Někdo mne nudí; myslím, že jsem to já | e15.cz

Někdo mne nudí; myslím, že jsem to já

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Tato choroba postihuje více než 20 milionů Severoameričanů. Může vás z ní bolet hlava i záda. Může způsobit nespavost, impotenci, přejídání a hypochondrii. Vede k vytvoření závislosti na hazardních hrách. Jak se tato nemoc nazývá?

Výše popsaná choroba není ničím jiným nežli nudou. Nuda je považována za jeden z nejvážnějších zdravotních problémů Severní Ameriky. Je základní příčinou mnoha psychických i fyzických poruch. Běžné fyziologické symptomy jsou zkrácený dech, bolest hlavy, přílišná spavost, vyrážky, závrať, menstruační problémy a sexuální dysfunkce.

Nuda lidem bere smysl života a podrývá jejich touhu žít. Ačkoliv by se mohlo zdát, že ovlivňuje především lidi, kteří jsou nečinní a bez práce, postiženi jsou i zaměstnaní lidé.
Lidé, kteří se chronicky nudí, se vyznačují určitými vlastnostmi:
• Dychtí po zabezpečení a hmotných statcích.
• Jsou velice citliví na jakoukoliv kritiku.
• Jsou příliš konformní.
• Jsou neustále plni obav.
• Nemají dostatek sebevědomí.
• Jsou bez inspirace.

Nuda postihuje především ty jednotlivce, kteří vždy volí bezpečnou cestu nejmenšího odporu. Protože nikdy neriskují, nemohou se radovat z toho, že překonali sami sebe, a proto se necítí úspěšní či spokojení.
Naopak lidé, kteří se vydají cestou různorodosti a stimulace, se nudí jen málokdy. Pro tvořivé jedince, kteří neustále hledají, co nového by mohli dělat a jak by to mohli dělat jinak, je život neustálým dobrodružstvím a zábavou. Jen se zkuste zeptat toho Evropana, který znal sto jedna způsobů milování, uvidíte co vám řekne.

Jak skutečně nudit své okolí
Nudní lidé jsou obětí svého vlastního chování. Bohužel také každý, kdo se s nimi dostane do styku, se stane obětí jejich nudného chování.
Podle článku v časopise Osobnost a sociální psychologie, který vyšel v listopadovém čísle z roku 1988, jsou lidé, kteří si jen stěžují a říkají samé banality, nudnější než ti, kteří se snaží být příliš laskaví. Mark Leary, asistent na Wake Forest University, a Harry Reis, profesor psychologie na Univerzitě v Rochesteru ve státě New York, šli tak daleko, že vytvořili index nudnosti, podle kterého lze posoudit, jak nudné je určité chování. Leary a Reis píší o následujícím chování:

Je nevhodné:
• příliš používat slušnostní fráze a slang
• stěžovat si na osobní problémy
• být milí na ostatní jen proto, aby vás měli rádi
• nezajímat se o ostatní
• odbočovat od tématu rozhovoru
• hovořit o banálních a povrchních záležitostech

Chcete-li být skutečně nudní, nevynechejte ani jedno z uvedených chování. Podaří se vám tak skutečně nudit téměř všechny kolem vás. Některá z uvedených chování jsou nudnější než jiná. Reis a Leary zjistili, že nejnudnější je hovořit o banalitách a povrchních záležitostech a nezajímat se o jiné. Nejméně nudní jste, když se snažíte být milí a vtipní.

Všichni jsme čas od času nudní, a naopak je většina z nás někdy zajímavá. Někteří jsou nudnější než jiní. Otázkou však zůstává, do jaké míry nudíme sami sebe. Pokud nudíme své okolí, nudíme pravděpodobně i sami sebe.

Pokud máte záporné charizma a večírek se rozjede až po tom, co odejdete, měli byste začít něco dělat se svou osobností. Budete muset zaplatit jistou cenu za odstranění svých nedostatků. Psychologové potvrzují, že lidé se s charizma nerodí. Ten zvláštní šarm, který ostatní táhne jako magnet a nabíjí je energií, se dá získat učením. Musíte se naučit vyzařovat radost ze života. Charizma získáte, když naleznete úctu sami k sobě; ta pak bude vyzařovat vaši pozitivní energii a radost ze života.

Proč se nudíme
Do jisté míry se občas v životě nudíme všichni. Ač se to může zdát paradoxní, mnoho věcí, o které usilujeme, se nakonec ukážou být velmi nudné. Například nové zaměstnání se po nějakém čase stane nudným, podobně i vzrušující nový vztah nás přestane bavit. Nakonec i volný čas, po kterém jsme tak toužili, se může proměnit v smrtelnou nudu.
Je mnoho věcí, které můžeme vinit za to, že se nudíme: společnost, přátele, příbuzné, špatné televizní programy, ekonomickou krizi, sousedova pitomého psa či pošmourný den. Házet vinu na vnější zdroje je nejsnazší reakce, protože se tak zbavíme své odpovědnosti.
Psychologové tvrdí, že existují určité faktory, které přispívají k tomu, že se nudíme. Mezi ty nejběžnější patří:

• nesplněná očekávání
• nezajímavé zaměstnání
• nedostatek fyzické aktivity
• být stále jen divákem
• nebýt přímým účastníkem

Nabízí se otázka: Kdo může za to, že máme nesplněná očekávání, nezajímavé zaměstnání, nedostatek fyzické aktivity či za to, že jen přihlížíme, ale neúčastníme se? Nudíme se tehdy, když dovolíme, aby se uvedené faktory projevovaly i v našem životě.

Přirozeně, že to jsme my sami, kdo je vinen tím, že se nudíme. Musíme si život začít zpestřovat, jestliže o to stojíme. To, že budeme házet vinu na lidi, zvířata či události kolem nás, nám jen sotva pomůže. Nikdo nevyřeší naše problémy za nás. To, zda se nám podaří odstranit nudu, závisí na naší ochotě přiznat si odpovědnost a něco s věcí začít dělat. Jakmile začneme dělat kroky, které budou mířit k odstranění nudy, nuda přestane být problémem.

Dylan Thomas řekl: „Někdo mě nudí, myslím, že to jsem já sám.“ Jestli se někdy nudíte, nezapomeňte, čí je to vina: jen a jen vaše. Jestli se nudíte, je to proto, že jste sami nudní.

Kdo dělá jen nudné věci, bude sám nakonec nudný
Když se podíváte na lidi, které život zcela uchvátil, zjistíte, že je to proto, že je uchvátil jeho smysl. Často je smyslem jejich života práce; může to však také být nějaká zájmová činnost či záliba. Mnoho šťastných lidí, nadšených životem, má neutuchající touhu po práci. Činí vám práce potěšení? Jestliže ano, stala se vaší zálibou, a je tedy důležitou součástí smyslu vašeho života. Ten bude spočívat ve vašem koníčku, když při něm uplatníte svůj talent a tvořivost a budete tak měnit svět k lepšímu.

A podobně – pokud nepracujete proto, že jste nezaměstnaní či v penzi, činí vám volný čas potěšení? Pokud vykonáváte jen nudné a monotónní činnosti, skončíte pravděpodobně jako nudný a monotónní člověk. Musíte se začít věnovat aktivitám, které vás budou více stimulovat a nutit podstupovat určitá rizika.

Pokud vaše zaměstnání sestává ze samých nudných činností, měli byste zvážit, zda se vaše práce může nějakým způsobem změnit nebo zda máte to místo opustit. Bob Black ve svém eseji „Zrušte práci: Proletáři všech zemí, odpočívejte!“ nabízí leccos k zamyšlení. Black píše: „Jste takoví jako vaše práce. Když děláte nudnou, pitomou a jednotvárnou práci, budete nudní, pitomí a jednotvární.“
Toužíte-li po kariéře, nebude lehké opustit nadprůměrné zaměstnání. Pravděpodobně nebudete chtít přijít o dobré peníze a nebudete mít čas hledat si jiné místo. Jestliže však máte aspoň nějakou příležitost opustit nudnou a odlidšťující práci, musíte tak učinit nyní pro vaše celkové zdraví a spokojenost. Když budete dělat příliš mnoho kompromisů jen kvůli místu, dopadnete tak, že se budete nudit (a pravděpodobně budete i nudní).

