Aktuální hit vaginoplastiky – augmentace g-bodu | e15.cz

Aktuální hit vaginoplastiky – augmentace g-bodu

ZDROJ: Ženy - E15

- myš-

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
O existenci a principu fungování G-bodu jsou stále v příslušných kruzích vedeny spory.

Původní představa, že se jedná o hustě inervovanou tkáň na přední stěně poševní, obvykle 3-5 cm za poševním vchodem, byla vyvrácena zjištěním, že v pochvě se nenachází místo s hustší inervací nežli má okolní tkáň.

Je však nutno poukázat na skutečnost, že citlivost určitého místa není dána výhradně počtem neuronů v něm přítomných, ale také způsobem, jakým jsou tyto neurony propojeny jak mezi sebou navzájem (tedy jaký tvoří vzorec), tak s okolními (tedy cestou, kterou odcházejí vzruchy do mozku). 

Pravděpodobně právě tento faktor, prakticky nepředvídatelný, je zodpovědný za to, že některé ženy G-bod mají, některé ne; přesněji, některé ženy při intenzivním dráždění určitého místa uvnitř pochvy mají příjemné vjemy a v některých případech dosahují intenzivního vaginálního orgasmu.

Augmentace G-bodu

Augmentace, neboli vylepšení, G-bodu, je chirurgický zákrok, který spočívá ve vstříknutí materiálu pod G-bod. Používá se při něm buď materiál vlastní, tuková tkáň, které je z důvodu následné resorpce, tedy zpětného vstřebávání nutno aplikovat až o tři čtvrtiny více než je zamýšlené výsledné množství, nebo materiál cizí (používají se výplňové materiály, jako kyselina hylauronová nebo Artecol).
 
Výsledek této operace je zřejmý: vypodložený G-bod vyčnívá více do pochvy, proto je na něj při průniku tělesa do pochvy vyvíjen větší tlak a dráždění je tak intenzivnější. Jedná se tedy o lékařský zákrok, jehož cílem je jen a pouze zintenzivnění vašeho sexuálního prožitku.

Je pochopitelné, že pokud drážděním G-bodu orgasmu nedosahujete, nelze zaručit, že po zákroku se jako mávnutím kouzelného proutku změníte v orgasmostroj zmítající se ve slastné křeči každých dvacet vteřin soulože. Praktické zkušenosti ukazují, že u žen klitoridálně vzrušivých je větší šance na úspěšný zákrok (tedy na dosahování vaginálního orgasmu po zákroku) než u žen zcela anorgastických.

Ideální je samozřejmě situace, pokud žena sama dokáže přesně označit místo uvnitř pochvy, které považuje za svůj G-bod, neboť již při jeho dráždění intenzivní vjemy má. Méně ideální už je ovšem cena takového zákroku, která se pohybuje kolem 10-15 000 korun.

Nácvik dráždění G-bodu


Pokud si v současné době neužíváte pravidelné vaginální orgasmy, při nichž se pohne země, a uvažujete o zmíněném zákroku, můžete nejprve zkusit nácvik podle S. Kratochvíla, který ve své publikaci pro sexuálně dysfunkční páry uvádí několik stimulačních metod. Ty jsou ostatně doporučovány i ženám, které zákrok podstoupily, v rámci rehabilitace jejich sexuálního života.

Nekoitální metoda spočívá v tom, že žena v poloze na zádech s pokrčenýma nohama, partner(ka) jí zasune do pochvy prst či dva (lze doporučit prostředníček a prsteníček, jsou z dlaně nejsilnější a u některých žen je nutno vyvinout skutečně značný tlak) a krouživým pohybem po přední straně pochvy hledá místo, které bude citlivější na dotek. Může přitom narazit na mírně zvrásněnou tkáň. Při vyhledávání se doporučuje postupně zvyšovat a pak opět snižovat tlak, jak již bylo uvedeno, potřebná míra tlaku je individuální. Prsty druhé ruky nebo jazykem přitom samozřejmě může dráždit klitoris.

Při koitální metodě jsou ve výhodě ženy, jejichž partner má výraznější žalud (penis připomíná lízátko), kdy ve vhodné poloze, například takové, kdy žena sedí na okraji postele, partner klečí na zemi a zasouvá penis do pochvy tak, aby okrajem žaludu přejížděl přes místo augmentace, případně přes bod, který žena označí jako nejcitlivější. Rukou přitom samozřejmě opět může dráždit klitoris.

Je samozřejmě možné, aby si žena vyhledávala G-bod sama prsty, vibrátorem nebo jiným vhodným předmětem. K tomu je však nutno uvést, že i mezi ženami, které běžně při souloži vaginálního orgasmu dosahují, a to i opakovaně, jsou takové, kterým je dráždění G-bodu, které si provádějí samy, nepříjemné, případně nevyvolává kýžený intenzivní prožitek.

Autor: - myš-

Autor: - myš-

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery