Enuréza: Kdy jít s dítětem k odbornému lékaři | e15.cz

Enuréza: Kdy jít s dítětem k odbornému lékaři

ZDROJ: Ženy - E15

prim. MUDr. Martina Přichystalová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Dětští lékaři se věnují zdravotnímu stavu dětí pravidelně, ať už jsou zdravé či nikoliv. Je to tak správně, protože zdánlivě bezvýznamné varovné signály mohou způsobit zdravotní problémy v pozdějším věku.

Obsahem preventivní prohlídky je podrobné vyšetření a posouzení vývoje dítěte po stránce tělesné (růst, váhová křivka, pohlavní dospívání, vyšetření smyslů, pulzu, tlaku krve, vyšetření moči), duševní (časná detekce duševního zaostávání), sociální (situace a fungování rodiny, úspěšnost ve škole a kolektivu vrstevníků, odhalení případného týrání apod.) a rizikového chování (drogové a jiné závislosti, sebepoškozování, prevence úrazů apod.).

Preventivní prohlídky se u dětí provádí od třetích narozenin každé dva roky a mají velmi podobný scénář. Lékař dítě prohlédne, vyšetří a zeptá se ho na řadu věcí, aby mohl komplexně posoudit jeho zdravotní stav. Některé otázky mohou být i trochu nepříjemné, ale odpovědi na ně jsou důležité pro zdravý vývoj dítěte. Naprostá většina rodičů tomu rozumí a s lékaři dobře spolupracuje. Někteří rodiče však preventivní prohlídky zanedbávají, čímž bohužel mohou svým dětem ublížit.

Mnozí rodiče se domnívají, že určité problémy jsou příliš malicherné, aby se o nich zmínili. Jiní zase mají tendenci zamlčovat potíže intimního rázu, mezi něž patří např. noční pomočování, výtok nebo osahávání genitálií. Kromě pravidelného očkování nebo přeočkování by mělo dojít také na otázky pitného a stravovacího režimu.

Pokud se praktický dětský lékař nezajímá o určité aspekty zdravotního stavu dítěte, nebo je řeší nedostatečně účinným způsobem, je nutné obrátit se na specialistu. K návštěvě odborného lékaře není nutné doporučení od praktického lékaře. To platí pro děti i pro dospělé. Faktem ovšem zůstává, že se lékař specialista dotazuje, zda dítě poslal jeho ošetřující lékař a z jakého důvodu. Pokud je rodič přesvědčen, že praktický lékař podcenil zdravotní problém jeho dítěte (např. pomočování)
a nemá doporučení, neměl by se nechat specialistou odmítnout. 

Odborné poradny


V nemocnicích jsou dětská oddělení specializovaná na specifické oblasti. Sledují a léčí dětské pacienty v oborech dětská kardiologie, gastroenterologie, endokrinologie, nefrologie, alergologie, riziková neonatologie a dalších.

Kromě lůžkové části těchto oddělení jsou malým pacientům k dispozici konzultace v odborných ambulancích, v tzv. odborných poradnách. Ve větších městech, např. ve fakultních či krajských nemocnicích, je specialistů na dětské choroby ještě více.

Nefrologická poradna


V nefrologické ambulanci jsou řešeny onemocnění ledvin a močových cest, to znamená, že sem přicházejí pacienti s vrozenými vadami ledvin, prodělanými močovými infekcemi, sníženou funkcí ledvin, bílkovinou nebo krví v moči, změnou množství nebo složení moči, neinfekčním zánětem ledvin, dalšími příznaky nebo různou kombinací některých těchto příznaků.

Významnou skupinu pacientů dětské nefrologické poradny (zhruba 20 %) tvoří děti trpící nočním pomočováním, tzv. noční enurézou.

Většina pacientů do poradny přichází s doporučením k péči od praktického nebo jiného odborného lékaře. V některých případech však přijdou rodiče s dítětem i bez doporučení, a to zvláště tehdy, kdy rodiče považují jeho problém za příliš intimní. Aby nedošlo k zanedbání zdravotních problémů jejich zbytečným utajováním či bagatelizováním, přijímá nefrologická poradna do péče také děti bez doporučení. Noční enuréza je totiž pro dítě i jeho rodinu extrémně stresující a není-li včas a účinně řešena, může vyústit ve vážné psychopatologické důsledky.

