Nejasná síla geopatogenních zón | e15.cz

Nejasná síla geopatogenních zón

Mirka Bittová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Aniž si to málokdo z nás uvědomuje, z nitra Země působí síla, která má velkou moc výrazně ovlivňovat náš život.

Co, proč a jak

V následujícím článku bude řeč o tzv. geopatogenních zónách (GPZ). Otázka, co to vlastně tyto zóny jsou a odkud se berou, je vskutku zapeklitá. Zjednodušeně řečeno, v těchto zónách dochází k vyzařování jakési energie ze zemského jádra, která svým způsobem působí na všechny živé organismy na planetě.

Jedná se o linie široké několik centimetrů, které mají délku až několik metrů a jsou znatelné zejména v místech geologických zlomů. Nicméně, sílu záření v těchto liniích nebylo doposud možno změřit žádnou fyzikální metodou. Jejich přítomnost se dá určit pouze pomocí psychotronických metod a právě tento fakt rozděluje laickou i odbornou veřejnost na dva tábory – na věřící a skeptiky.

Co praví historie


Existence geopatogenních zón je známa již po staletí. Například v čínské historii jsou zmínky o GZP jako o tzv. „dračích žilách“ staré více než 4000 let. Podle císařského nařízení byl vždy před zahájením stavby domu pozván proutkař, aby určil, kudy dračí žíly prochází.

Nahlédneme-li do způsobu života dalších starých civilizací, objevíme zajímavou spojitost mezi výskytem GPZ a výstavbou domů, chrámů či kostelů také ve starém Egyptě. Tady před zahájením stavby nejprve pustili do vyznačeného prostoru stádo krav a kde si krávy lehly, tam se mohlo začít stavět. Podobné průzkumy se prováděli ještě v době renesance.

Je psychotronik šarlatán?


Kudy vlastně geopatogenní zóny prochází a kde se kříží vám pomůže určit například psychotronik. Je to člověk, který se dokáže dostatečně soustředit na své podvědomí a vycítit tak energetické působení země (podobným způsobem lze určit místa pod povrchem země, kde vyvěrá pramen vody nebo kde je skryté naleziště rudy). Jelikož je však člověk bytost nedokonalá, nedokáže si ještě spoustu přirozených jevů logicky vysvětlit a tak je to i s výše uvedeným příkladem. Bohužel se existence těchto „nepochopitelných“ vlastností u některých lidí dá těžko spolehlivě dokázat, avšak lehce ošklivě zneužít a proto si dávejte dobrý pozor. Poprosíte-li nějakého psychotronika o pomoc při hledání geopatogenních zón, dejte raději na doporučené a zavedené firmy, ať nenaletíte nějakým bláznům či podvodníkům.

Co je pravdy na negativním vlivu GPZ na lidské zdraví


Proč se vlastně o všech těch energetických drahách či zónách zmiňuji? Důvodem je fakt, že podle nesčetných vědeckých studií má přítomnost GPZ neblahé účinky na zdraví (nejen) lidského organismu. Celá teorie, jejímž autorem je ruský vědec Georges Lakhovsky, je postavena na tvrzení, že z hlubin země vychází vibrace o určité frekvenci, které narušují pulsaci buněk živých organismů a tím ovlivňují jejich zdraví.

Při dlouhodobějším setrvání v těchto zónách může docházet k náznakům oslabení organismu, jakými jsou například bolesti hlavy, špatný spánek či psychická rozladěnost. Toto všechno může vyústit až v rozvinutí nemocí a zdravotních problémů. Proto je důležité nechat si geopatogenní zóny zjistit a podle jejich proudění rozmístit v domě svůj nábytek, zkrátka uspořádat si své bydlení tak, abychom se ve škodlivých zónách zdržovali co nejméně.

K nejspolehlivějším vyhledávačům geopatogenních linií se vedle psychotroniků řadí také zvířata. Některá z nich tyto zóny vyhledávají, jiná se jim zarytě vyhýbají. Stručně řečeno, kde si ustele váš pejsek, tam s klidným srdcem můžete umístit svou postel, gauč či pracovní stůl, protože tudy GPZ nepovede. Toto tvrzení vychází z předpokladu, že psi mají velice citlivý sluch a infrazvuk, vycházející z hlubin země jim připomíná vrčení, které jim vadí. Naproti tomu, kde se s velkou oblibou choulí vaše kočička, tam pravděpodobně jedna z nepříjemných dračích žil proudí. Zemské vibrace jsou podobné kočičímu vrnění a tak v tomto poli kočka spokojeně lehává a přede.

Jak to ve skutečnosti s výskytem a vlivem geopatogenních zón na lidský život je, to se můžeme zatím pouze domnívat a nezbývá než čekat, co ukáží další výzkumy na tomto poli vědy.

Autor: Mirka Bittová

Autor: Mirka Bittová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video