Výsledky XII. ročníku Sestra roku | e15.cz

Výsledky XII. ročníku Sestra roku

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Slavnostní předání ocenění XII. ročníku soutěže Sestra roku, kterou vyhlásila redakce odborného časopisu SESTRA z vydavatelství Mladá fronta, se konalo 28. února 2012 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově v Praze.

Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, a také primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Odborným garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Ocenění Sestra roku 2011 bylo uděleno ve třech kategoriích: • Sestra v nemocniční a ambulantní péči
• Sestra v sociální péči
• Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Vítězkou soutěže Sestra roku 2011 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se stala Mgr. Věra Suchá, sestra neurologického oddělení Oblastní nemocnice Kolín.
Cesta Věry Suché ke zdravotnictví nebyla zcela typická. Jako studentka obchodní školy onemocněla roztroušenou mozkomíšní sklerózou a nejen, že jí samotné sdělení diagnózy zcela změnilo život a pohled na něj, ale také díky tomu se rozhodla studovat střední zdravotnickou školu. A Věra Suchá šla ještě dál! Ve studiích pokračovala na vysoké škole v oboru ošetřovatelství a následně fyzioterapie. Pracovat začala jako sanitářka, později ošetřovatelka a v současné době již 12. rokem pracuje na neurologickém oddělení kolínské nemocnice.

Předsedkyně poroty přichází s výsledkyAutor: Ženy - E15

Vítězkou Sestra roku 2011 v kategorii Sestra v sociální péči se stala Helena Nosková, všeobecná sestra z Hospicového hnutí – Vysočina, o. s., Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě.

Helena Nosková pracovala ještě před šesti lety jako sestra v léčebně dlouhodobě nemocných. Poté se ale rozhodla opustit jistotu zaměstnání v nemocnici a věnovat se poměrně nejisté práci v neziskovém sektoru. Se svými zkušenostmi s péčí o dlouhodobě nemocné pacienty rozšířila řady zaměstnanců nestátního zdravotnického zařízení zaměřeného na vytvoření kvalitní hospicové terénní péče na Vysočině. Práce sestry Heleny spočívá v přímé péči o umírající klienty v jejich domácím prostředí a za dobu pěti let, kdy se věnuje této oblasti, pomohla více než stovce klientů dožít svůj život doma, mezi blízkými.

Vítězem Sestra roku 2011 v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stal Mgr. et Bc. Jan Chrastina, odborný asistent Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP v Olomouci. Po ukončení SZŠ v Hranicích Jan Chrastina absolvoval magisterský studijní program Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy na olomoucké pedagogické fakultě. Poté se rozhodl rozšířit své vzdělávání o studium bakalářského programu Speciálně pedagogická andragogika na téže fakultě a v současné době je tamtéž frekventantem magisterského programu Speciální pedagogika, obojí se specializací na psychopedii a somatopedii. Souběžně je studentem doktorského studijního programu Ošetřovatelství na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci, kde od září akademického roku 2011/12 působí jako odborný asistent Ústavu společenských a humanitních věd.

Předání ocenění Sestra ve výzkumu a vzděláváníAutor: Ženy - E15

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno In Memoriam Evě Kvasnicové, hlavní sestře Vojenské nemocnice Brno.
Eva Kvasnicová vystudovala SZŠ obor dětská setra, její srdce si však záhy získala chirurgie. Jelikož si manželova práce vyžadovala časté stěhování, musela i ona často měnit zaměstnání. Tyto změny však dokázala využít ve svůj prospěch a naučila se být flexibilní. Jednou o sobě napsala, že je „malý turista po českém zdravotnictví“. Pracovala v kartotéce, v jeslích, v odborných ambulancích a dělala i uklízečku. Vždy však měla jednoznačně pozitivní přístup ke vzdělávání a v celoživotním vzdělávání podporovala i své spolupracovníky. Během své profesní dráhy se tak postupně vypracovala přes funkce staniční a vrchní sestry až na post nejvyšší, a to hlavní sestry Vojenské nemocnice Brno, kde působila od roku 2002. I když zastávala manažerské pozice, udržovala si svou profesní erudici a neztrácela kontakt s pacienty a sestrami, což jí umožňovalo lépe chápat problémy a připomínky a snáze nalézat jejich řešení. Také proto několikrát měsíčně sloužila na pohotovosti nemocnice. Jejím profesním životním krédem bylo: „Nechci ztratit kontakt s praxí a funkce jsou pomíjivé, ale sestrou zůstanu na celý život!“ Z dalších aktivit vzpomeňme tyto: působila v řadě odborných společností, nejdříve v Československé společnosti sester, posléze v ČAS, kde byla dlouholetou předsedkyní chirurgické sekce a poslední roky členkou prezidia. Přijala účast v řadě komisí při odborných společnostech a na ministerstvu zdravotnictví, zasedala v poradních orgánech, předsedala vzdělávacím akcím, pořádala odborné kongresy, byla propagátorkou spolupráce se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek.

Cenu v kategorii Sestra mého srdce získala Mgr. Věra Suchá.

Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota složená ze sester, zástupců profesních a odborných organizací v každé kategorii tři finalistky.

Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2011 se uskutečnilo 28. února 2012 v rámci slavnostního večera v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijali členství významné osobnosti z oblasti lékařství, ošetřovatelství a zástupci sponzorů. Post předsedkyně poroty přijala Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka České asociace sester a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Praha.

Slavnostní večer se konal v prostorách Paláce ŽofínAutor: Ženy - E15

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.

V průběhu večera, který byl opět zpestřen hudebním programem, byla vítězkám předána ocenění, jejichž součástí jsou i hodnotné dary. Večerem, na kterém vystoupil Petr Kolář, provázeli moderátoři Gabriela Partyšová a Tomáš Krejčíř.

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video