Rakovina prsu: Léčebné postupy při nádorovém onemocnění | e15.cz

Rakovina prsu: Léčebné postupy při nádorovém onemocnění

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ročně je u nás rakovina prsu nově diagnostikována u více než 6 000 žen, přičemž toto číslo stále stoupá. Jaké jsou možnosti léčby, když někoho tato nemoc postihne?

Kombinaci jednotlivých léčebných postupů a volbu léků určuje ošetřující lékař vždy podle typu, velikosti a umístění nádoru. Využití všech uvedených metod a možnosti aplikace moderních, účinných léků přináší v léčbě nádorového onemocnění prsu velmi příznivé výsledky. Oproti minulému století se daří uzdravit, nebo alespoň prodloužit život stále většímu počtu žen.

Chirurgická léčba


Chirurgické odstranění nádoru je jednou z velmi důležitých léčebných metod. Operace se provádí zpravidla v úvodních stadiích léčby. Pokud je nádor vhodně umístěn a není velkých rozměrů, může být proveden prs šetřící výkon. Tento druh operace je prováděn především u žen, které si přejí zachování prsu. Po částečném chirurgickém výkonu musí vždy následovat ozáření prsu, jinak může být léčebný výsledek samotné částečné operace horší než po úplném odstranění prsu. Odstranění (ablace) celého prsu se provádí u žen, které nechtějí nebo nemohou být ozařovány. Existují však další kritéria, jako je velikost nádoru, jeho umístění v prsu, mikroskopická struktura nádoru a dalších faktory.

Ozařování


Ozařování prsu se provádí vždy po prs šetřícím výkonu. Někdy bývá využíváno i po odstranění celého prsu, a to v případech, kdy jsou-li přítomny další rizikové faktory (nádor je poměrně velký, šíří se k hrudní stěně, zasahuje do podpažních uzlin, apod.). Nejčastěji se používá jen zevní ozařování, ale na některých pracovištích se kombinuje s brachyterapií, při které se oblast prsu protne tenkými hadičkami, do kterých se na několik desítek minut uzavírají radioaktivní zdroje.

Chemoterapie

Preventivní desatero: jak předcházet rakovině prsu

1. Jezte zdravě (nepřejídejte se, jezte hodně syrové zeleniny, ovoce a potravin s vyšším obsahem vlákniny, maximálně omezte přísun tuků a bílkovin, dost pijte).
2. Cvičte, mějte dostatek tělesného pohybu.
3. Omezte konzumaci alkoholu.
4. Nekuřte.
5. Provádějte pravidelně samovyšetření prsu (každý měsíc, vždy po dokončené menstruace).
6. Při jakémkoliv neobvyklém nálezu v prsu, v podpaží, na prsní bradavce nebo nad klíční kostí – například zatuhnutí, bulka, změna tvaru, velikosti, konzistence, povrchu, zbarvení pokožky prsu, výtoku z bradavky apod. – navštivte svého lékaře.
7. Podrobujte se screeningovému mamografickému vyšetření – od 45 let věku každé 2 roky.
8. Zbytečně neodkládejte založení vlastní rodiny (vhodnější je porodit své prvé dítě před 30 rokem věku).
9. Užívání hormonálních preparátů (častá je tzv. HRT – hormonální substituční léčba v přechodu) pečlivě zvažte se svým lékařem.
10. Při početnějším výskytu nádorů v rodině, zvláště nádorů prsu (u matky, sestry, dcery, babičky, a dalších) pohovořte se svým lékařem o možnosti dědičnosti.Cytostatika, které tlumí růst buněk a ničí je, se podávají jak v časných, tak v pokročilejších formách onemocnění na základě individuálního posouzení ošetřujícím lékařem. Lékaři na specializovaných onkologických pracovištím dnes mají k dispozici všechny typy moderních cytostatik. Léky jsou podávány nitrožilně v ambulanci. Léčba má za cíl snížit riziko návratu nemoci. V poslední době se lékaři snaží systémovou léčbu individualizovat s přihlédnutím k biologické povaze nádoru a jeho původnímu rozsahu.

