Menopauza v číslech | e15.cz

Menopauza v číslech

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Společnost TNS AISA uspořádala na konci roku 2008 průzkum zaměřený na téma vnímání menopauzy a jejích příznaků ženami nad 45 let. Tento výzkum byl součástí mezinárodní studie prováděné agenturami TNS ve vybraných evropských zemích.

V České republice bylo ve výzkumu zahrnuto 300 žen nad 45 let, přičemž šetření proběhlo pomocí dotazníků, které byly reprezentativnímu vzorku žen poslány e-mailem.

Cílem průzkumu bylo zjistit, nakolik si ženy uvědomují dlouhodobá zdravotní rizika spojená s menopauzou a jaké způsoby jejich řešení preferují. Menopauza přichází průměrně mezi 49-51 rokem a ženy ve vyspělých zemích tak stráví třetinu života v období po menopauze. Změny v hladinách hormonů se ale objevují ještě přibližně o 7 let dříve, proto byla zvolena věková hranice 45 let. Výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 1 700 žen ze 6 evropských zemí, včetně České republiky, prozradily, že ženy nejsou o menopauze a jejích symptomech dostatečně informovány.

Obavy z menopauzálních symptomů


Rizika spojená s menopauzou ženy často podceňují – nicméně Češky si je uvědomují relativně více než ženy z ostatních evropských zemí. Z mezinárodních dat vyplynulo, že všeobecně se ženy nejvíce obávají osteoporózy a akutních fyzických symptomů, jako např. návalů horka. Přesto zde existují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi – zatímco ve Velké Británii, Francii a Řecku se na prvním místě umístily výše uvedené příznaky, Češky a Polky jako největší problém cítí vedle fyzických symptomů i příznaky psychické, jako jsou například změny nálad. Němky pak jako jediné uváděly vedle osteoporózy i rakovinu prsu. I přes to ale ženy zapomínají na jinou nemoc, jejíž riziko se s příchodem menopauzy zvyšuje. Jedná se o srdečně-cévní onemocnění, na která umírá dokonce 16x více žen než na rakovinu prsu. Onemocnění srdce a cév se u nás obává pouze každá pátá žena nad 45 let a vysoké hladiny cholesterolu, která s onemocněním souvisí, dokonce pouze každá desátá.

Menopauza a srdečně-cévní onemocnění


Zajímavé výsledky ukázaly i další otázky zaměřené na onemocnění srdce a cév, jejichž náplní bylo zjistit, zda je toto onemocnění vnímáno jako genderová záležitost. Často je totiž spojováno s muži, kterých se týká přibližně o 10 let dříve než žen. Průzkum ukázal, že i ženy nad 45 let chápou srdečně-cévní onemocnění jako něco, co se týká převážně mužů, a to i přes to, že na ně umírá více žen, než mužů. 60 % dotázaných žen odpovědělo, že nemoci srdce jsou rizikem hlavně pro muže starší 45 let, jen jedna pětina pak uvedla, že obě pohlaví jsou v tomto věku ohrožena stejně. A pouze každá 9. respondentka (v ČR dokonce jen každá 14.!) připouští, že se toto riziko týká spíše žen nad 45 let, a tedy právě její skupiny. Ženy nemají často dostatek informací ani o symptomech srdečně-cévních onemocnění – jejich rozdílnost mezi pohlavími si sice uvědomuje 58 % dotázaných Němek, ale pouze 37 % Češek!

Ženy si však jsou vědomy vlivu menopauzy na zvýšení hladiny cholesterolu a vznik srdečního onemocnění. Tuto možnost potvrdilo 45 % Češek a 42 % evropských žen.

Jak na menopauzu?


Pro lepší pochopení toho, jakým způsobem si menopauzální ženy přejí problémy spojené s tímto životním obdobím řešit, byla do průzkumu zařazena i otázka týkající se preferovaného způsobu řešení menopauzálních příznaků. Více než dvě třetiny uvedly, že dávají přednost řešení pomocí úpravy stravy a životního stylu. Zatímco nejčastěji tuto odpověď vybraly Němky (91 %), v případě Češek to bylo 74 % a u Polek pouze 42 %.

Na dalších místech pak skončily doplňkové/alternativní terapie a medikamentózní léčba, jsou preferovány shodně 20 % žen nad 45 let. Co se týká léků, Češky by po nich sáhly v porovnání s ostatními evropskými ženami nejčastěji – naopak nejméně byly zmiňovány v Řecku, kde lékům dává nebo by dalo přednost pouze 8 % dotázaných.

Jedna z otázek se věnovala preventivnímu poradenství, a to konkrétně toho, jaké rady dostávají pacientky od svých lékařů v souvislosti s menopauzou. Výsledky ukázaly, že v České republice je nejčastějším doporučením samovyšetření prsu (44 %). Lékaři dále českým ženám doporučují zvýšit příjem vápníku (37 %) a cytologické vyšetření děložního čípku (30 %). Kontrola hladiny cholesterolu v krvi se u nás umístila spolu s doporučením pohybové aktivity až na 4. až 5. místě (toto doporučení dostalo pouze 23 % žen). Celkové evropské výsledky se od těch českých liší – i když i zde se objevila hladina cholesterolu až na 4. místě, odborníci ženám v ostatních zemích nejčastěji doporučují cytologické testy, samovyšetření prsu a cvičení.
Stejně jako obdobné studie, které prováděla společnost TNS AISA v minulosti, i tyto výsledky ukázaly, že nejčastějším tématem preventivního poradenství je rakovina, zatímco prevence onemocnění srdce a cév je spíše opomíjena, a není tedy respondenty zmiňována tak často.

Na závěr
Průzkum ukázal, že ženy u nás nejsou o příznacích menopauzy dostatečně informovány. Toto tvrzení platí hlavně v případě dlouhodobých zdravotních komplikací, které nejsou vidět. Téměř každá čtvrtá žena uvedla, že od svého lékaře nedostává rady týkající se zvládání problémů s menopauzou. Je tedy zřejmé, že by se měla informovanost žen o tomto životním období, které bylo dlouho tabu, zvýšit. Důležitou roli přitom hrají vedle odborníků i média.

Následná fáze průzkumu stále pokračuje. Vyplňte, prosím, dotazník na www.meno-pauza.cz a zúčastněte se ho i Vy!

Mgr. Andrea Volfová, Account Manager TNS AISA

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery