Využijte dešťovou vodu | e15.cz

Využijte dešťovou vodu

Miloš Albrecht

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Neustálý růst poplatků spojených se zásobováním pitnou vodou a odvodem vod odpadních mnohé motivuje k častějšímu využívání dešťové vody, a to nejen k zalévání.

Nejeden zahrádkář dnes používá srážkovou vodu k závlahám, velkým hitem se však v posledním desetiletí stalo využívání srážkových vod přímo v domácnostech. Zní to poněkud utopicky, ale srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody v rodinném domě zhruba z 50 %.

Je totiž naprosto zbytečné splachovat toalety vodou pitnou, totéž platí i o úklidu včetně praní prádla, nemluvě o zavlažování zahrady. Přitom na všechny podobné „mycí“ činnosti včetně mytí auta nebo okolí domu lze bez problémů použít vodu nepitnou. Vzhledem k rozsahu činností a množství spotřebované vody jde i o nemalý přínos ekonomický. Vydělte svou roční platbu za vodné a stočné dvěma a zjistíte, kolik byste mohli uspořit za jediný rok.

ZÁKLADEM JE NÁDRŽ

Dešťovou vodu lze shromažďovat a uchovávat v nádržích z různých materiálů. Mohou být ocelové, betonové, sklolaminátové či plastové. Plastové nádrže, hlavně polyetylenové, jsou oblíbené vzhledem k příznivé hmotnosti a snadnější manipulaci. Při jejich montáži není potřeba tolik stavebních prací, snadno se kontrolují a udržují. Tyto nádrže mohou být jak nadzemní, tak podzemní. Plastové nádrže bezešvé, tedy monolitické, mají vyšší kruhovou pevnost, a jsou proto vhodnější k uložení do země. Odolávají mnohem větším tlakům zeminy a mohou přes ně přejíždět osobní automobily.

NADZEMNÍ NÁDRŽE

Jedná se o sezonní nádrže, které jsou však využitelné jen od jara do podzimu. Jejich nespornou výhodou je snadný přístup k nádrži a jednodušší údržba, nevýhodou je, že voda v nadzemních nádržích snadněji podléhá zkáze kvůli teplotním vlivům a světlu. Ani u nadzemních nádrží se neobejdete bez filtračního zařízení, které zabraňuje vniknutí mechanických nečistot, na druhé straně zde není potřeba instalovat čerpadlo. Vystačíte zde pouze s gravitačním napojením zahradní hadice přes kohout (v tomto případě ale pak nelze dešťovou vodu využívat v domácnosti).

PODZEMNÍ NÁDRŽE

Díky tomu, že podzemní nádrže musejí být zakopány v nezámrzné hloubce (od 0,8 m pod terénem), poskytují možnost celoročního využití. Velkým plusem zde také je výrazně nižší kazivost vody. Podzemní nádrže mají poměrně stálou teplotu okolo 10 °C v hloubce 1 m pod terénem. Proto nedochází ke zkažení akumulované vody a je možné ji celoročně využívat.

Článek vyšel v časopise Bydlení, stavby, reality.Autor: Ženy - E15

NUTNOST FILTRACE

Pro efektivní využívání dešťové vody je nezbytná několikastupňová filtrace, která zabraňuje vniknutí mechanických nečistot do soustavy, přičemž filtrační proces začíná už při zachycování vody do okapových žlabů. Od okapů pokračuje dále nad zemí odlučovači nečistot v okapovém svodu a okapové vpusti a také pod zemí a nakonec i v samotné nádrži.

Prvním filtrem je tedy lapač listí v okapovém žlabu, což je plastová mřížka zabraňující spadu listí do okapu. Pak přicházejí ke slovu odlučovače nečistot v okapovém svodu, a to ve chvíli, kdy přes mřížku nějaké nečistoty propadnou, zachytí je právě tento odlučovač.

Dalším prvkem systému filtrace je okapová vpusť (tzv. geiger), což je lapač splavenin, který může obsahovat vysypatelný košík na zachycené nečistoty.

Pak následuje filtr, který volíme podle konkrétního využití vody. Jako filtr pro dešťovku v zahradě slouží filtrační závěsný koš přímo pod nátokem do nádrže. Jeho nevýhodou je, že když se filtrační košík zaplní nečistotami a není vyprázdněn, voda i s nečistotami přetéká do nádrže.

VYŠŠÍ STUPEŇ FILTRACE

Pro využití vody v domácnosti je nutná dokonalejší filtrace vody – využívá se podzemní filtrační šachta – při zaplnění filtračního košíku nečistotami voda neprotéká do nádrže a je třeba košík vyprázdnit.

