Pomněnka hajní, pomněnka lesní a pomněnka rolní | e15.cz

Pomněnka hajní, pomněnka lesní a pomněnka rolní

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Krásná a něžná rostlinka, to je pomněnka, kterou si dnes představíme trochu blíž.

Pomněnka hajní (Myosotis nemorosa)
Čeleď
: Boraginaceae - brutnákovité (drsnolisté)
Rod: Myosotis zahrnuje asi 80 druhů, které rostou nejvíce v Eurasii, v horách tropické jižní Afriky, na Nové Guineji a na Novém Zélandu.
Popis
Vytrvalá, 20 až 70 cm vysoká bylina bez nadzemních kořenujících výběžků. Lodyha 4hranná, lysá až roztroušeně chlupatá, obvykle v horní polovině větvená. Listy eliptické, obvykle v délce do 5 cm, většinou chlupaté, v dolní polovině lodyhy na spodní straně listů s chlupy směřujícími k bázi listu, v horní polovině lodyhy s chlupy směřujícími ke špičce listu. Vijany mnohokvěté, bez listenů, kalich zvonkovitý, přitiskle chlupatý, kališní cípy v délce méně nežli 1 délky kalicha. Koruna v průměru 4 až 8 mm, modrá. Kvete v V až VIII.
Stanoviště

Autor: Ženy - E15
Bahnité lesní břehy, světlá lesní prameniště, příkopy lesních cest, vlhké louky, rašelinné tůňky, roste na půdách trvale mokrých, hlinitých až hlinitopísčitých, neutrálních až kyselých, výživných.
Rozšíření
V ČR hojně od podhorských oblastí výše, v teplejších oblastech jen zřídka nebo zcela chybí (min. asi 250 m n.m., max. 1400 m n.m.). Celkově roste téměř v celé Evropě kromě Pyrenejského poloostrova, středomořských ostrovů a Britských ostrovů, na severu zasahuje po střední Skandinávii, na východě po Ural a na jihu po pohoří Řecka a Itálii.

Pomněnka lesní (Myosotis sylvatica)
Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité (drsnolisté)
Rod: Myosotis zahrnuje asi 80 druhů, které rostou nejvíce v Eurasii, v horách tropické jižní Afriky, na Nové Guineji a na Novém Zélandu.
Popis
Vytrvalá, 20 až 60 cm vysoká bylina. Lodyha vystoupavá, větvená, hustě chlupatá. Přízemní listová růžice vyvinuta až po odkvětu, listy dlouze řapíkaté, eliptické až obvejčité, na bázi čepel sbíhavá. Lodyžní listy přisedlé, vejčité, eliptické nebo obvejčité, chlupaté. Vijany mnohokvěté, bez listenů. Kalich zvonkovitý, s háčkovitými chlupy, kališní cípy dlouhé více než 1 délky kalicha. Květy 5 až 8 mm v průměru, světle modré. Kvete v V až VI.
Stanoviště
Světlé a teplé doubravy, dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, horské trávníky, paseky, preferuje půdy sušší až vlhčí, humózní, mělké skeletové i hlubší hlinité, výživné.
Rozšíření

Autor: Ženy - E15
V ČR na celém území roztroušeně až hojně, nejvíce v lesnatých oblastech, od nížin až do vysokých poloh (max. asi 1400 m n.m.). Celkově roste na západě od východní Francie a jihovýchodní Anglie, na severu po Dánsko a Polsko, na východě až po západní část evropského Ruska, na jihu po severní Itálii a střední Balkán, snad i ve Střední a východní Asii.
Pěstování
Pěstují se i odrůdy s květy růžovými nebo bílými. Pěstují se obvykle jako dvouletky. Pomněnkám se nejlépe daří v polostínu až stínu, na půdu nejsou náročné (viz. odstavec Stanoviště), měla by však být humózní a vlhčí (v suchých půdách kvetou jen krátce). Množí se semeny, která se vysévají v květnu až červnu, sazenice se mohou přesazovat na podzim, nejlépe po několika kusech, čímž se získají husté trsy.

Pomněnka rolní (Myosotis arvensis)
Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité (drsnolisté)
Rod:Myosotis zahrnuje asi 80 druhů, které rostou nejvíce v Eurasii, v horách tropické jižní Afriky, na Nové Guineji a na Novém Zélandu.
Popis
Jednoletá nebo ozimá bylina, 15 až 60 cm vysoká. Lodyha přímá, nevýrazně hranatá, odstále chlupatá. Listy odstále chlupaté, dolní obkopinaté, horní kopinaté, postupně se zmenšující. Vijany bohaté, kalich trubkovitý, kališní cípy v délce nejméně 1 délky kalicha, chlupaté, koruna asi 4 mm v průměru, modrá, zřídka růžová. Kvete v VI až IX.
Stanoviště

Autor: Ženy - E15
Pole, vinice, podél komunikací, rumiště, zahrady, preferuje půdy čerstvě vlhké až suché, humózní, hlinité až hlinitopísčité, výživné.
Rozšíření
V ČR téměř na celém území roztroušeně až hojně, řidčeji v chladnějších a lesnatých oblastech, v nadmořských výškách nad 800 m jen vzácně. Celkově roste v Evropě kromě nejsevernějších oblastí, dále v severní Africe, Asii, druhotně v Severní Americe.


Uvedeno ve spolupráci s

http://botanika.wendys.cz

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video