Autor: Ženy - E15


Hormonální léčba


Růst více než poloviny všech nádorů prsu je povzbuzován ženskými pohlavními hormony, estrogeny. Pokud se sníží nebo trvale utlumí produkce těchto hormonů, dochází k významnému zpomalení růstu nádorů. Léčba je podmíněna přítomností hormonálních receptorů v nádorové tkání.

Biologická léčba


Léčba spočívá v podávání léků, které jsou vyvíjeny cíleně proti nádorovým buňkám. Smyslem této léčby je zastavit růst nádorových buněk imunologickou cestou, působit pouze v místě postižení a ušetřit zdravé tkáně. Je ovšem vhodná jen asi pro 20 % žen, jejichž nádorové buňky obsahují na svém povrchu určitou bílkovinu. Úvodní léčba nádoru prsu, chemoterapie, trvá přibližně půl roku, hormonální, biologická léčba pokračuje většinou více let.

Aliance žen s rakovinou prsu
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., zastřešuje celostátně 47 sdružení onkologických pacientek – žen s nádorovým onemocněním prsu. Aliance podporuje pacientky během léčby a bezprostředně po jejím ukončení. Jejím posláním je informovat a edukovat veřejnost, onkologické pacienty a pacientské organizace, prosazovat práva žen při léčbě rakoviny prsu a koordinovat projekty zaměřené na prevenci a léčbu tohoto nádorového onemocnění.

Naším hlavním posláním je podpořit pacientky s rakovinou prsu v boji s jejich zákeřnou nemocí. V průběhu celého roku proto organizujeme pravidelná setkání žen, které nad svou nemocí dokázaly zvítězit, či pacientek, které s rakovinou stále bojují. Kromě toho se snažíme realizovat projekty, jejichž cílem je zvýšit povědomí žen o výskytu, možnostech prevence a léčby rakoviny prsu,“ říká ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Janetta Bogdanová.

Významný je například projekt Ženy ženám, který poskytuje finanční příspěvek na preventivní sonografické a mamografické vyšetření ženám, jež nemají nárok na bezplatný screening. Jen v roce 2008 využilo možnosti finančního příspěvku na vyšetření celkem 25 798 žen z celé České republiky.

Aliance organizuje i tradiční setkání žen, které překonaly rakovinu prsu: Dokážeš to také. Letos v květnu tak proběhlo několik turistických pochodů – každý měřil 3105 metrů, což je výška alpského vrcholu Sonnblick, který byl zdolán onkologicky nemocnými ženami v roce 2002.

Letos také Aliance vydala za podpory společností Novartis Oncology a GlaxoSmithKline 20 tisíc kusů brožury nazvané Karcinom prsu s podtitulem Průvodce pro pacienty – diagnóza a léčba. V tištěné podobě ji lze nalézt v ordinacích mamologů, onkologů, chirurgů, gynekologů a také v pacientských organizacích. Stáhnout ji je možné na webových stránkách Aliance.

„Aliance rovněž je členkou Evropská koalice v boji proti karcinomu prsu – EUROPA DONNA. Členství v zastřešující celoevropské organizaci nám umožňuje přicházet s novými edukačními a preventivními materiály, stejně jako zprostředkovávat nejnovější poznatky a informace v oblasti léčby“, doplnila ředitelka Bogdanová.
Více informací o rakovině prsu a projektech Aliance naleznete na www.breastcancer.cz .Podpůrná léčba


Podpůrná léčba představuje podávání nejrůznějších léků, které umožňují dodržet plánovaný rozsah protinádorové léčby (chemoterapie, radioterapie a imunoterapie). Tyto léky zabraňují rozvoji nežádoucích účinků léčby a pokud se někdy vyskytnou, lze těmito preparáty snížit jejich závažnost a zkrátit jejich trvání.

V současné době jsou k dispozici účinné léky ke zvládnutí všech základních nežádoucích účinků, které lze předpokládat. Mezi lidmi stále kolují informace o nepřiměřeně závažných nežádoucích účincích protinádorové léčby. Často jsou ale zavádějící zejména proto, že mnohdy vycházejí ze zkušeností nemocných, kteří podstoupili léčbu před mnoha lety, kdy celá řada nových léků neexistovala. Dnešní onkologie si klade za cíl provádět takovou léčbu, která zlepší kvalitu života a nikoliv takovou léčbu, která devastuje nemocného.

26. litopadu 2009

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video