Nejjednodušší způsob jemnější filtrace je pomocí filtrační nátokové šachty – filtračního hrnce, který se instaluje přímo pod dešťový svod. Šachta je do úrovně terénu dosypána kačírkem různé velikosti a na „mezidně“ je položena geotextilie. Pod tímto „mezidnem“ již odtéká vyčištěná dešťovka do akumulační či vsakovací nádrže. Jednoduchým zdvižením klapky lze systém vyřadit z provozu, například pro zimní období.

Podmínkou však je existence (druhého) kanalizačního potrubí, do kterého je zaústěná svodová trubka. Pokud chcete vodu využívat i v domácnosti, instaluje se filtrační šachta. Je možné ji nastavit podle hloubky uložení potrubí pomocí teleskopického poklopu jak v pochozí, tak v pojízdné variantě.

ŘEŠENÍ PRO DŮM

Sestava pro využívání dešťové vody v domě obsahuje devět základních prvků. Kromě zmíněné nádrže a filtrační šachty se neobejdete bez čerpadla, tlakové nádoby, filtru, plovoucího sání, nátoku, přepadu do vsakovacího zařízení a kontrolního závěru.

Systém pracuje tak, že dešťová voda, která stéká ze střechy, je okapovými svody přiváděna sběrným potrubím do zemního filtru. Nečistoty se zbytkovou vodou se odvádějí potrubím do kanalizace nebo k zasakování. Přes nerezové síto filtru přepadá čistá voda, která se přivádí potrubím do nátokového hrdla nádrže, ukončeného tzv. uklidňujícím prvkem, který zabraňuje víření spodního sedimentu v nádrži.

Voda ze sifonového přepadu při přeplnění nádrže odtéká přes zpětnou klapku potrubím do kanalizace nebo do vhodného zasakovacího objektu. Odběr vody z nádrže je zajištěn sací soupravou, která odebírá pouze čistou vodu pod horní hladinou v nádrži. Jde o tzv. plovoucí sání, což je součást čerpadla, které nasává vodu z nádrže. Na hadici ukončené filtrem je připevněn plovák, který udržuje konec hadice zhruba 10 cm pod hladinou tak, aby se nasávala čistá voda bez nečistot plovoucích na povrchu.

ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení k čerpání vody – vodárna – je součástí automatické doplňovací jednotky s řídící jednotkou, která v případě nedostatku dešťové vody v nádrži přepne pomocí hladinového spínače odebírání vody z vodovodního řadu. Z automatické doplňovací jednotky je voda potrubím dopravována do domovní sítě.

UŽITEČNÁ DEŠŤOVKA

Pro vaření, pití, osobní hygienu nebo mytí nádobí potřebujeme vodu pitnou, nicméně pořád zbývá mnoho činností, kde se v domácnosti dešťová voda uplatní. Ve prospěch dešťové vody hovoří i to, že jde o položky, které jsou na spotřebu vody poměrně náročné. Jde o praní, splachování WC, zalévání či mytí podlah, automobilu nebo venkovních schodů či chodníků. Podrobněji si tedy probereme jednotlivé případy konkrétního využití dešťové vody.

PRANÍ PRÁDLA

Mezi činnosti náročné na spotřebu vody, kterým se v domácnosti nevyhneme, patří praní. Využití dešťové vody je zde navíc výhodné i z hlediska tvrdosti vody, protože v mnoha oblastech na našem území je dodávaná voda příliš tvrdá nebo obsahuje vyšší podíl železa, manganu nebo jiných látek. Měkkost dešťové vody se příznivě projeví například sníženou spotřebou pracích prášků, protože měkká voda prací přípravky lépe rozpouští a nemá tendence tvořit usazeniny v podobě vodního kamene.

Využití dešťové vody pro praní vychází vstříc firma Miele, která nabízí pračky se dvěma oddělenými přípojkami na vodu. Pračka si pak sama řídí prací procesy, a to tak, že při předpírce, hlavním praní a prvním máchání využívá dešťovou vodu, teprve až při posledním máchání pak vodu pitnou. Kvalita praní v dešťové vodě je přitom stejně vysoká jako praní ve vodě pitné, což potvrzují i dlouhodobé studie Státního hygienického ústavu v Brémách.

SPLACHOVÁNÍ WC

Dešťová voda je také výhodná pro splachování WC a odpadů, což je z hlediska spotřeby vody v domácnosti jedna z nejvyšších položek. Navíc splachování WC nevyžaduje vodu vysoké kvality, takže nahrazení pitné vody dešťovkou představuje více než krok správným směrem.

ZAVLAŽOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Pitná voda je příliš cenná na to, abychom s ní zalévali zahradu, navíc není ve všech případech pro tuto činnost ideální. Dešťová voda totiž neobsahuje tolik solí ani chlor, což je pro půdu i pro rostliny jednoznačně pozitivní. Některé rostliny navíc chemicky upravenou pitnou vodu špatně snášejí.

Článek vyšel v časopise Bydlení, stavby, reality.

Autor: Miloš Albrecht

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video