Když tlak letí nahoru! | e15.cz

Když tlak letí nahoru!

Pavla Maříková (Dieta)

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vysoký krevní tlak dokáže nejen potrápit, ale především může zapříčinit vážné zdravotní problémy. Vzhledem k tomu, že hypertenzí trpí více než 35 % z nás, je třeba se mít na pozoru a příznaky nepodceňovat.

Ptali jsme se
MUDr. Igora Karena,
všeobecného praktického lékaře, odborného garanta pro hypertenzi za primární péči v ČR za SVL ČLS JEP

Jaké jsou příčiny hypertenze? Existují k tomuto problému dědičné dispozice?

Předně je třeba říci, že rozlišujeme primární hypertenzi, kde známe řadu patogenetických mechanismů (mechanismus vzniku a vývoje onemocnění v těle, chorobné změny v organismu, pozn. red.), ale neznáme vlastní vyvolávající příčinu, a dále sekundární hypertenzi, kde je zvýšení systémového tlaku důsledkem jiného onemocnění.

Nejčastěji to bývá onemocnění ledvin nebo hormonální onemocnění. Výskyt primární hypertenze je asi kolem 90–95 % v populaci a sekundární hypertenze mezi 5–10 %. Dědičnost hraje roli asi u 20–40 % lidí, kteří se s vysokým tlakem léčí. Není to však jediný faktor, většinou najdeme i další příčiny.

Autor: Ženy - E15

Je pravda, že lidé s nadváhou trpí mnohem častěji hypertenzí než běžná populace?

Přímá úměra mezi obezitou a vysokým tlakem neexistuje. V České republice se vyskytuje obezita přibližně u 22 % mužů a 25 % žen, nadváhou trpí dalších 48 % mužské populace a 30 % ženské populace, z čehož tedy vyplývá, že dvě třetiny mužů a žen mají nadváhu či obezitu. Naopak výskyt hypertenze se udává pouze u jedné třetiny obyvatel do 65. roku života s tím, že jak již bylo uvedeno, s věkem výskyt hypertenzní choroby stoupá, což se o obezitě říci nedá.

Objevuje se i u dětí?

Ano, objevuje, ale velmi zřídka a navíc z jiných příčin než u dospělých. Děti mají s vysokým krevním tlakem problém především kvůli různým hormonálním problémům nebo onemocnění ledvin.

Jak se vysoký tlak projevuje a jaké jsou první příznaky?

To lze jen těžko říci obecně. Obtíže být mohou, ale nemusejí. Někteří pacienti mají problémy již při hodnotách tlaku kolem 150/100 (systolický = nejvyšší hodnota, která vzniká při stažení srdce/ diastolický = charakterizuje situaci v cévách při srdeční relaxaci, pozn. red.) a někteří přicházejí do ordinace a opakovaně je jim naměřen tlak například 180/110 a na nic si nestěžují. Je to čistě individuální záležitost.

Nejčastější projevy u vyšších hodnot tlaku nad 140/90 (tyto hodnoty jsou považovány za patologické (patologická hodnota = chybná hodnota indikující nějaké onemocnění, která neodpovídá normálu, pozn. red.) jsou bolesti hlavy, motání hlavy, hučení v uších, někdy i poruchy vidění. Občas přijde pacient a stěžuje si na bolesti na hrudi či dušnost, zejména při nějaké namáhavé fyzické činnosti a přitom zjistíme vyšší hodnoty tlaku bez dalšího nálezu na srdci. V tomto případě jde o dlouhodobé přetížení srdečního svalu, který takto začne signalizovat problémy s tlakem.

Proč je vysoký tlak mnohem více nebezpečný než nízký?

Vysoký krevní tlak celkově zvyšuje riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění. Toto riziko se dále zvyšuje, pokud má člověk také vyšší hladinu cholesterolu, kouří a má nadváhu. Kromě toho je důležité brát v potaz pohlaví a věk pacienta. Z toho plyne, že i čím vyšší je hodnota krevního tlaku, tím může být i vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních nemocí.

Jaká omezení v životě pramení z vysokého krevního tlaku?

Samozřejmě že jsou určitá omezení. Patří sem zejména dosažení nekuřáctví, respektive nejlépe úplná abstinence kouření cigaret. Kouření totiž vede k akutnímu zvýšení tlaku a tepové frekvence bezprostředně při kouření cigaret a trvá až 15 minut po dokouření cigarety. Z dalších nefarmakologických opatření je u obézních pacientů nutnost snížení tělesné hmotnosti. Toto platí i pro pacienty s pouhou nadváhou. Určitě je vhodná i dostatečná fyzická aktivita a omezení solení.

Na závěr nefarmakologických opatření (tedy takových opatření, kdy nepodáváme žádné léky, pozn. red.) je důležité se zmínit o dietních opatřeních. Všichni tito pacienti by měli mít stravu bohatou na ovoce a zeleninu, mléčné výrobky pouze s malým obsahem tuků.  

Lze vysoký tlak definitivně vyléčit?

Ve velké většině případů vysoký tlak úplně vyléčit nelze, ale díky léčbě je možné jej dobře zkompenzovat. Pacient pak může mít dlouhodobě hodnoty krevního tlaku stejné jako běžná zdravá populace.

Autor: Pavla Maříková (Dieta)


0:normal690:true:true Nové video na Recepty.cz! Uvařte si s námi plněné papriky!


Autor: Pavla Maříková (Dieta)

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video