Před plastikou prsou běžte nejprve k mamologovi, radí lékaři | e15.cz

Před plastikou prsou běžte nejprve k mamologovi, radí lékaři

ZDROJ: Ženy - E15

mk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ročně se tisíce žen obrací na plastické chirurgy s žádostí o úpravu svých prsů. Před samotným zákrokem však obvykle lékaři doporučují pacientkám mamologické vyšetření. Proč? A je to vůbec nutné?

Každá 5. až 11. žena z 1000

Osmatřicetiletá Iveta se chystala na zvětšení svých prsou silikonovými implantáty. Tři týdny před plánovanou operací se lékařce příliš nelíbil nález na preventivní sonografii a následné mamografické snímky jen potvrdily špatnou diagnózu - rakovinu levého prsu. Místo estetické operaci se tak Iveta urychleně podrobila onkologické léčbě. Podle lékařů vlastně měla štěstí, protože díky screeningovému vyšetření prsů byl nádor objeven velmi brzy, prs bylo možné navzdory nezbytné operaci z velké části zachovat a šance na úplné uzdravení je vysoká.

Paní Iveta rozhodně není výjimkou. To, že preventivní mamologické vyšetření nezřídka odhalí zhoubný nádor či jeho riziko, je hlavním důvodem proč se preventivní předoperační vyšetření doporučuje.

„Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává implantát do zdravého prsu, respektive provádí mamaplastiku (modelaci) zdravého prsu,“ konstatuje vedoucí lékař kliniky plastické chirurgie Perfect Clinic, Roman Kufa. „Pacientka tak nepodstoupí de facto zbytečnou plastiku, neboť v důsledku pozdějšího pozitivního nálezu může dojít k odstranění prsu, má větší pravděpodobnost vyléčení z rakoviny prsu, jestliže se nádor zjistí v nehmatném stadiu, a zároveň se tak předejde šíření maligního nádoru, které může operace v neodhaleném nemocném prsu nastartovat,“ dodává.

Podle sonografistky Evy Hledíkové, která nově spolupracuje s týmem Romana Kufy, jsou výsledky screeningových programů v oblasti onemocnění prsou opravdu velmi zásadní. „Screeningem prsu se prokáže nádor v nehmatném stadiu ve více než 5 promilích, tedy u 5 a více žen z 1000 vyšetřovaných. Některá pracoviště uvádí dokonce výskyt u 11 žen z 1000,“ cituje statistiky lékařka. „U žen nad 45 let, které podléhají screeningu, se absolutní počty nádoru prsu v populaci zvyšují, ale zvyšuje se současně počet záchytu ve stadiu l., tedy vyléčitelném. Snižuje se úmrtnost a zvyšuje se tak počet úplných vyléčení,“ konstatuje Hledíková.

Tento problém není však jen výsadou žen středního věku. I mezi mladšími ženami ve věku cca 20 – 40 let, které tvoří největší skupinu zájemkyň o plastickou úpravu poprsí, těchto žen pomalu přibývá: „U mladých žen se absolutní počty nádoru prsu zvyšují jen o desítky, tedy málo. Nicméně tím, že standardně plošně nejsou nijak vyšetřované, přichází často až v pozdním stadiu k prvnímu vyšetření,“ upozorňuje mamoložka s tím, že právě včasná diagnóza karcinomu prsu je hlavním smyslem screeningových vyšetření.

Riziková skupina pacientek

Vyšetření mamologem se doporučuje i pro vytipování tzv. rizikové skupiny žen, u které je pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu vysoká (až 80 %). Tuto skupinu žen vytipují lékaři podle anamnézy, zejména byl-li v rodině pacientky zaznamenán častější výskyt karcinomu.

„ Pokud se prokáže poškozený gen BRCA1 nebo BRCA2 – tak jako to bylo například u , vysoká rodinná zátěž anebo i jiný vzácný dědičný syndrom, není těmto pacientkám plastika prsu s implantátem vůbec doporučena. Místo toho se podrobí pravidelnému monitoringu anebo se přikloní k opačnému zákroku - preventivnímu odstranění prsních žláz (profylaktická mastektomie) s možností okamžitého vložení implantátů,“ vysvětluje Roman Kufa.

Výrazně vyšší riziko (až 4 – 5x větší oproti běžné populaci) mají také ženy po odstranění benigního (nezhoubného) nádoru, v jehož důsledku dojde k atypickému chování buněk v této oblasti a ony se dělí rychleji než by měly. Nezanedbatelným rizikovým faktorem je také vyšší věk ženy - nejčastěji se karcinom vyskytuje mezi 55 a 70 rokem věku.

Vyšetření povinné není, ale…

„Mamologické vyšetření není povinné, ale s ohledem na vyloučení rizik a jistotu klienta i operatéra je velmi žádoucí,“ míní plastický chirurg. Zatímco ženám nad 45 let se doporučuje v rámci prevence spíše mamografie (rentgentové vyšetření), u mladších žen má, kvůli většímu podílu žlázy v prsu, lepší výpovědní hodnotu sonografické vyšetřování.

Pravidelné preventivní vyšetření doporučují lékaři ženám také po plastické operaci, nejen z důvodu objevení zhoubného či nezhoubného onemocnění. U těchto žen lékaři kontrolují také uložení implantátu, jeho stav a tvorbu kapsuly kolem něj.

Plastický chirurg Roman Kufa je toho názoru, že i přes nepříznivou diagnózu se ženy nemusí vzdávat naděje na hezká prsa: „Velmi záleží na konkrétním nálezu a míře destrukce tkáně prsu v závislosti na provedené onkologické operaci. Existuje více metod. Od prosté autotransplantace tuku, přes implantační řešení až po složité rekonstrukce, ale vždy se snažíme o dosažení co nejlepšího estetického výsledku.“

Autor: mk

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video