Odborný časopis Sestra vyhlásil výsledky 14. ročníku soutěže Sestra roku | e15.cz

Odborný časopis Sestra vyhlásil výsledky 14. ročníku soutěže Sestra roku

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Praha 21. března 2014 - Slavnostní předání ocenění 14. ročníku soutěže Sestra roku, kterou vyhlásila redakce odborného časopisu Sestra z vydavatelství Mladá fronta a. s. se konalo 20. března 2014 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově v Praze.

Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Záštitu dále převzali Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a člen Rady hlavního města Prahy doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.

Ocenění Sestra roku 2013 bylo uděleno ve třech kategoriích:
• Lůžková a ambulantní péče
• Komunitní a sociální péče
• Management a vzdělávání

Vítězkou soutěže Sestra roku 2013 v kategorii Lůžková a ambulantní péče se stala Mgr. Naděžda Kubíková, která pracuje jako ústavní stomasestra na oddělení chirurgie v Městské nemocnici Ostrava, p. o. Nominaci sestry Kubíkové zaslali do soutěže zástupci Slezského klubu stomiků Ostrava a sdružení České ILCO. Sestra Naďa je jednou z prvních vyškolených stomasester v ČR a s klubem aktivně spolupracuje od roku 1992, řadu let dokonce zastávala i funkci místopředsedkyně. Od roku 1991 působí jako ústavní stomasestra a vede stomickou poradnu v rámci chirurgického oddělení nemocnice, jejíchž služeb využívají i členové klubu, a která se také stala jeho sídlem.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2013 v kategorii Komunitní a sociální péče se stala Tamara Baráková, která je vedoucí přímé péče v Domově se zvláštním režimem NADĚJE v Brně. Po maturitě na Střední zdravotnické škole v Kroměříži nastoupila Tamara Baráková v roce 1992 jako sestra u lůžka v Ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy v Pačlavicích. Po čtyřletém působení přešla do Fakultní nemocnice u sv. Anny, kde pracovala na neurologickém oddělení. Zde se setkávala mimo jiné také s pacienty trpícími demencí a postupně si doplnila vzdělání o specializaci v oboru neurologie. Nebylo tedy žádným překvapením, když se v roce 2003 Tamara Baráková rozhodla směrovat svůj profesní život právě na péči o pacienty s diagnózou demence a nastoupila jako sestra v zařízení NADĚJE, Domov se zvláštním režimem.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2013 v kategorii Management a vzdělávání se stala Bc. Eva Kučková, která působí jako auditorka Odboru vnitřního auditu a kontroly, oddělení náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN v Motole, Praha. Eva Kučková je absolventkou Střední zdravotnické školy v Praze, obor Všeobecná sestra. Absolvovala postgraduální specializační studium, obor ARIP, studium ošetřovatelství na 1. LF UK, Certifikovaný kurz pro přípravu mentorů odborné praxe na Pedagogické fakultě UHK. Od roku 1979 bez přerušení do roku 2010 pracovala na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol, kam po škole nastoupila na standardní oddělení, následovalo oddělení JIP, pozice staniční sestry a posléze i vrchní sestry kliniky. Zúročila tak své odborné zkušenosti, organizační schopnosti, umění komunikace napříč zdravotnickými profesemi. Vždy spolupracovala se zdravotnickými školami i 1. LF UK, podílela se na výuce a organizaci odborné praxe studentů. Svou profesionální kariéru prožila po boku prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc. Od roku 1991 byla jednou z hlavních organizátorek práce nelékařů v přípravě transplantačního programu plic, svou odbornou erudici uplatnila v rámci ambulantní péče o pacienty čekající na transplantaci.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Martě Škutinové.
Marta Škutinová nastoupila v roce 1965 na základě umístěnky do Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze-Krči. Tehdy ještě nikdo nemohl tušit, že v tomto regionu a oboru zůstane celý život a bude navždy spojena se vznikem významného zařízení, pražského IKEM. V prvních letech pracovala v trojsměnném provozu v ambulanci, na lůžkovém oddělení a v provozu umělé ledviny. Aktivně se účastnila spojení ústavů v IKEM, kde následně v rámci II. interní výzkumné základny, jež se profilovala na srdeční a cévní onemocnění, zastávala funkci staniční sestry. V té době byla také u zrodu převratných medicínských událostí, například invazivní kardiologické diagnostiky a první koronární angioplastiky v Československu. Vrcholem byla v roce 1984 první transplantace srdce v ČSSR, která byla provedena právě v IKEM. Přestože v roce 1990 vedla boj se zákeřnou chorobou, neodradilo ji to od dalšího profesního růstu a od roku 1992 zastávala funkci vrchní sestry Kliniky kardiologie IKEM, a to až do odchodu do důchodu v roce 2005. A ani tehdy její profesní kariéra neskončila a od následujícího roku vedla centrální příjem a archiv IKEM. Paní Marta nebyla pouze „funkční a výkonnou sestrou“, ale především organizátorkou, zosobněním toho, jak má vypadat vzor sestry či reprezentantka oboru ošetřovatelství. Věnovala se sebevzdělávání i přednáškovým aktivitám na celostátní úrovni, publikovala práce v tuzemských odborných časopisech, byla a je členkou řady společenských i odborných společností. Je stále vitální, náročná na sebe i své okolí, řešící každodenní problémy se specifickým humorem a šarmem. Její autoritu na vlastní kůži pocítila i řada lékařů, na což dnes většina s láskou a uznáním vzpomíná, a to i přesto, že si paní Marta od 1. 1. 2014 již definitivně užívá zaslouženého odpočinku.

Naděžda Kubíková se stala rovněž vítězkou on-line ankety Sestra mého srdce.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala v rámci galavečera odborná porota, ve které post předsedkyně přijala prezidentka České asociace sester a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, paní Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA.

Slavnostního vyhlášení se zúčastnili například:

• Mgr. Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97,
• MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví,
• MUDr. Martin Holcát, MBA, exministr zdravotnictví,
• Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku MPSV,
• prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně,
• prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
• prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové,
• MUDr. Zdeněk Schwarz, ředitel Záchranné služby hl. m. Prahy,
• MUDr. Tomáš Doležal, primář kliniky Plastické chirurgie Praha,
• Mgr. Alena Šmídová, hlavní sestra ČR Ministerstva zdravotnictví ČR,
• Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR,
• MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,
• herec Jiří Dvořák, alias MUDr. Jan Kaderka, ředitel Záchranné služby hl. m. Prahy v seriálu Sanitka 2,
• prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., internista, onkolog, hematolog,
• prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol,
• MUDr. Radkin Honzák, CSc., psychiatr,
• Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR,
• doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., exprimátor hlavního města Prahy

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.

V průběhu večera, který byl opět zpestřen hudebním programem, byla vítězkám předána ocenění, jejichž součástí jsou i hodnotné dary. Večerem, na kterém vystoupila zpěvačka Věra Špinarová, provázeli moderátoři Iva Kubelková a Jan Čenský. K tanci a poslechu hrála po skončení oficiální části večera kapela April.

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video