"CESTA PRO ZDRAVÍ ŽEN" | e15.cz

"CESTA PRO ZDRAVÍ ŽEN"

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
GHC GENETICS ve spolupráci se VZP zahájily od ledna 2009 unikátní pilotní projekt preventivní péče žen v ČR, zaměřený na odhalení genetických predispozic organismu k řadě závažných civilizačních onemocnění.

GHC GENETICS ve spolupráci se VZP zahájily od ledna 2009 unikátní pilotní projekt preventivní péče žen v ČR, zaměřený na odhalení genetických predispozic organismu k řadě závažných civilizačních onemocnění a následnému nastavení správné cílené preventivní péče v předcházení těmto chorobám.

Doba trvání celého projektu je šest měsíců, tedy od ledna 2009 do konce června 2009. Do projektu bude zařazeno pouze 800 žen, kterým bude umožněno získat finanční příspěvek GHC GENETICS a Všeobecné zdravotní pojišťovny a které obdrží rozsáhlou zprávu s výsledky testů.

Doba trvání celého projektu je 6 měsíců, tedy od začátku ledna 2009 do konce června 2009. Do projektu bude zařazeno pouze 800 žen, kterým bude umožněno získat finanční příspěvek GHC GENETICS a Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Obsah laboratorních vyšetření, která jsou součástí pilotního projektu „CESTA PRO ZDRAVÍ ŽEN“, se týká stanovení rizika vzniku následujících civilizačních chorob:

  • kardiovaskulárních (infarkt myokardu, centrální mozková příhoda, ateroskleróza),
  • metabolických (diabetes 2. typu, obezita),
  • nádorových (karcinom prsu, karcinom ovarií).

Do projektu jsou zařazeny takové laboratorní testy, které jsou významné z hlediska možnosti zjištění predispozic k dané chorobě a následnému nastavení prevence vzniku těchto onemocnění. Nad rámec projektu se bude navíc testovat trombofilní mutace se stanovením rizika trombo-embolických stavů, mutace v genech asociovaných s karcinomem prsu a ovarií ve vztahu k užívání hormonální antikoncepce či hormonální substituce, pokud jsou užívány, a řadu dalších laboratorních testů, které mohou být prospěšné pro Vaše zdraví.

Každá klientka zařazená do tohoto unikátního projektu obdrží rozsáhlou zprávu s výsledky testů. Její součástí budou individualizovaná preventivní doporučení, založená nejen na výsledcích této analýzy, ale též na zhodnocení v souvislosti s rodinnou anamnézou a jejím životním stylem.

Společnost GHC GENETICS  a stejně tak partner projektu, Všeobecná zdravotní pojišťovna, přispějí na každé testování 2 500 Kč, tedy dohromady 5 000 Kč. Zároveň se díky čipové technologii použité při testování, která značně usnadňuje zpracování dat, podařilo celkovou cenu komplexní analýzy snížit na 6 860 Kč na pacientku (při zachování stávajícího bodového systému proplácení ZP by cena přesahovala 50 tisíc Kč). Na klientku tak zbývá k úhradě pouze 1 860 Kč. Podmínkou pro zařazení do projektu a poskytnutí výše uvedených příspěvků je, aby žena byla pojištěnkyní VZP.Žádost o zařazení do projektu lze podat na http://www.ghcgenetics.cz, stejně jako získat další informace o tomto unikátním projektu.

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video