Život není náhoda, ale volba | e15.cz

Život není náhoda, ale volba

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Uvědomujete si, kolik lidí prochází životem s přesvědčením, že jediná příležitost, kdy si mohou vybírat, je při pohledu do přehledu televizních programů nebo na jídelní lístek u McDonalda?

Víte, že většina lidí si myslí, že jejich místo v životě bylo určeno především okolnostmi, štěstím nebo díky uspořádání planet? Spousta lidí nikdy nepozná svou největší příležitost ke svobodnému rozhodnutí. A protože ji nezná, nepoužívá ji. Co je tou největší svobodou a největším zdrojem síly? Možnost volby.

Svoboda rozhodování, právo volby -jaká skvělá životní lekce! A přece si tolik lidí tuto svobodu naneštěstí nikdy neuvědomí a nikdy tohoto práva nevyužije. Věděli jste, že lidé se jen velice málo liší od zvířat? Ať pozorujete svého domácího psa, slona v zoo, nebo horskou kozu v Andách, zjistíte, že všichni dělají zhruba totéž. Jedí, spí, hledají si útočiště a množí se. Jsou to instinktivní činnosti. Díky nim žijí. Jediným jejich smyslem je přežití. Zvířata reagují na náhodné události a jejich život závisí na okolním prostředí. Proto je tak snadné je vycvičit.

Čím se od nich lišíme? Máme stejně stavěné tělo, které funguje stejným způsobem. A máme stejné základní potřeby včetně instinktu pro přežití. Reagujeme na všechno, co se děje kolem nás, stejně jako zvířata, necháváme na sebe působit životní prostředí. A dokonce se i dáme snadno vycvičit, ať to připustíme, nebo ne. Jediný rozdíl je v tom, že u nás to tak být nemusí. Vedle instinktů máme i něco navíc. Jsme schopní volit mezi možnostmi. Tím se lidské bytosti odlišují od zvířecího světa. Pokud tuto schopnost nevyužíváme, nejsme na tom o nic lépe. Pouze přežíváme. Jenom existujeme, místo abychom žili.

Objevíme-li, že máme možnost volby, octneme se na startovní čáře lepšího života. Řada lidí se však na ni bohužel ani nedostane. Žijí v zemi, která nabízí větší svobodu volby než kterákoli jiná a přece žijí jako vězni v zajetí okolností. Vždycky mě překvapí, jaké výmluvy si lidé vymýšlejí, jen aby zdůvodnili, proč nevyužívají těch výhodných životních příležitostí, kdy si mohou zvolit nějakou novou cestu: nedostatek peněz, času, nepříznivé okolnosti, smůla, špatné počasí, únava, špatná nálada a tak by se dalo pokračovat dál. Pravda je však taková, že prostě možnosti volby nevidí. Jako kdybyste byli někde zamčení, měli v kapse klíč ke svobodě, ale nikdy ho nepoužili, protože byste o něm zkrátka nevěděli. Máte víc možností, než se vám kdy snilo. Nejpodstatnější je vědět o nich -uvědomovat si je každý den. Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Naše volba -co si myslet a co dělat -je nejdůležitější.

Život je neustálé rozhodování
Na život se můžeme dívat také tak, že jde o řadu rozhodování. Neumím si vlastně představít, že by se dal den začít zdravěji a odvážněji. Od chvíle, kdy se ráno vzbudíme, se musíme až do večera rozhodovat. Když to neděláme, rozhoduje za nás něco nebo někdo jiný. Každá lidská bytost je schopná udělat obrovský pokrok v rozvoji sama sebe a podávat veliký výkon. Na počátku si musí být vědoma své možnosti rozhodovat a musí volit správně. Dokud se nerozhodne, nic se nestane. Podívejte se kolem sebe. Co se děje v životě většiny lidí v této zemi? Nic moc. Ať si to tito lidé uvědomují, nebo ne, je to výsledek jejich volby, jejich rozhodnutí: brát. co se naskytne, nechat události, aby se samy odehrávaly, spokojit se s málem, nechat přemýšlet ostatní, jen tak přežívat ze dne na den. Lidé se dopouštějí jedné veliké chyby -myslí si, že se v životě neustálé něco ,musí“. Musí chodit do práce, do školy, musí zajít do obchodu, k holiči, musí si všechno zorganizovat a musí zkrátka dělat miliony dalších věcí. Ve skutečnosti však nemusíme dělat nic. Některé věcí jsou i možná důležité a měly by se udělat, ale nikdo je nemusí dělat.

Vždycky mě překvapí, jak vehementně lidé odporují, když jim někdo řekne, že si všechno, co dělají, vybrali sami. Jsou příliš zvyklí na životní filozofii, že ,musí“, a těžko se jí vzdávají.
Můžeme si sice říkat, že něco musíme udělat nebo že jsme nuceni to udělat, ale ve skutečnosti děláme to, co si sami zvolíme. Je to objev jednoduchý, a přece tak veliký. Jakmile si totiž uvědomíme, že o všem rozhodujeme sami, přijmeme větší zodpovědnost za svůj život a účinněji ho ovlivňujeme. Jsme výsledkem svého rozhodování.

Nejdůležitější rozhodnutí, která můžeme udělat
Narodit se do tohoto světa nebylo naše rozhodnutí. A stejně tak se nemůžeme rozhodnout, že ho jednoho dne opustíme. Období mezi těmito dvěma body, kterému říkáme život, nám však skýtá bezpočet možností k rozhodování. Některá rozhodnutí jsou díky povaze naší společnosti samozřejmá. Můžeme si vybrat přátele, povolání, životní styl, politické zaměření, víru, místo, bydliště, značku auta nebo druh hudby, kterou budeme poslouchat. Existují však další rozhodnutí. která jsou mnohem důležitější, i když se to nezdá. Buď si jich nejsme vědomi, anebo na ně zkrátka moc nemyslíme. A přece jde o rozhodnutí, která ovlivňují kvalitu našeho života. Nyní zde uvedu rozhodnutí, která jsou podle mého mínění a na základě mých životních zkušeností nejdůležitější:

- Můžeme se svobodně rozhodnout jaký budeme mít charakter -jakým typem člověka se staneme. Můžeme se nechat ovlivnit jinými lidmi a životním prostředím, anebo se můžeme zaměřit na samostatný rozvoj. Můžeme na sto procent využít svých schopností, anebo ne.
- Můžeme se svobodně rozhodnout jaké hodnoty budeme uznávat. Můžeme poslouchat co se říká v médiích a podle toho soudit co je důležité a co ne, anebo si uděláme vlastní názor. Svůj hodnotový žebříček můžeme založit na tom, co dělají ostatní lidé, anebo na tom, co sami považujeme za správné a dobré.
- Můžeme se svobodně rozhodnout, jak se budeme chovat k ostatním lidem. Můžeme je shazovat, nebo povznášet. Můžeme být zaujati jen sami sebou a nebrat ohledy na jiné, anebo můžeme být taktní, milí a ochotní pomoct.
- Můžeme si svobodně vybrat, jak budeme čelit nepřízni osudu. Můžeme dopustit, aby nás neštěstí zdrtilo, můžeme se vzdát a litovat se. Anebo můžeme hledat zdroje síly v sobě, vytrvat a využít všeho, co nám život nabízí.
- Můžeme se svobodně rozhodnout, kolik se toho chceme naučit. Buď se můžeme na učení dívat jako na nepříjemnou povinnost, anebo jako na skvělou příležitost k osobnímu růstu. Můžeme mít uzavřenou, anebo otevřenou mysl; můžeme stagnovat nebo růst.
- Můžeme se svobodně rozhodnout. čeho v životě dosáhneme. Můžeme nechat okolnosti a jiné lidi, aby určovali, čím máme být, anebo si můžeme sami zvolit, kam půjdeme a čeho dosáhneme. Můžeme být nedisciplinovaní a líní, anebo disciplinovaní a pilní.
- Můžeme se svobodně rozhodnout o smyslu svého života. Můžeme se buď bezcílně potulovat anebo hledat smysl života a pak podle toho žít. Můžeme žít pro své vlastní potěšení, anebo najít vyšší smysL který nám pomůže lépe pochopit život a plně ho ocenit.
- Můžeme si svobodně vybrat postoj k životu bez ohledu na okolnosti. Jde o to nejdůležitější rozhodnutí, jaké kdy uděláme, protože ovlivní všechno, co v životě děláme. V následující kapitole tuto problematiku podrobněji vysvětluji.

Zdroj: To nejdůležitější v životě, Hal Urban, uvedeno ve spolupráci s nakladatelstvím Portál, www.portal.cz

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery