Kompost je pro zahrádku totéž, co voda a vzduch | e15.cz

Kompost je pro zahrádku totéž, co voda a vzduch

ZDROJ: Ženy - E15

Irena Forejtová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Materiály vhodné ke kompostování a způsob kompostování.

Proč zahradní odpad skladovat?


Kompost se postará o dostatek vzduchu v půdě a dobrou propustnost vody. Písčitou půdu můžeme vylepšit tak, že do její vrchní vrstvy přimícháme kompost. Půda tak bude soudržnější a bude schopna nasát více vody. Přidáme-li kompost do jílovité půdy, bude její struktura méně spojitá a půda tak bude více vzdušná. Kořeny, kromě přijímání potravy, také dýchají, a proto je dobrá provzdušněnost půdy pro rostlinu velmi důležitá. Přidáme-li do kompostu trochu kravského hnoje, zajistíme rostlinám dostatečnou výživu.

Kompost si nepleťte se smetištěm


Nejcennější biohmotou pro získání kompostové zeminy jsou zbytky rostlinného původu (zbytky rostlin, tráva, listí, sláma), odpady živočišného původu vyjma fekálií (chlévský, králičí či drůbeží hnůj) a ostatní komponenty, do nichž řadíme vyvezenou pařeništní zeminu, piliny, dřevěný popel, písek či nehašené vápno. Zásadně sem nepatří čerstvě vykopaný oddenkatý plevel (svlačec, bršlice kozí noha, pýr), jehož zužitkování je možné buď po předchozím usušení či ve formě kvašených hnojivých roztoků.

Také dřevnaté a snadno kořeňující části rostlin (bez černý, planá růže) nemohou být kompostovány přímo, ale jen po předchozí úpravě v zahradním drtiči. Z hlediska hygieny není vhodné kompostovat napadené části rostlin, kožky či jiné zbytky živočišného původu. Výjimku tvoří kosti, které jsou upotřebitelné pouze mleté, ale i tehdy musí projít zracím procesem. Naprosto znehodnocujícím materiálem jsou chemikálie, plastické hmoty, textilie a papír a neměly by se v kompostě nikdy objevit. K jejich likvidaci jsou výhradně určeny kontejnery na tříděný odpad.

Kompostování ulehčuje moderní technika


Způsob kompostování rozlišujeme podle toho, jaký materiál máme k dispozici a k jakému účelu jej budeme následně používat. Klasické „hromady“ kompostů nenávratně mizí díky zahradním drtičům, štěpkovačům a kompostérům. Štěpkovače slouží ke zpracování dřevního odpadu na hrubou drť různé velikosti, kterou lze využít na mulčování pod živé ploty, ke jehličnanům nebo na okrasné záhony. V zahrádkářské praxi jsou rozšířenější drtiče schopné zpracovat kůru, zbytky rostlin i drobnější větve až do průměru 4 cm. Takto zpracovaný odpad je pak využitelný jak pro mulčování, tak pro kompostování.

Samostatnou kapitolou zůstávají kompostéry, které trh nabízí v různých provedeních a velikostech. Kompostovací sila mnoho komfortu neposkytují kromě toho, že jsou rozebiratelná a snadno přemístitelná. Kladem zůstává čistota a úpravnost okolí. Příznivější podmínky pro kompostování splňují uzavřené kompostéry a termokompostéry, které nekladou žádné vysoké nároky na údržbu, jejich použití omezí fyzickou námahu spojenou s přehazováním kompostu a za poměrně krátkou dobu z nich získáme kvalitní biohumus za pomoci urychlovače kompostů, které mají za úkol uspíšit zrání organické hmoty.

Autor: Irena Forejtová


Autor: Irena Forejtová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video