Mužský pohled na antikoncepci | e15.cz

Mužský pohled na antikoncepci

ZDROJ: Ženy - E15

MUDr. Marek Pluta, gynekolog

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pohled muže-gynekologa na prevenci početí.

Prevence kukaček


Již od pradávna bylo pro muže lepší si ženu v období plodných dnů pohlídat, jinak by jej mohl nějaký zdatnější a geneticky kvalitnější (svalnatější, pohlednější a bohatší) samec předběhnout v rozsévání semene. O následném vychovávání kukaček sice mnoho mužů nemá ani nejmenší tušení, ale jejich okolí je to vesměs jasné. Zkouška otcovství sice ukáže tvrdou pravdu, ale z psychologického hlediska není třeba vyhledávat zbytečná ponížení. Mimochodem, v ČR se aktuálně předpokládá, že cca 10 % dětí nepřísluší ke svým otcům.

Historie ochrany před početím


Možností bylo v dávnověku mnoho – aplikace krokodýlího trusu do vagíny, amulety, zaříkávání, kondomy z ovčích střev… tyto možnosti byly sice slibné, leč ne vždy příjemné a účinné. Jako částečně efektivní se ukázalo vypočítávání plodných, respektive neplodných dnů ženy. S mírou poznání o lidském těle narůstala i míra poznání o antikoncepčním chování. Paradoxně trend plánovaného rodičovství je v našem odborném písemnictví publikován již dlouhá léta. Ještě ve 30. letech 20. století se téma antikoncepce nazývalo „sebeochrana“ a spadalo do oblasti „pohlavní zdravovědy“. Bohumil Hrabal ve svých dílech často uvádí inspiraci „spiskem páně Batisty o pohlavní zdravovědě“1. Odkaz na tuto prvorepublikovou příručku je reálný, odborná publikace doktora Batisty s názvem: „Sebeochrana a pohlavní zdravověda“ vyšla v Praze v roce 1930.

Ve 30. letech 20. století byly publikovány antikoncepční možnosti českým gynekologem, Antonínem Ostrčilem, jednalo se o tyto:
- chirurgická sterilizace ženy
- dočasná sterilizace zářením
- lokální vaginální prostředky
- poševní hubky a tampony
- coitus interruptus - přerušovaná soulož
- coitus reservatus - soulož, kdy muž oddaluje ejakulaci
- kondom, poševní pesar

Paleta antikoncepčních metod


Doba naštěstí pokročila, aktuálně máme k dispozici velké množství antikoncepčních metod. Je ale nutno poznamenat, že žádná z těchto metod není 100%. Účinnost jednotlivých možností se určuje tzv. Pearl indexem, který říká, ke kolika nežádoucím otěhotněním došlo u sta žen používajících daný typ antikoncepce po dobu jednoho roku. Čím je tedy Pearl index nižší, tím je metoda spolehlivější. Jestli tedy ze sta žen při používání antikoncepce během jednoho roku otěhotní jen jedna je Pearl index 1,0. Naopak třeba PI 0,2 znamená, že z 1000 sledovaných žen jen dvě ženy otěhotněly během jednoho roku nebo, že z 500 sledovaných žen jich 10 otěhotnělo během deseti let.

Účinnost hormonální antikoncepce


Účinnost hormonální antikoncepce je velmi vysoká a v podstatě z pohledu možných rizik, výhod a účinnosti poskytuje nejlepší poměr „cena/výkon“. Její účinnost ale téměř zcela závisí na tom, jak (ne)pravidelně ji žena užívá. Klasicky je nutno užívat 1 antikoncepční tabletu denně po dobu 3 týdnů, pak následuje týdenní pauza. Některé režimy užívání se pokoušejí eliminovat možnou chybu a podávají se ženám po dobu 4 týdnů kontinuálně bez pauzy.

Antikoncepční náplast je hodnocena jako spolehlivější antikoncepce díky tomu, že minimalizuje chyby uživatelky. Prodloužením intervalu užívání z jednoho dne na týden a delší časovou tolerancí při opožděné výměně náplasti (48 hodin) zajistí ochranu i ženám, které žijí hektickým způsobem života. Oproti tomu je ochrana při polykání pilulek zaručena jen do 12-ti hodinového zpoždění.

