Co dělat, aby se vaše děti chovaly správně: Zdravé sebevědomí | e15.cz

Co dělat, aby se vaše děti chovaly správně: Zdravé sebevědomí

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Lidé se zdravým sebehodnocením si sami sebe váží. Ovládají se a jsou si jistí ve svých rozhodnutích.

Děti, které si věří, očekávají úspěch. Cítí se dobře, jsou sebevědomé a dokážou přijmout konstruktivní kritiku. Lidé s nízkým sebevědomím postrádají úctu k sobě samým a jsou nejistí ve svých činech i rozhodnutích. Děti mají potíže s učením. Cítí se nejisté, postrádají vytrvalost, jsou přecitlivělé na mínění druhých, za chyby a neúspěchy viní své okolí.

Děti s porušeným vnímáním vlastní hodnoty chápou svět kolem sebe jako arénu strachu. Cítí se nehodné, nevěří si a postrádají zdravou sebejistotu. A právě toto přesvědčení, že nic nezvládnou, se nakonec negativně projeví v jejich chování. Když se jim nedaří, prostě se přestanou snažit. Nejisté děti se obvykle vyhýbají neúspěchu tím, že se vůbec o nic nesnaží a do ničeho se nezapojují. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Laxnost a rezervovanost je pro ně smysluplnější než bezvýsledná snaha, která není korunována úspěchem. Takové dítě pak může říci: „Vlastně jsem se ani nesnažil,“ a to je pro ně méně pokořující, než kdyby muselo říci: „Snažil jsem se, ale nepovedlo se mi to.“
Každý člověk by měl usilovat o zdravější sebehodnocení. Všichni rodiče by se pak měli snažit vytvořit zdravé sebevědomí svých dětí. Podporujte a povzbuzujte své dítě, odrazí se to v jeho zdravém mínění o sobě.
Uveďme si příklad: Dítěti se nedaří první pokusy s jízdou na kole. Otec na to reaguje: „Takhle se to nedělá. Už jsem ti to přece vysvětlil. Podruhé dávej pořádně pozor.“ Tyto poznámky oslabují sebevědomí. Produktivněji se dá taková situace řešit následovně: „To bylo dobré. S každým pokusem je to o trochu lepší. Určitě se to naučíš.“ Tato reakce dává najevo důvěru ve schopnosti dítěte. Vede dítě k tomu, aby si věřilo.

Existuje mnoho důkazů o souvislosti mezi nízkým sebevědomím a braním drog či alkoholismem. Dospívajícím velmi záleží na mínění jejich vrstevníků. To je přirozené. Pokud jsou lidé v tomto věku vybaveni zdravým sebevědomím, jsou si více vědomi vlastní hodnoty a mohou snáze odolávat tlaku vrstevníků. Jelikož sami sebe přijali, nemají takový strach z toho, že je ostatní nebudou mít rádi.
Mladí lidé s nízkým sebevědomím naopak potřebují podporu svých vrstevníků.Protože se sami sobě příliš nelíbí, potřebují obdiv druhých. Nejsnazší způsob, jak získat uznání, je jít s davem. Mít kamarády v gangu nebo mezi narkomany je pro takovou mládež přijatelnější než nemít kamarády žádné.

Jak v dětech rozvíjet zdravé sebevědomí
Zdvořilým a uctivým jednáním dávejte svému dítěti najevo, že je důležitá osobnost. Jako ilustraci můžeme použít příklad s „rozlitým mlékem“. Představte si, že jste pozvali na oběd nějakého významného člověka. Jak byste reagovali, kdyby při obědě rozlil sklenici mléka? „Nic si z toho nedělejte. Takové věci se stávají. Ukažte, já to uklidím.“ Jak ale reagujete, když sklenici mléka rozlije vaše dítě?
„To snad ne! Už zase! Kolikrát už jsem ti říkal, aby sis dával pozor. Takový nemotora. Podívej se na ten ubrus!“

