Hubnout ano či ne? | e15.cz

Hubnout ano či ne?

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pro většinu lidí je s představou onemocnění spojen pouze vysoký stupeň obezity. Tato představa je však zavádějící a falešná. Výzkumy prokázaly, že obezita je vážné onemocnění, které s sebou nese vážná zdravotní rizika.

A i když jsou zdravotní rizika spojená s obezitou jsou vysoká, existuje cesta jak je snížit. Je stále málo známo, že již mírné snížení hmotnosti o 5-10% může znamenat zásadní rozdíl v riziku vzniku onemocnění a předčasné smrti.  

Kdo by měl snižovat svoji hmotnost
Každý člověk by měl znát svůj index tělesné hmotnosti (Body Mass Index, BMI), který slouží k určení stupně nadváhy nebo obezity. BMI je obecně užívané měřítko pro diagnostiku obezity.  BMI určuje poměr hmotnosti k výšce postavy a je zároveň indikátorem zdravotních komplikací s obezitou spojených.

Cílem je snížení hmotnosti o  5 až 10 procent
Aby snížení hmotnosti mělo pozitivní vliv na zdraví jedince, nemá být rychlé či jinak dramatické. Pro osoby s obezitou je realistický a dosažitelný cíl snížení hmotnosti o 5 až 10 procent výchozí váhy. Právě pro tento mírný váhový úbytek bylo prokázáno v klinických studiích snížení rizika vzniku řady vážných onemocnění i předčasného úmrtí. Hmotnost má být snižována pozvolna a dlouhodobě: rozmezí 0,5 až 1 kg za týden po dobu 6 měsíců.

Co znamená 5 až 10 procent?
· Pět procent znamená pro ženu vážící 70 kg snížit hmotnost o 3,5 kg, což odpovídá asi 3 sáčkům mouky.
· Pro ženu vážící 83 kg je to 4,2 kg, což odpovídá přibližně 4 litrovým krabicím s mlékem.
· 10 procent pro osobu vážící 76 kg je 7,6 kg, což představuje 30 kostek másla.

Rizika obezity od A do Z
Úbytek hmotnosti o 5 – 10% snižuje výskyt mnoha z dále uvedených nemocí s obezitou spojených

· Artritida: Obezita je spojena s vývojem osteoartritidy. Mírné snížení hmotnosti zmírňuje projevy tohoto onemocnění v závislosti na stupni již existujícího strukturálních poškození , a stejně ustupují tak bolesti v zádech a kloubech. 

· Nádorová onemocnění: Obezita zvyšuje riziko výskytu řady nádorů:

· Kolorektální karcinom: řada klinických studií potvrdila souvislost obezity a výskytu kolorektálního karcinomu, zvláště pak u mužů. Rovněž nedávno publikovaná významná studie známá jako Nurses’ Health Study naznačila, že podobný vztah však může existovat i u žen.

· Nádory prsu: studie trvale ukazují, že obezita je přímo spojena s úmrtími na nádory prsu a to především u žen v menopauze. Ženy, které zvýší svoji hmotnost mezi18. rokem a středním věkem o více než 9 kg, mají dvakrát větší pravděpodobnost, že u nich bude zjištěno toto nádorové onemocnění. U žen již dokonce i menší zvýšení hmotnosti je pozitivně spjato s rizikem vzniku nádorů v menopauze.

· Nádory endometria: v porovnání s ženami s normální hmotností mají obézní ženy třikrát větší riziko vzniku nádoru endometria.

· Nádory žlučníku: obezita je spojena s rizikem vzniku nádorů žlučníku, zvláště pak u žen.

· Nádory ledvin: rovněž nádory ledvin jsou trvale spojeny s nadváhou nebo obezitou.    

· Hladina cholesterolu: Obezita souvisí se zvýšenou hladinou cholesterolu. Výzkumy ukázaly, že již mírné snížení hmotnosti, okolo 10%, má pozitivní vliv na snížení hladin cholesterolu.