Princip antikoncepčního účinku


Hormonální antikoncepce působí v těle ženy na několika úrovních – jejím cílem je vynulovat spontánní, fyziologickou aktivitu vaječníků. Zjednodušeně při tomto procesu dojde k několika situacím:
nevyvíjejí se folikuly (vajíčka schopna oplodnění)
klesá prostupnost hlenu děložního čípku pro spermie
nevyvíjí se děložní sliznice, takže pokud by i náhodou k oplodnění došlo, nemá se kde oplodněné vajíčko uchytit
Co z toho plyne pro muže? Pravidelné užívání hormonální antikoncepce znamená trojitou ochranu před početím: žádná spermie nemá šanci doputovat k vajíčku, i kdyby ano, tak vajíčko stejně není zralé k oplodnění. Pokud by se vajíčku přece jen podařilo trochu dozrát
a nějaká extrémně průrazná spermie by prorazila bariéru zahuštěného hlenu, obě buňky stejně skončí v ženských kalhotkách nebo v záchodě.

Co získá muž


Hormonální antikoncepce jako taková má mnoho výhod i nevýhod. Jako velké výhody se udávají kromě samotného antikoncepčního efektu:

  • pozitivní vliv na akné a mastné vlasy (muži preferují ženy s čistou pletí
  • a krásnými vlasy),
  • redukce premenstruačního syndromu (ženy nejsou tak protivné, proto se s nimi snadněji vychází),
  • slabší a kratší menstruační krvácení (je možný častější čistý a nerušený pohlavní styk),
  • možnost manipulace s termínem menstruace (nemenstruující partnerka nebo milenka bude otevřenější návrhům rozličných aktivit… zejména, pokud jedeme na prodloužený víkend nebo rekreaci).

Žena s pilulkami – muži bez moci


Na téma moderní hormonální antikoncepce bylo sepsáno mnoho sociologických
a filozofických publikací, vesměs poukazující na silné páky vložené do rukou moderním ženám. Antikoncepce pomohla ženám v emancipaci tak, že si mohou zcela soběstačně řídit svůj moderní život. Dokud žena ovládá svůj život, je to v pořádku, ale jakmile začne žena rozhodovat nezávisle na muži o početí potomka, může to být pro muže problém. Jakákoliv kontrola nad užíváním hormonální antikoncepce je pouze v rukou ženy a na straně muže zůstává důvěra v tvora, jehož myšlenkové pochody se dají málokdy odhadnout a pochopit. Možné manipulace s užíváním respektive s vynecháním tablety ze strany legální nebo postranní partnerky jsou nasnadě k dispozici.

Žena s náplastí = úleva pro chlapy


Kromě pravidelných kontrol obsahu partnerčiny kabelky a kompletnosti blistru s antikoncepčními tabletami se nabízí elegantnější možnost – antikoncepční náplast. Ta je alternativou k hormonálním tabletám se stejnou účinností a stejnými výhodami respektive nevýhodami. Nicméně možnost jasné vizuální kontroly nad užíváním přináší nespornou výhodu i pro muže… U stálé partnerky si muž snadno zkontroluje, zda nedošlo ke kroku, se kterým by eventuelně v dlouhodobých důsledcích nemusel souhlasit. Nikdo nechce propagovat jednorázový sex (není to prý moderní…), ale může se to stát. V tomto případě je samozřejmě lepší použít bariérovou ochranu, nicméně jsou mezi námi tací, kteří tvrdí, že „správný kovboj jezdí bez sedla“ – u těchto jedinců může být letmá zraková kontrola na antikoncepční náplast zárukou zmenšení rizika pozdních následků (pozor nepoplést s náplastí na odvykání kouření!).

Dcera s náplastí – prevence vnoučat


Totéž, co platí u sexuálních partnerek, platí také u dcer. Sexuální život našich holčiček nás bolí víc, než jsme schopni si připustit. Zamyšlení nad možnými důsledky selhání antikoncepce v jejich případě mužům nahání více strachu než podobná situace u jejich matek nebo aktuálních milenek. Navést dceru včas ke gynekologovi, vysvětlit jí náš eminentní zájem na zodpovědném přístupu k sexu není úlohou matek, ale obou rodičů. Především otců se týká finanční otázka uspokojivého řešení – hormonální antikoncepce rozhodně není zadarmo. Dostatečná hotovost k zaplacení spolehlivé a šetrné antikoncepce je prvním krokem k ochraně dcery. Dokud je ještě čas…

Autor: MUDr. Marek Pluta, gynekolog
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole

(tiskové materiály, více informací o antikoncepci naleznete na www.mojeantikoncepce.cz)

Autor: MUDr. Marek Pluta, gynekolog

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video