Přijímejte své děti a milujte je takové, jaké jsou. To neznamená, že musíte milovat jejich nesprávné chování. Milujte je navzdory jejich zlobení. „Mám tě moc
rád. Tvé zlobení se mi nelíbí, ale stejně tě mám rád.“ Z tohoto sdělení se vaše dítě dozvídá, že ho máte rádi, ale že se vám nelíbí jeho ChOVání.
Naučte děti, že poctivá snaha je základem úspěchu, že vytrvalost a trpělivost přinášejí své ovoce. „Získat dobrou známku z fyziky nebude snadné. Budeš muset pilně studovat. Jsi dost chytrý, abys věděl, že pilná práce se vyplatí. Určitě to
zvládneš.“
Povzbuzujte své děti, aby viděly, že jim věříte a důvěřujete. Dokážou pak lépe a s větší sebedůvěrou čelit náročným situacím.
Nedělejte pro své děti nic, co by zvládly samy. Přehnaná opatrnost v nich může
vypěstovat pocit nejistoty a lenost. Naučí se spoléhat na to, že za ně všechno zařídíte vy.
Naučte děti vyrovnávat se se svými slabostmi a akceptovat své silné stránky. Děti s nízkým sebevědomím se soustředí pouze na své slabosti a své silné stránky přehlížejí. Vysvětlete jim, že každý člověk je v něčem dobrý a něco mu jde hůř.
Použijte sebe jako příklad.
Anthony byl zklamaný, že nevyniká v basketbalu. Já jsem mu vysvětlil, že každý máme věci, v nichž jsme úspěšní, a jiné věci, v nichž se nám tolik nedaří. Vyprávěl jsem mu, jak to bylo se mnou, když jsem byl v jeho věku -také jsem byl Chtěl jsem být silnější, zručnější a atletičtější. Díky mé zkušenosti se Anthony naučil, že zklamání provází každého člověka a že je to normální. Dávejte si však pozor, abyste neříkali věci jako „Mně matematika nikdy nešla a ty na tom budeš stejně.“ Tím dítěti připravujete cestu k neúspěchu.
Učte děti překonávat zklamání. Zklamání je součástí života. Všichni ho zažíváme. Veďte své děti tak, aby zklamání, s nimiž se jistě v životě setkají, nevedla k tragickým důsledkům.
Sedmnáctiletý Tomáš žil ze dne na den bez zvláštního cíle až do okamžiku, kdy potkal Michaelu. Zamilovali se. Tomáš byl plný obava údivu -konečně ho někdo miloval. Celý svůj život soustředil na Michaelu. Miloval ji tak, že pro jiné už nezbylo místo. Každou minutu myslel jen na ni. Pak ho Michaela pustila k vodě. Bez ní najednou život neměl žádný smysl. Nevěděl, co si počít s troskami svého bytí, se svými rozervanými city. Tolik dílků skládanky najednou chybělo. Dva roky hledal útěchu v drogách. Trpěl, byl osamělý. Až jednoho dne si uvědomil, že zaživa umírá. Vzchopil se, vyhledal pomoc a dostal se z toho.
Kdykoli svoji hodnotu odvozujete od mínění někoho jiného, riskujete zranění. Být milován je úžasné, to se nedá popřít. Ale kořeny vědomí vlastní hodnoty musejí být zakotveny hlub oko v nitru člověka. Naučte děti, že je důležité milovat sebe sama, nalézat v sobě oporu a být sám sobě tím nejlepším přítelem.
Veďte je k tomu, aby si vážily smyslu života a udržovaly dobré vztahy ve škole i v práci. Naučte je vyhledávat alternativy. Pružnost jim v životě hodně poslouží. Když jeden důvod selže, nebudou důsledky tragické.

Shrnutí
Musíte se aktivně podílet na vytváření sebevědomí vašich dětí. Podporujte je a povzbuzujte. Kdykoli je to možné, poskytněte jim kladnou zpětnou vazbu. Říkejte jim, že správné chování je v jejich moci. Vybudujte v nich sebedůvěru. Důvěřujte jim a ony se naučí důvěřovat samy sobě. To je ta nejlepší motivace, jakou
si můžete přát.

Zdroj: Co dělat, aby se vaše děti chovaly správně, Sal Severe, uvedeno ve spolupráci s nakladatelstvím Portál, www.portal.cz

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video