Rakovina prsu: diagnostika a prevence rakoviny | e15.cz

Rakovina prsu: diagnostika a prevence rakoviny

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Rakovina prsu je souhrnné označení pro nádorové onemocnění prsních žláz. Jde o nejrozšířenější formu rakoviny u žen a druhou nejčastější příčinu úmrtí na nádorové onemocnění žen.

U nás je ročně nově diagnostikována u více než 6 000 žen, přičemž toto číslo stále stoupá. Karcinom prsu nejčastěji postihuje ženy starší 50 let, výjimkou však nejsou ani dvacetileté dívky. Na následky karcinomu prsu zemře u nás každoročně přibližně 2 000 žen. Ačkoli je případů rakoviny stále více, díky pravidelným mamografickým prohlídkám a moderní léčbě na ni umírá méně žen než v minulosti.

Příčiny vzniku karcinomu prsu nejsou známé a zatím nelze přesně předvídat, koho postihne. Jsou známy určité rizikové faktory, které se u pacientek s nádorem prsu vyskytují, ty však nelze vždy zcela ovlivnit. Vyšší pravděpodobnost výskytu nádoru prsu lze očekávat zejména u žen, jejichž pokrevní příbuzné onemocněly tímto druhem nádoru. Vyšší riziko ohrožuje rovněž ženy, které začaly menstruovat před 12. rokem života nebo ty, u nichž začala menopauza až po 50. roce života.

Autor: Ženy - E15


Určité riziko je také spojováno i s první graviditou po 35. roce věku. Ohroženy jsou i ženy, které byly nadměrně vystaveny radioaktivnímu záření. Ze statistik vyplývá, že téměř 90% pacientek, u nichž je nádor prsu odhalen včas, může být současnými léčebnými postupy vyléčeno. Přesto preventivní programy pro vyhledávání rakoviny prsu využívá stále málo žen. Mnoho z nich nemá o možnostech vyšetření dostatek informací nebo na prevenci jednoduše zapomínají.

Rakovina prsu u žen mladších 35 let


Rakovina prsu je sice strašná věc, ale hrozí mi nejdříve až kolem padesátky, myslí si mnoho mladých žen. Nejsou si vědomy, že je nemoc může postihnout třeba už ve dvaceti. Každým rokem je totiž karcinom prsu diagnostikován u 90 až 100 žen mladších 35 let. Nemoc přitom u nich bývá mnohem agresivnější než u starších pacientek – do určité míry jde právě o důsledek faktu, že si mladé ženy své ohrožení neuvědomují a vyhledají lékaře v pokročilejším stadiu choroby.

Pocit, že něco tak hrozného se jim v jejich věku nemůže stát, vede k bezstarostnosti a nevšímavosti, která se mnoha mladým ženám stala osudnou. Karcinom prsu u žen do 35 let sice tvoří 2 % nových případů, onemocnění u nich ovšem probíhá mnohem rychleji. Navíc se nádorové buňky intenzivněji dělí, jejich bujení je „čilejší“ a častěji prorůstají do okolních tkání. Prvotní nádor se rychle zvětšuje a v průběhu několika týdnů (měsíců) zakládá další ložiska.

Základním předpokladem úspěchu je včasné objevení nemoci. „U mladých žen trvá oproti ženám po přechodu asi dvakrát déle, než je nádor diagnostikován,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, PhD., z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Není výjimečné, že žena čeká i několik měsíců, než zajde na vyšetření, které potvrdí či vyvrátí obavy. Při podezření na rakovinu prsu se ženy mohou obrátit na svého gynekologa či lékaře z prsních poraden, nebo přímo na Všeobecnou fakultní nemocnici. „Když žena zavolá, že má podezření, může za námi přijít už druhý den. Žádné doporučení od praktického lékaře či gynekologa nepotřebuje,“ zdůrazňuje docentka Tesařová.

„Projekt 35“
Cílem programu nazvaného „Projekt 35“ (www.projekt35.cz) je zkvalitnit diagnostiku a léčbu mladých žen ve věku do 35 let se zhoubným národem prsu. Chce mladým ženám zajistit optimální komplexní péči zahrnující nejen terapeutickou část, ale také podpůrnou léčbu včetně psychologické pomoci a genetického testování tak, aby se mohly léčit v místě svého bydliště a zároveň měly přístup ke všem standardním i velmi speciálním vyšetřením a k novým léčebným metodám.

Projekt 35 vznikl už před čtyřmi lety pod záštitou Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze a dosud sloužil hlavně k získání epidemiologických dat o nemocných. „Tato etapa ale teď skončila a musíme se posunout dál. Našim cílem je vytvořit program, který rozšíří diagnostické možnosti,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, PhD., z Onkologické kliniky VFN. Projekt se proto soustředí na sjednocení a zároveň aktualizování léčebných postupů pacientek do 35 let.

Odborníci zapojení do projektu chtějí spolupracovat s onkology, radiačními onkology, radiology, chirurgy, plastické chirurgy, gynekology, ale i praktickými lékaři, aby se nemocné ženy dařilo diagnostikovat co nejdříve. Hodlají také založit databázi všech pacientek s karcinomem prsu do 35 let a získat podklady pro celonárodní klinický výzkum týkající se karcinomu prsu mladých žen, do něhož by se zapojila všechna česká pracoviště.

Projekt podpořila i zpěvačka Anastacia, která před svým nedávným pražským koncertem předala přednostovi Onkologické kliniky prof. MUDr. Luboši Petruželkovi, Csc., šek na 50 tisíc korun. Sama totiž před šesti lety onemocněla rakovinou prsou a po úspěšné léčbě založila nadaci na výzkum této nemoci.


Diagnostika u mladých žen


Zdravotní pojišťovny ženám mladším než 45 let nehradí plošný screening rakoviny prsu vzhledem k malému počtu případů. Základním preventivním opatřením u nich je tedy pozornost k proměnám vlastního těla a pravidelné samovyšetření prsu. Provádět by ho měly všechny ženy a dívky hned po zahájení pravidelného menstruačního cyklu, a to jedenkrát za měsíc, nejlépe 7. den po ukončení menstruace, kdy se prsní žláza dobře prohmatává. Ženy, které již nemenstruují, mohou provádět vyšetření kterýkoli den v měsíci.

U mladých žen jsou nádory často podmíněny dědičně, což předurčuje tuto věkovou skupinu pro genetické poradenství. Genetický test se ve specializovaných ambulancích provádí pacientkám s výskytem tohoto onemocnění v rodině, případně s jinými rizikovými faktory. Nejde o žádný náročný zákrok, spočívá pouze v nitrožilním odebrání krve. Testy odhalí případné dědičné mutace genů, které jsou s uvedeným rizikem spojeny. V případě pozitivního výsledku testu pak mohou být vyšetřeni další členové rodiny – přímí příbuzní. Žena je poté lékaři pravidelně sledována.

Zdroj: Aliance žen s rakovinou prsu
12. listopadu 2009

Související články:
Vyčteno v genech
Hovory R - Aneb jak jsem byl nemocný a co Vy na to doktore?
Nebezpečná znaménka
HPV virus a rakovina děložního čípku
Samovyšetření prsou

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video