Co to vlastně znamená být úspěšný? | e15.cz

Co to vlastně znamená být úspěšný?

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Velký filozof Thomas Carlyle jednou napsal: "Nechť se každý stane tím, čím je schopen se stát, k čemu byl stvořen."

Lepší definici úspěchu nevymyslím. Život je každodenní výzva k maximálnímu rozvoji našich schopností. Jsme úspěšní, pokud jdeme v rámci svých schopností za nejvyšším cílem -pokud ze sebe Vydáme to nejlepší.

Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání. Život od nás nechce, abychom vždycky stanuli na vrcholu. Žádá jen, abychom podle svých momentálních zkušeností dělali to nejlepší, co můžeme. Přesně to dělají úspěšní lidé v některých nejdůležitějších oblastech života:

- Úspěšní lidé berou život takový, jaký je, se všemi obtížemi i náročnými úkoly. Spíš se mu přizpůsobují, než aby si stěžovali. Přijímají zodpovědnost za svůj vlastní život, místo aby obviňovali druhé nebo se vymlouvali. Přitakávají životu navzdory jeho negativním stránkám a za všech okolností ho co nejlépe využívají.
- Úspěšní lidé si vytvářejí a udržují pozitivní přístup k životu. Hledají u druhých lidí i v okolním světě dobro a obvykle ho i nacházejí. Berou život jako řadu příležitostí a možností, které je potřeba prozkoumat.
- Úspěšní lidé si budují dobré mezilidské vztahy. Umějí vnímat potřeby a city ostatních. Jsou ohleduplní a zdvořilí. Dokážou inspirovat ostatní k nejlepšímu výkonu.
- Úspěšní lidé mají smysl pro směr a účel -vědí, kam jdou. Stanoví cíle, dosáhnou jich a pak stanoví další. Rádi přijímají náročné úkoly.
- Úspěšní lidé touží po nových poznatcích: o životě, o světě, o sobě samých. Učení je pro ně radost, ne povinnost. Neustále obohacují svůj život novým poznáním a sebezdokonalováním. Neustále objevují něco nového a vnitřně rostou.
- Úspěšní lidé jsou činorodí. Dokončují, co začali, protože se nebojí těžké práce a nemarní čas. Využívají ho tvůrčím způsobem. Nezabřednou do rutiny a nenudí se, protože neustále hledají nové zážitky.
- Mravní úroveň úspěšných lidí je vysoká. Vědí, že poctivost je jednou z nejdůležitějších součástí charakteru dobrého člověka. V osobním i veřejném životě ctí pravdu.
- Úspěšní lidé chápou rozdíl mezi pouhou existencí a žitím a vždycky si zvolí skutečný život. Dostávají od života to nejlepší, protože do něj to nejlepší také dávají. Sklízejí, co sejí. Radují se ze života, jak nejvíc to jde.

Jakou máme možnost být opravdu úspěšní
Mnoho lidí v dnešní společnosti nevyužívá svých možností. Snad je jejich okolí nepodněcuje, snad je přímo brzdí. Síla, tvořivost a růst společnosti závisí na tom, nakolik dokážeme rozvíjet nadání a schopnosti lidí. (John Gardner)

Tento citát jsem měl vytištěný velkými písmeny a řadu let visel na zdi ve třídě. Připomínal mně i studentům, že řada z nás má svou seberealizaci ještě před sebou. John Gardner byl ministrem zdravotnictví, školství a sociálních věcí, zakladatelem Common Course a autorem několika knih. V jedné z nich napsal, že příliš mnoho lidí nevyužije naplno svých schopností. Důvodem jsou vlivy prostředí. Souhlasím s ním. Jsme zkrátka zaslepeni spoustou informací, které nemají s úspěchem nic společného. Jsme nuceni hledat rychlá řešení, místo abychom se zaměřili na své vlastní vnitřní zdroje. Když se na ně nezaměříme, nenajdeme je a naše kapacita zůstane nevyužitá. Budeme si nakonec uvědomovat jen svá omezení a ne možnosti.

Jakmile si však tuto situaci uvědomíme, můžeme s ní něco dělat -a to je na celé věci pozitivní. Proto jsem míval vedle Gardnerova citát ještě jeden:
Mám pro vás dobrou zprávu - tu nejlepší část svého života máte možná před sebou. A pokud se rozhodnete jí využít, na věku ani na jiných okolnostech vůbec nezáleží -protože nejenže jste nezačali používat 90 % svých možností, ale ještě jste je ani neobjevili. Toto není jen dobrá, ale přímo neuvěřitelná zpráva!


Zdroj: To nejdůležitější v životě, Hal Urban, uvedeno ve spolupráci s nakladatelstvím Portál, www.portal.cz

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video