Nové knihy: Velký lékařský slovník | e15.cz

Nové knihy: Velký lékařský slovník

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Páté, aktualizované vydání výkladového slovníku lékařských termínů.  Výkladový slovník zachycuje v celkovém počtu 36.000 hesel současný stav klinických i teoretických oborů medicíny.  

Je uvedena prakticky celá anatomická terminologie, několik tisíc hesel je věnováno biochemii a molekulární biologii. Z preklinických oborů je bohatě zastoupena patologie (včetně vrozených vývojových vad), farmakologie a zejména patofyziologie. Na ně úzce navazují hesla z vnitřního lékařství a jeho podoborů. Klinickým oborům patří samozřejmě největší počet hesel. Vedle neurologie a psychiatrie, chirurgických oborů, gynekologie, sexuologie a dalších oborů je zastoupena i stomatologie.
 
Nemocem je věnováno více než 5000 hesel (z toho např. zánětům přes 600, nádorům více než 700). Větší počet hesel je věnován dědičným chorobám včetně několika set vzácných nemocí a syndromů. Přehledně jsou popsány běžné i méně obvyklé příznaky nemocí, je uveden velký počet vyšetřovacích metod. U řady nemocí jsou uvedeny rizikové faktory, které nemoc mohou vyvolat a podobně i možné komplikace. 

Několik tisíc hesel je věnováno lékům, u kterých jsou uváděny jak názvy účinných látek, tak názvy obchodní, pod nimiž jsou prodávány. Moderní medicínu charakterizuje mj. stále větší používání zkratek. Velký lékařský slovník obsahuje výklad několika tisíc českých i anglických zkratek, včetně oborově odlišného významu.
 

Autor: Ženy - E15
Slovník uvádí přibližně 2200 hesel obsahujících stručné životopisné údaje u nemocí, syndromů a dalších termínů pojmenovaných po objeviteli (eponyma). Pro mnoho čtenářů může být příjemným překvapením, kolik objevitelů se narodilo v Čechách a ne Moravě nebo působilo na pražské lékařské fakultě. U mnoha hesel je uveden výklad původu lékařských termínů (etymologie). Tyto poznámky přispívají nejen k pochopení významu hesel, ale zejména objasňují souvislosti mezi jednotlivými hesly, i souvislosti mimo medicínu. Důraz na souvislosti je ostatně nejvýznamnějším rysem celého slovníku. Obsahové souvislosti jsou vyjádřeny velkým počtem odkazů, které myšlenkově propojují hesla z různých oborů. 

Hlavní autoři, Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. a MUDr. Jan Hugo, se projektu lékařských výkladových slovníků věnují již mnoho let. Jejich Praktický slovník medicíny (lékařský slovník pro širokou veřejnost) vyšel poprvé v r. 1994 a od té doby bylo v sedmi postupně rozšiřovaných a doplňovaných vydáních prodáno přes 60.000 výtisků.

Vydalo nakladatelství Maxdorf, www.maxdorf.cz, formát B5, váz.1024 str., 1495 Kč, ISBN 80-7345-058-5. Nakladatelství Maxdorf provozuje internetový server www.slovniky.cz, kde je (s výjimkou ilustrací) obsah Velkého lékařského slovníku přístupný zdarma.

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video