Antikoncepce: Nejrizikovějším faktorem v sexuálním chování mladých je stud | e15.cz

Antikoncepce: Nejrizikovějším faktorem v sexuálním chování mladých je stud

ZDROJ: Ženy - E15

Ženy.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Každým rokem zabrání antikoncepce 188 miliónům neplánovaných těhotenství, následkem čehož je provedeno o 112 miliónů méně potratů, zemře o 1,1 miliónu méně novorozenců a 150 000 matek. Současné průzkumy chování mladých lidí před schůzkou však ukazují, že 44% mladých lidí dává přednost péči o osobní hygienu, zahrnující sprchování, depilaci a aplikaci parfému před výběrem vhodné metody antikoncepce.

Více než 41% ze všech těhotenství, jež jsou ročně na celém světě zaznamenána, je neplánovaných.1 Světový den antikoncepce se každoročně koná 26. září a cílem je zvýšit povědomí o možnostech antikoncepce. Kampaň s motem pro letošní rok: „Tvoje budoucnost. Tvoje rozhodnutí. Tvoje antikoncepce,“ chce oslovit především mladé lidi. Umožnit jim učinit informovaná rozhodnutí ohledně jejich sexuálního a reprodukčního zdraví.

Výsledky celosvětových průzkumů

Dalším překvapivým zjištěním je, že mladí lidé nepovažují internet za spolehlivý zdroj relevantních informací o antikoncepci. Nejrizikovějším faktorem v sexuálním chování mladých lidí je stud. Následkem toho se bojí vyhledávat informace o sexu a možnostech ochrany. Sexuální výchova v rámci školních osnov začátek sexuálního života spíše oddálí, nežli uspíší.

Důsledky neplánovaných těhotenství

Každý rok na celém světě porodí 14–16 miliónů dívek ve věku 15–19 let. Úmrtí, spojená s těhotenstvím, jsou nejčastější příčinou smrti dívek v tomto věku.

Ročně na světě dojde k 448 miliónům nákaz léčitelnou pohlavně přenosnou chorobou (tj. např. syfilis, kapavka, chlamydie a trichomonáda). Mezi tyto choroby nejsou zahrnuty infekce virem HIV a další onemocnění, která významným způsobem negativně ovlivňují život jednotlivců i skupin na celém světě. 15% mladých dospělých osob ve věku 18 až 26 let trpělo v roce 2009 sexuálně přenosnou chorobou.

Neplánovaná těhotenství představují komplexní problém, spojený jak s vysokými náklady na zdravotní a sociální služby, tak s obrovským emocionálním stresem pro těhotně ženy, jejich rodiny a celou společnost.

Výzkum a současná situace v České republice

Průzkum na reprezentativním vzorku 499 respondentek starších 15-ti let s názvem „Hormonální antikoncepce“ ukázal, že s užíváním hormonální antikoncepce má nějakou zkušenost téměř šest českých žen z deseti (59%). A v současné době užívá antikoncepci 35% žen starších 15 let. Zkušenosti s užíváním hormonální antikoncepce má ve věku 15 – 29 žen 77% žen, 30 – 44 let 84% žen, 45 – 59 let 63% žen a 60 a více let 13% žen.

V současné době užívá hormonální antikoncepci ve věku 15 – 29 let 70% žen, 30 – 44 let 50% žen a ve věku 45 – 59 let 22% žen. Čtyři ženy z deseti s hormonální antikoncepcí žádné zkušenosti nemají – 37% žen antikoncepci nikdy neužívalo a ani to v budoucnu neplánuje (jedná se především o ženy vyššího věku), 4% žen sice doposud zkušenosti nemají, ale plánují hormonální antikoncepci v budoucnosti užívat.

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu zrealizovala rozsáhlý kvalitativní výzkum zaměřený na informační potřeby a informační zdroje týkající se oblasti sexuality a sexuálních a reprodukčních práv mladých lidí. Výsledky aktuálního výzkumu ukázaly na stále neuspokojivou situaci týkající se základní informovanosti mladých lidí o problematice partnerských vztahů, sexuality a ochrany před jejími negativními důsledky.

Sexuální výchova ve škole ani v rodině není považována za vyhovující a dostatečnou, mladí lidé stále získávají nejvíce informací od vrstevníků a z internetu. SPRSV se dále snaží k informování mladých lidí využít všechny dostupné zdroje. Vzdělává učitele, lékaře, zdravotnické pracovníky i samotné mladé lidi, kteří pak působí mezi svými vrstevníky hlavně v oblasti výchovy ke stabilním partnerským vztahům a prevence rizikového sexuálního chování.

Nezbytnou součástí plánování budoucnosti je dostupnost zdroje přesných a nezkreslených informací ohledně možností ochrany. Nově upravená stránka antikoncepce.cz, obsahuje aktuální údaje, napomáhající mladým lidem diskutovat se svými lékaři o volbě vhodné formy antikoncepce pro sebe i partnera.

Autor: Ženy.cz

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video