Jaké štěstí, že máte problémy
K nudnému životu může přispět i neochota vítat problémy a snažit se je řešit. Tvořiví lidé pohlížejí na nejsložitější problémy jako na příležitost k růstu. My všichni bychom se měli naučit přijímat problémy jako příležitost k uspokojení, které se nám dostane, když je vyřešíme.
Jak nahlížíte na každodenní problémy? Považujete každý velký problém za něco nepříjemného? To byste tedy neměli. Podstata spočívá v tom, že čím je problém větší, tím je větší i výzva, která se vám nabízí. A čím větší výzva, tím větší uspokojení z vyřešení problému.

Kdo je tvořivý, ten přijímá problém jako příležitost dosáhnout většího uspokojení. Až příště zase narazíte na problém, sledujte své reakce. Jestli máte zdravé sebevědomí, budete mít dobrý pocit, jelikož ucítíte, že máte další možnost vyzkoušet si svou tvořivost. Pokud jste plni obav, nezapomeňte, že vy, podobně jako všichni ostatní, máte tvořivé schopnosti, které vám pomohou problém vyřešit. Kterákoliv překážka, která vám stojí v cestě, je úžasnou příležitostí vytvořit novátorská řešení.
Mnoho toho již bylo řečeno o problémech a o jejich řešení. Některé problémy se nám mohou jevit jako drobné, jiné jako velké a další jako obrovské. Měli byste se nad tímto hodnocením zamyslet. Zda je problém drobný, velký či obrovský, záleží totiž jen na naší interpretaci.

Možná že sníte o bezproblémovém životě; ten však nestojí za to žít. Kdybyste byli pevně napojeni na stroj, který by za vás vše udělal, skutečně byste neměli žádné problémy. Ale pochybuji, že by se vám takový život líbil. Myslete na to, když sníte o bezproblémovém životě.
Když se chcete zbavit jistého problému, pořiďte si problém jiný. Představte si, že máte těžkosti rozhodnout se, co dělat dnes odpoledne. Zatímco tak rozvažujete, začne vás honit velký a zlý medvěd. Drobný problém, co dělat dnes odpoledne, bude eliminován problémem větším, kterým je medvěd. Až budete mít příště problém, vymyslete si problém větší a ten malý rázem zmizí.

Vyřešení nějakého problému s sebou často přináší jiné těžkosti. Představte si, že váš problém spočívá v tom, že jste svobodní. Když se oženíte nebo vdáte, čekají na vás manželské problémy. Jiní trpí nedostatkem oblečení. Problém odstraní, ale náhle nevědí, kam všechny ty šaty dát a co si vzít na sebe. Když se vám podaří odstranit chudobu tím, že vyhrajete v loterii, budete mít nové problémy; například přátelé s vámi nebudou chtít mít nic společného.

Velké problémy, jako například bolestivé nehody či osobní nezdar, jsou často příležitostí k tvořivému růstu a proměně. Mnoho lidí prohlašuje, že rozvod či ztráta velkého balíku peněz v lasvegaském kasinu s vámi pořádně zatřese. Výsledkem je prožitek tvořivého probuzení.

Osobní nezdar, jakým může být například neúspěch v práci, vám může pomoci obnovit tvořivé myšlení, které jste po celá léta neuplatňovali. Mnoho lidí si myslí, že vyhazov z práce bylo to nejlepší, co je kdy potkalo. Jak jsem již dříve naznačil, patřím k takovým lidem i já. Můj velký problém, kterým bylo mé propuštění, mi nabídl příležitost objevit, čeho chci skutečně v životě dosáhnout. Velké problémy vámi pořádně otřesou a rozbijí staré způsoby myšlení.

Zkuste riskovat!
V předchozí části jsem zdůraznil, že problémy jsou vlastně příležitosti. Čím je problém větší, tím větší bude váš pocit uspokojení z jeho vyřešení. Jestli je tomu skutečně tak, proč se většina lidí bojí problémů víc, než by se bála vzteklého pitbula? Jednou z hlavních příčin je, že se bojíme nezdaru, který by nám pokus o vyřešení mohl přinést. Nejlepší způsob, jak se zbavit nudy, je nebát se v životě trochu riskovat. Tím, že připustíme možnost neúspěchu, riskujeme, že se zbavíme nudy.


Zdroj: Nebojte se nepracovat, Ernie Zelinski, uvedeno ve spolupráci s nakladatelstvím Portál, www.portal.cz

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video