Alarmující případy


Lékaři se v nefrologické poradně setkávají i s velmi bizarními případy. Alarmující byl případ, kdy rodiče přivazovali své 7leté dítě, údajně na doporučení praktického lékaře, na noc k nočníku, aby zabránili mokrému lůžku. Do nefrologické poradny přišli rodiče až po té, co dítě z nočníku během noci opakovaně padalo.

Takovéto drastické metody hraničí s týráním a rozhodně nepatří do 21. století. V současnosti existují bezpečné léky, které velmi účinně léčí enurézu (noční pomočování). Včasná a správná léčba je důležitá. Při zanedbání tohoto problému v dětství může noční pomočování přetrvat až do dospělosti. Dospělých jedinců trpících noční enurézou není málo; udává se cca 1% výskyt v populaci.


Pomočování


Zhruba do 5 let věku není nic mimořádného, že se dítě v noci pomočí, protože reaktivita mozkových center na signály z naplněného měchýře teprve dozrává. Když však noční příhody přetrvávají i po pátém roce dítěte, měli by se rodiče poradit o vhodné léčbě s dětským lékařem. Noční pomočování je častým dětským onemocněním a může samo odeznít, ovšem
5 let je hranice, za kterou by měla následovat medikamentózní léčba. Není zač se stydět, protože noční pomočování se vyskytuje asi u 15-20 % pětiletých dětí.

Zavedení režimových opatření (pravidelně pít zejména během dne a 2 hodiny před spaním už nepít) je možné už u pomočujících se dětí od 3-4 let. Prvním odborníkem, se kterým by měli rodiče noční pomočování dítěte konzultovat, je praktický lékař pro děti a dorost. Ve složitějších případech jsou dalšími konzultanty dětský nefrolog a dětský urolog, případně další odborníci. V každém případě je vhodné nastudování této problematiky, např. na specializovaných webových stránkách (www.nocvsuchu.cz).

Kdy jít rovnou za odborným lékařem?


Preventivní prohlídka dítěte v 5 letech jeho věku by měla obsahovat otázku na noční pomočování. Pokud dětský lékař nepošle dítě na odborné vyšetření, je na rodiči, aby převzal iniciativu a objednal dítě na vyšetření ke specialistovi sám.

Rodič, který řešení odkládá a čeká na samovolné odeznění nočního pomočování, způsobuje svému dítěti psychické utrpení. Pomočující se dítě má pocity méněcennosti, studu a může mít problémy se zařazením do kolektivu. Odkládání řešení není jediným špatným krokem.
 
Stává se například, že dětský lékař je ze „staré školy“ a předepisuje v minulosti často užívané léky ze skupiny antidepresiv, které mají řadu nežádoucích účinků. Moderní léčba nočního pomočování ovšem spočívá v léčbě desmopresinem, který významně snižuje noční produkci moči, a nevede tak k jejímu nekontrolovanému vyprázdnění.

Rozcestník lékařů – kam se obrátit

Problémy s močovými cestami spadají do působení urologů a nefrologů (odborníků na ledviny). V České republice je řada odborníků, kteří se zabývají problémy s vyprazdňováním. Asi u 25 % postižených dětí lékař zjišťuje cílenými dotazy i nějakou jinou obtíž (denní umočování, časté močení, infekce močových cest, přerušovaný proud moči). Sdružení rodičů a přátel dětí trpících nočním pomočováním usnadňuje hledání správného odborníka na svých webových stránkách www.nocvsuchu.cz.
V seznamu odborných pracovišť zaměřených na pomočování dětí je možné vyhledat odborníka podle regionu.

Autor: prim. MUDr. Martina Přichystalová
dětská nefrologická ambulance, Nemocnice Boskovice 


Související články:
Enuréza pohledem psychologa
Dětská enuréza - pomočování u dětí je nutné léčit
Děti potřebují krize

Autor: prim. MUDr. Martina Přichystalová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video