Sladění rodinného a pracovního života podle MPSV | e15.cz

Sladění rodinného a pracovního života podle MPSV

ZDROJ: Ženy - E15

Josef Kraus

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Další díl našeho seriálu o novém Prorodinném balíčku z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí pojednává o programu na podporu symbiózy mezi prací a rodinou.

Příčinou této snahy ministerstva je fakt, že jeslí i školek je nedostatek. Za posledních deset let u nás ubylo téměř 2 000 školek. Kvalita jejich služeb je pak rozporuplná. Porodnost navíc poslední tři roky překračuje sto tisíc dětí ročně. Řešením má být vytvoření předpokladů pro legální poskytování péče o děti za úplatu, rozšířit nabídku těchto služeb a zvýšit jejich dostupnost.

Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci


Tento koncept spočívá v poskytování péče o děti evidovanou osobou v její domácnosti za limitovanou úplatu. Tato osoba musí splňovat základní podmínky (bezúhonnost, způsobilost k péči o dítě atd.), aby mohla být zaevidována. Starat se může maximálně o čtyři děti do sedmi let, přičemž do tohoto počtu se započítávají i děti vlastní. Jedno vlastní dítě do sedmi let je podmínkou.

Co se finančního ohodnocení týče, tak horní limit platby za jedno dítě je stanoven na 5 000 Kč. Velkou motivací má být osvobození této platby od daní i sociálního a zdravotního. Veškerý příjem je tak čistý a poskytovatel výpomoci si může přijít až na 15 000 Kč (až 3 děti po 5 000 Kč) měsíčně, aniž by přišel o nárok na rodičovský příspěvek. To je již velice zajímavá sumička pro matku na mateřské.

Jak tento systém má vypadat v praxi? Jste na mateřské a staráte se o své dvouleté dítě. Zaevidujete se jako poskytovatel vzájemné rodičovské péče a vaše tři kamarádky vám budou dávat na hlídání k vám domu každá po jednom dítěti za cenu, na které se domluvíte, avšak nepřekračující částku 5 000 měsíčně. Z této částky státu neodvedete ani korunu a všichni (vy, kamarádky, stát) budou spokojení.

Podpora služeb péče o děti v živnostenském podnikání


Tento systém je velice podobný konceptu výše s výjimkou toho, pečovatel je podnikatelem. Ztrácí se tak podmínka vlastního dítěte, ale limit čtyř dětí pro opatrování zůstává. Školky a jesle tak mohou být nahrazeny prostředím pro méně dětí a nemusí proto splňovat tak vysoké hygienické či prostorové nároky. Přesto však musí naplňovat minimální kvalitativní standardy.

Nároky na podnikatele se v rámci jeho živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu nově rozšíří o osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci (zvláštní odborné způsobilosti). Ministerstvo si od této záležitosti rovněž slibuje zlepšení situace žen nad 50 let, které jsou ve velké míře ohroženy nezaměstnaností. Ty mají dostatečné zkušenosti a rekvalifikací by mohly v této oblasti podnikat.

Miniškolka


Pod tímto zajímavým názvem se skrývá idea malinké školky postavené na neziskovém a nekomerčním základě. Předpokládá se, že miniškolky bude zřizovat především zaměstnavatel pro děti zaměstnanců, dále pak obce, církevní právnické osoby apod. Tyto nevýdělečné školky mají být pro děti od 6 měsíců do 7 let věku a pro maximální počet 4 dětí. Ale lze zřídit více miniškolek na stejném místě.

I pro miniškolky platí nižší nároky ohledně hygieny a zařízení tak, jak byly popsány výše. Provozovatel miniškolky může požadovat po rodičích příspěvek na provoz, nicméně stále se musí jednat o neziskovou záležitost. Náklady na zřízení a chod budou součástí daňově uznaných nákladů. To má být motivací pro zaměstnavatele, aby miniškolky zřizovali a umožnili tak zaměstnancům dále pracovat. 

Daňové výhody a částečné úvazky


Podporu souladu rodinného a pracovního života stát hodlá poskytovat i v podobě vytvoření nových položek pro daňově uznatelné náklady. Mezi ně mají patřit výdaje na provoz vlastních jeslí, miniškolek, provozoven pro výchovu a vzdělání a příspěvky zaměstnavatele na zajištění péče o dítě zaměstnance poskytované jiným subjektem než zaměstnavatelem.

Ministerstvo se také konečně začalo více zaměřovat na podporu částečných pracovních úvazků, v jejichž užívání Česká republika markantně zaostává za vyspělými evropskými zeměmi. Hlavní motivací pro zaměstnavatele, aby vytvářel pracovní místa na částečný úvazek a zaměstnával hůře zaměstnavatelné osoby, jsou daňové úlevy. Vypadá to, že ministerstvo po letech nečinnosti v této oblasti začalo konečně dělat kroky správným směrem.

Autor: Josef Kraus

28. listopadu 2008

Autor: Josef Kraus

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video