Průkazka pro těhotné | e15.cz

Průkazka pro těhotné

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Po prokázání těhotenství je těhotné ženě vystavena těhotenská průkazka a každá budoucí maminka začne navštěvovat poradnu pro těhotné.

Průkazka je doklad, a proto by ji měla každá budoucí maminka nosit stále u sebe. Je srovnatelná s jakýmkoliv jiným dokladem (občanským průkazem, pasem…), navíc je snad i důležitější v tom, že je zde zaznamenáno maminčino těhotenství, její zdravotní stav a vše, co je důležité vědět pro případ, že by snad budoucí maminka sama nemohla komunikovat a přitom by byla nezbytná zdravotní pomoc.
Těhotenská průkazka samozřejmě slouží lékaři k zanesení všech důležitých údajů týkajících se těla budoucí maminky a jejího těhotenství, ale každá těhulka by se v ní měla také sama umět orientovat a znát alespoň základní údaje. Proto se v ní i Vy naučíte číst…

První strana TP (těhotenského průkazu)
Tato strana je srozumitelná: jméno a příjmení, bydliště a rodná čísla obou rodičů nemusíme objasňovat. Do tabulky o předchozích porodech, potratech a interrupcích se zapisují údaje o všech těhotenstvích a krátce o jejich průběhu - např. 6.12.2000, hoch 3500 g, 50 cm, spontánní porod hlavičkou, VIII/1999 AB.SPONT. v 12.t.gr. (spontánní potrat ve 12.týdnu těhotenství). Do dolní tabulky se plánují návštěvy u lékaře v poradně pro těhotné.

Druhá strana TP
Setkáte se v ní se spoustou cizích slov, kterým možná nerozumíte. Tedy…

Tabulka všeobecná anamnéza:
PRIMIPARA = žena, která bude poprvé rodit
HYPERTENZIVNÍ CHOROBA = vysoký krevní tlak
STERILITA = neplodnost
DIABETES = cukrovka
ANOMÁLIE DĚLOŽNÍ = vrozené odchylky tvaru dělohy

Tabulka předchozí těhotenství:
CERKLÁŽ = steh na děložním čípku - v průběhu těhotenství může dojít k předčasnému otevírání děložního čípku a nebezpečí předčasného porodu, či potratu. Z tohoto důvodu se děložní hrdlo (děložní čípek) uzavře kruhovým stehem, který se asi měsíc před termínem porodu odstraní.
HYPOTROF = plod s výrazně nižší porodní váhou, než by měla odpovídat jeho stáří, většinou tyto narozené děti jsou normálně zralé a jsou i v termínu porozené, ale mají malou porodní váhu(např. kolem 2000 - 2500g ).
PERINATÁLNĚ ZEMŘEL = novorozenec zemřel před porodem, při něm nebo těsně po porodu.
RH (ABO) PROTILÁTKY = protilátky, které se vytvořily v krvi matky proti krvinkám plodu.
GESTÓZA = onemocnění matky při těhotenství - zvláště v jeho 3.trimestru, doprovázené otoky (E - edémy), bílkovinou v moči (P - protein), vysokým krevním tlakem (H - hypertenze). Může být také označována jako preeklampsie.
OPER. POROD = porod ukončen operační technikou:
SECTIO CAESAREA - císařský řez
VEX - podtlakový zvon
FORCEPS - kleště

Tabulka nynější těhotenství:
KONTRAKCE = stahy děložní
HRDLO = čípek děložní (uzávěrový aparát dělohy)
ZOONÓZY = infekční onemocnění přenášená zvířaty
GLYKOSURIE = přítomnost cukru v moči
Hb v III. trimestru 9 g = snížená hodnota krevního barviva hemoglobinu
HYDRAMNION = množství plodové vody - oligohydramnion - malé množství plodové vody, polyhydramnion - velké množství plodové vody
NEPRAVIDELNÉ POLOHY = jiné uložení plodu než hlavičkou - KP - konec pánevní (zadečkem), příčka - příčná poloha plodu.

Třetí a čtvrtá strana TP
PÁNEV - změření zevních pánevních rozměrů - může upozornit na velké odchylky od normy, maminky s úzkou pánví by možná nemohly normálně porodit dítě z důvodu nepoměru porodních cest a hlavičky děťátka - porod by se musel ukončit císařským řezem.
BWR - vyšetření krve na syfilis.
SKUPINA a Rh matky
PROTILÁTKY - pokud je Rh faktor matky negativní, musí se vyšetřit častěji během těhotenství protilátky (viz 2.strana TP), zda se jich nevytvořilo větší množství, což by ohrožovalo život plodu.
FENYLKETONURIE = vrozená odchylka látkové výměny. Ne vždy se tento test provádí, protože se sleduje už desetiletí u novorozenců, takže riziko, že by se mohlo objevit u těhotné ženy je minimální.

Dolní tabulka této dvoustrany je určena pro zápisy pravidelných kontrol v poradně: datum, týden těhotenství, váha těhotné, otoky, vyšetření moči na bílkovinu a cukr, změření tlaku krve, zaznamenání pohybů plodu a později srdečních ozev plodu(OP), výška děložního fundu = růst těhotenství od spony stydké k nejvýše uloženému bodu dělohy, poloha plodu - hlavičkou, koncem pánevním či jinak, vnitřní nález = gynekologické palpační vyšetření děložního čípku, kolposkopické a cytologické vyšetření se provádí v počátku těhotenství v zrcadlech k vyloučení rakoviny děložního čípku. Každý nález potvrdí lékař svým podpisem.

Následující strana je vlastně pokračováním předchozí - doplňují se zde další vyšetření, např. krve k vyloučení vrozené vývojové vady odebírané v 16. týdnu těhotenství - tzv. TRIPLTEST - odběr krve na AFP - alfafetoprotein(produkují ho fetální orgány - játra a žloutkový váček plodu), HCG - choriový gonadotropin (reguluje funkci žlutého tělíska v časném těhotenství),E - estriol (v II. polovině těhotenství posuzuje funkci placenty a stav plodu). Velmi stručně lze říct, že podle výsledných hodnot lze zhodnotit nebezpečí vývinu vrozené vývojové vady plodu - např. tzv. Downova syndromu.
K dalším nezbytným vyšetřením krve patří vyšetření na HIV a HbsAg (žloutenku typu B).

Šestá a sedmá strana TP
Je tvořena speciálním grafem - GRAVIDOGRAMEM. Vyznačují se do něj hodnoty váhového přírůstku (červ. barva) - ten by neměl být vyšší za celou dobu těhotenství více jak 15 kg. Uvědomíme - li si, že na plod, plodové obaly, plodovou vodu a placentu připadá za celé těhotenství přibližně 8 kg, něco pojme tekutina, co získá budoucí maminka vlivem otoků ke konci těhotenství, získáme váhu asi 12 kg. Takže pokud těhulka nabírá astronomickým tempem kg a dosáhne přírůstku na váze ke konci těhotenství vyšší jak 20 kg, může si po porodu spílat jen sama sobě za svou nadměrnou postavu.

SYMFYSA FUNDUS - zaznamenává se vzdálenost od spony stydké po nejvyšší bod těhotné dělohy (fundus). Průměrnou hodnotu označují nepřerušované linky.
CERVIX - SCORE (CS) - v dolní části dvoustrany je tabulka (zeleně) zaznamenávající stav děložního čípku, tzv. uzávěrového aparátu dělohy. Normální čípek je tuhý, uzavřený v celé své délce 2-4 cm, směřuje dozadu = CS 0. Čím blíž je porod, tím více se čípek posunuje do středu, zkracuje se, měkne, otevírá se, tlak plodu na uzávěrový aparát sílí. Stav čípku se hodnotí bodově: malá změna je hodnocena 1,výraznější 2. CS je jejich součtem. Počítá se při každém gynekologickém vyšetření, výsledek se zapisuje do sloupku označeného příslušným týdnem těhotenství. Dole je vyznačena kritická hranice v jednotlivých týdnech. Její překročení znamená varování, že hrozí předčasný porod či potrat. U donošeného těhotenství informuje CS o připravenosti porodních cest. Pokud je hodnota CS vyšší než 7 bodů, lze uvažovat o indukci porodu = umělém vyvolání porodní činnosti.