· Ischémická choroba srdeční: Obezita je důležitým rizikovým faktorem ischémické choroby srdeční. Riziko je vyšší u jedinců s centrální (abdominální, typ „jablko“) obezitou.

· Diabetes 2.typu: Riziko vzniku diabetu 2.typu (cukrovky) stoupá se zvyšující se hodnotou BMI. Klinické studie prokázaly, že již 5% snížení hmotnosti s sebou přináší snížení rizika vzniku diabetu 2.typu o 58 %.

· Onemocnění žlučníku: Žlučové kameny se vyskytují u obézních jedinců tři- až čtyřikrát častěji než u lidí s normální vahou. Onemocnění žlučníku vzniká častěji u obézních žen po 40 roce věku.

· Dna (pakostnice): Obezita je spojena s rozvojem dny.

· Zvýšený krevní tlak (hypertenze): Souvislost mezi obezitou a vysokým krevním tlakem je bohatě dokumentována. Klinické studie prokázaly, že mírný váhový úbytek okolo 10 % může snížithodnoty krevního tlaku.

·  Neplodnost: Čím vyšší hodnotu BMI má žena v 18. letech, tím větší potíže může očekávat při otěhotnění.

· Úmrtnost: Obézní osoby mladší 40 let očekává kratší život. Podle holandské studie 40ti letá obézní žena nekuřačka žije o 7,1 let méně a obézní nekuřák stejného věku o 5,8 roku méně než jejich vrstevníci s normální hmotností. V jedné z největších klinických studiích Nurses’ Health Study byl prokázán vztah předčasného úmrtí a obezity. Riziko úmrtí bylo ve skupině žen, které měly hodnotu BMI mezi 29 – 32 o 60 až 70 % vyšší v porovnání s ženami s hodnotou BMI 25 – 27.  Další studie, provedená u žen s onemocněním ve vztahu k obezitě potvrdila, že záměrné snížení hmotnosti je spojeno s poklesem úmrtí o 20 %.

· Spánkové apnoe (problémy s dýcháním během spánku): Obezita, zvláště pak centrální, je rizikový faktor spánkové apnoe. Většina lidí, kteří trpí dýchacími potížemi během spánku má hodnotu BMI převyšující 30. Mírné snížení hmotnosti zlepšuje funkci plic a dýchání, snižuje výskyt přerušení dýchání (spánkové apnoe), zlepšuje kvalitu spánku a redukuje ospalost během dne.

Co do života přináší snížení hmotnosti
Pokud se člověk s nadváhou či obezitou rozhodne svoji nadváhu snížit, prospěje jednak svému zdraví ale dále zvýší i kvalitu svého života. Bude se cítit lépe, zvýší si sebevědomí a dostane novou chuť do života.Jak dosáhnout snížení hmotnosti o 5 – 10% a udržet dosažený váhový úbytek. Bohužel neexistují rychlá a snadná řešení. Snižování hmotnosti nemá probíhat dramaticky a rychle, ale naopak. Pro dlouhodobé udržení snížené hmotnosti je doporučeno snižovat hmotnost postupně a pomalu, přibližně 0,5 až 1 kg za týden po dobu 6 měsíců.  Velice důležité je předem si stanovit realistický a splnitelný cíl - což představuje dosažení snížení hmotnosti o 5 – 10%. Před zahájení redukce hmotnosti je dobré poradit se s odborníkem na snižování hmotnosti, např. lékařem nebo odbornou konzultantkou poradny Merilinka. Úvodní konzultace zahrnuje obvykle stanovení hodnoty BMI, obvodu pasu a množství tělesného tuku. Jsou poskytnuta rovněž základní režimová doporučení jak sestavit redukční jídelníček a jak upravit stravovací návyky a je doporučen vhodný typ pohybové aktivity s ohledem na stupeň nadváhy/obezity. Pokud samotná režimová opatření nevedou k požadovanému cíli, může lékař na základě zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta doporučit lék, který proces snižování hmotnosti zefektivní a usnadní a dále pomůže dlouhodobě udržovat dosažený váhový úbytek.

 

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video