády (11.1.–20.1.) bude rok 2013 znamenat život bez větších výkyvů. Jejich cestu nezkříží žádný problém. Mohou se pustit do podnikání, založit rodinu nebo zažádat o vyšší pozici. To, čeho v tomto roce dosáhnou, bude záviset pouze na jejich vůli a rozhodnutí. Na druhou stranu nebudou mít na své straně ani žádnou hvězdnou pomoc. Jak rok proběhne, mají čistě ve svých rukou.

Všichni Kozorozi budou mít šanci změnit svůj život v březnu. Pokud této šance nevyužijí, pak jim nebesa ke změně výrazně pomohou od poloviny dubna do poloviny května. V těchto obdobích mohou na svou stranu obrátit všechny nepříznivé okolnosti. Bdělí a opatrní by měli být v dubnu, kdy je ohroženo jejich zdraví.

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.)

Pro Vodnáře z první dekády (21.1.–31.1.) může být rok 2013 obdobím pozitivních změn. Do konce března je bude zásobovat mocný Jupiter přízní nadřízených, úřadů a společenským úspěchem. Uran přidá originální nápady a šťastné náhody, které umožní Vodnářům vítanou změnu. Pokud se v první polovině roku Vodnáři neodhodlají tyto výzvy přijmout, dostanou druhou šanci od října do konce roku.

Vodnáři z druhé dekády (1.2.–10.2.) by se měli soustředit především na květen a červen, který jim přináší šanci dosáhnout předsevzatých cílů. Do konce října by tito Vodnáři měli uskutečnit změny, které je lákají. Někdo může změnit práci, jiný se přestěhovat nebo vycestovat do zahraničí. Je třeba se chopit šancí, které se nabídnou a neváhat jít za svým cílem.

Pro Vodnáře ze třetí dekády (11.2.–20.2.) je rok 2013 úspěšným obdobím, které vrcholí v květnu a červnu. Bez většího úsilí tito Vodnáři dosáhnou svých cílů a získají ještě něco navíc. Do života jim vstoupí noví lidé i aktivity, které je zcela uspokojí. Bez obav se mohou pustit do každé práce, která je zaujme, a určitě by měli alespoň jednou v roce 2013 vycestovat do zahraničí.

Všechny Vodnáře čeká úspěšný rok bez větších komplikací. Už první dva měsíce roku 2013 naplní každého Vodnáře energií a pozitivní silou. V únoru se mohou setkat s novou láskou nebo posílit stávající vztah. Od poloviny května do konce června je čeká období plné štěstí a splněných snů. Optimismus, kterým je naplní letní měsíce, bude základním stavebním kamenem pro úspěchy v druhé polovině roku.

RYBY (21. 2. – 20. 3.)

Ryby narozené v první dekádě (21.2.–28.2.) budou Saturnem podporovány až do srpna ke stabilizaci svých pozic v zaměstnání i v rodině. Neptun zvýší jejich citlivost a vnímání, podpoří je v realizaci uměleckých děl i duchovních předsevzetí. V červnu a červenci budou zaplaveny tou největší možnou mírou pozitivních vibrací, které umožňují zhmotnění všeho, co si jen dokáží představit. Důležité je, aby přesně věděly, co si přejí, protože s následky svých přání se budou muset vyrovnávat až do konce roku.

Pro Ryby z druhé dekády (1.3.–10.3.) je důležitý druhý půlrok roku 2013. Od srpna až do konce roku získají pevné místo ve společnosti a ocenění své práce. Srpen a září jim otevřou dveře k aktivitám, které si vysnily a po kterých touží. Od října získají pevnou půdu pod nohama v podobě trvalých a pravidelných financí i přízně vlivných osob. Všechny šance, které se jim na podzim nabídnou, by měly přijmout. Přinesou jim štěstí.

Ryby ze třetí dekády (11.3.–20.3.) budou podléhat různorodým vlivům rychlých planet. Rok 2013 jim přinese období, kdy budou muset řešit běžné záležitosti všedního dne i období, ve kterých se jim podaří vše, na co sáhnou. Důležité je, aby rozvíjely svou vnímavost, dbaly na správnou životosprávu a byly v co nejtěsnějším spojení s přírodou. Tento rok je vybízí, aby nečekaly na štěstí, ale samy vzaly osud do svých rukou.

Pro všechny Ryby je důležitý únor, který jim nabídne mnoho různorodých možností a příležitostí. V květnu budou Ryby přecitlivělé a náchylné k tomu, aby udělaly chybu v podobě nepromyšleného rozhodnutí. V červnu hrozí úrazy z unáhlenosti, ale od července do konce roku se mohou Ryby těšit přízni hvězd

Další předpovědi a zajímavé astrologické články najdete na www.vestenionline. cz

Autor: Alena Horáková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video