Osmá a devátá strana TP
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ - během těhotenství se provádí asi 3x - v počátku těhotenství k jeho potvrzení, délky, eventuálně stanovení termínu porodu (ve 12. týdnu těhotenství je stanoven jeden z nejpřesnějších údajů termínu porodu). Většinou v této době je už prokázáno, že se jedná o živý zárodek (ASP+ ).
Ve 20. týdnu těhotenství se provádí podrobnější ultrazvukové vyšetření - potvrdí se, že srdce má 4 dutiny, je patrné překřížení velkých tepen, uložení placenty, množství plodové vody, celkový vývoj plodu - páteř, ruce, nohy…, vyloučí se vrozené vývojové vady, eventuelně se dá určit pohlaví plodu. Často se používají zkratky - BPP = biparetální průměr (velikost hlavičky), AP = anterioposteriorní = předozadní průměr hrudníku, FL = velikost stehenní kosti atd. Třetí vyšetření se většinou provádí po 30. týdnu těhotenství - uložení plodu (1 plod hlavičkou), celkově 30+5 (odpovídá 30.týdnu těhotenství + 5 dnů),váha 1600 g, struktury pravidelné, normhydramnion (normální množství plodové vody),placenta na přední straně dělohy, nezralá (dozrává do 38. týdne těhotenství). Například takto může vypadat ultrazvukové vyšetření v 30. týdnu těhotenství.
AMNIOSKOPIE = optická vyšetřovací metoda, při níž se posuzuje kvalita (barva) plodové vody (čirá s bílými vločkami = normální, zkalená nebo zelená = ohrožení pro plod, porod je vhodné uměle vyvolat). Provádí se většinou po termínu porodu.
KARDIOTOKOGRAFIE = grafické zaznamenávání srdečních ozev plodu v závislosti na činnosti dělohy. Doporučuje se natáčet asi 14 dnů před termínem porodu až po porod.

Desátá strana TP
O tom, že si každá těhulka umí přečíst RADY PRO TĚHOTNÉ, nikdo nepochybuje. Jiná věc je, zda si je opravdu přečte. Důležité je vědět, které doklady potřebuje mamina s sebou do porodnice, aby si příliš nezkomplikovala další život po porodu a mohla se plně věnovat děťátku. Musí mít s sebou těhotenskou průkazku, průkazku pojišťovny a občanský průkaz. Pokud je vdaná, je třeba mít i oddací list. Pokud ne a bude normálně udávat otce dítěte, je vhodné, aby si ještě v těhotenství spolu s otcem dítěte zašla na matriku v místě bydliště, oba si s sebou vzali rodné listy a občanské průkazy a před matrikářem společně stvrdili svým podpisem prohlášení o otcovství a jménu dítěte. Toto prohlášení s sebou vezme do porodnice. Budoucí maminka si tak ušetří spoustu nepříjemností s vyřizováním otcovství po narození dítěte. A ještě jedna věc je dobrá vědět. Pokud jste čerstvě rozvedené a od rozsudku rozvodu neuplynula doba 300 dnů, bude vaše dítě, byť by otec byl někdo jiný, považováno za dítě vašeho bývalého manžela. I v tomto případě je vhodné předejít této nepříjemnosti společným prohlášením s otcem dítěte nebo rychlým sňatkem.

Jedenáctá a dvanáctá strana TP
Vyšetření KREVNÍHO OBRAZU (KO) - mělo by se provádět 2 - 3x za těhotenství.
PSYCHOPROFYLAXE = předporodní příprava.
TĚLOCVIK pro těhotné = součástí předporodní přípravy.
Záznamy o HOSPITALIZACI = krátké stručné zaznamenání pobytu v nemocnici během těhotenství.
PLICNÍ - zaznamenání, zda se v rodině neobjevila tuberkulóza.
ZUBNÍ vyšetření by měla absolvovat každá těhulka z důvodu možného zánětu v zubu, který je třeba včas ošetřit a tím zabránit rozsevu infekce do celého těla.
OBVODNÍ a odborní lékaři - komplexní vyšetření se zaznamenáním anamnézy o těhotné (operace, alergie, infekční nemoci, trvale užívané léky…) a včetně EKG záznamu.


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.nasedetatko.com

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video