Nové knihy: Jára Cimrman - Génius, který se neproslavil | e15.cz

Nové knihy: Jára Cimrman - Génius, který se neproslavil

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V předvečer pietní vzpomínky na režiséra a herce Ladislava Smoljaka, který po dlouhé nemoci o víkendu zemřel, se 10. června odpoledne uskutečnil v Žižkovském divadle v Praze křest autorské knihy s názvem Jára Cimrman - Génius, který se neproslavil.

Kniha „Jára Cimrman – génius, který se neproslavil“ je společným dílem autorů Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a Jaroslava Weigela.

Jak je všem cimrmanologům známo, vytouženého pomníku z bílého mramoru se Mistr doposud nedočkal. Budiž mu tedy alespoň malým závdavkem tato unikátní obrazová publikace představující našeho zneuznaného českého velikána ze všech známých i neznámých stránek jeho mnohovrstevnaté geniální osobnosti: jako divadelního principála, filmaře, hudebního skladatele, filosofa, pedagoga, vynálezce, cestovatele, sportovce, historika, lékaře, kriminálníka i kriminalistu a konečně i jako milovníka.

Slovo úvodem

Tato kniha plná fotografií trpí jedním paradoxem: pojednává
o člověku, který se nikdy nenechal vyfotografovat. Podobá
se velkému skupinovému snímku, na němž se shromáždili
všichni účastníci narozeninové oslavy, přičemž oslavenec sám
tiskl oko k fotografickému přístroji nebo si těsně před expozicí
odskočil.

Ale je pro poznání člověka tak nutná jeho tvář? Jan Hus prý
vypadal úplně jinak, než jak ho zpodobnil malíř Brožík nebo
sochař Šaloun. Byl prý malý, zavalitý a plešatý. Také podoba
Karla Hynka Máchy je zahalena rouškou tajemství. Oba k nám
však navzdory tomu přes clonu let promlouvají, aniž známe
opravdový tvar jejich úst. Mluví na nás svým činem a dílem.

Také nám cimrmanologům ukázal Mistr tvář pouze
prostřednictvím replik svých divadelních her, veršů, deníkových
záznamů, vědeckých studií a dochované korespondence. Pátrání
po jeho dalších stopách nás pak zavedlo do antikvariátů, kde
nám učarovaly především regály se svázanými ročníky časopisů
z počátku 20. století.
 
Tato doba Cimrmanovy dospělosti a rozletu
byla pro svět dobou nadějí ve všemocnou sílu vědeckého a technického
pokroku. A díky tomuto pokroku, k němuž český pionýr
slepých uliček poznání bezesporu přispěl, začalo být lidské konání
také dokumentováno pomocí osvitu fotogra fických desek. Protože
tyto černobílé kopie života brzy našly cestu do tiskáren, zachovaly
se nám na žloutnoucích stránkách Světozoru a především Českého
světa snímky jeho současníků, se vším, co vytvořili a vynalezli.
Nechyběly tu ani podoby jeho slavných i méně slavných přátel
a přítelkyň, včetně jeho výtvo rů a vynálezů vlastních. Tvář Járy
Cimrmana zůstala sice neznámá, ale listováním touto obrazovou
kronikou vstoupili jsme s ním do jeho světa.

K vydání této knihy nás vedla úvaha, že jsme dosud české
veřejnosti představili jejího velikána hlavně slovem. Obrazovým
kukátkem do jeho času a tvorby byly pouze naše divadelní programy
a také putovní či stálé výstavy. Tento svazek je shrnutím
dosavadního vizuálního svědectví o fenoménu Cimrman.

Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák a Jaroslav WeigelNa stránkách  knihy se bude moci čtenář s mistrem setkat téměř osobně a to nejen prostřednictvím množství nově objevených a doposud nezveřejněných fotografií a ilustrací, ale především díky téměř 30 jedinečným dobovým dokumentům, které zná každý nadšený cimrmanolog zatím pouze z vyprávění a už hoří, co teprve, až je spatří?

Autor: Ženy - E15Mistrovy vlastnoruční poznámky a črty, nákresy geniálních vynálezů, ojedinělé notové záznamy, dokonalé plánky, podrobné mapy, dobové brožury a mnoho dalších jedinečných artefaktů, které konečně spatřují světlo světa tak, jak by si to Jára Cimrman jistě přál: totiž pod jeho jménem a v seriózní knize (s téměř koženou vazbou).

12. června 2010

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video