Schizofrenie – onemocnění duše i těla | e15.cz

Schizofrenie – onemocnění duše i těla

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
O schizofrenii jistě všichni někdy slyšeli. Pro většinu z nás je známým faktem, že se jedná o psychiatrickou diagnózu. Bohužel však o průběhu i léčbě schizofrenie panují mezi laickou veřejností zcela zkreslené představy.

 Pokud se onemocnění nevyskytne přímo v našem okolí, netýká se někoho blízkého, je pro nás něčím vzdáleným. Obecně panuje ve společnosti tendence nahlížet na psychiatrické pacienty jako na někoho poněkud „divného“, nebo nebezpečného. Jak tomu ale je ve skutečnosti?

V obecně rozšířeném přesvědčení mají schizofrenici rozdvojenou osobnost, což je mylný a zavádějící výklad. Lidé se schizofrenií většinou nežijí jako dvě či více osobností. Hlavní charakteristikou onemocnění je výrazné narušení kontaktu pacienta s realitou.

Typicky jde o poruchu duševních funkcí, jako jsou například myšlení, vnímání, pozornost nebo paměť, narušena je i schopnost pacienta jednat s lidmi. K hlavním příznakům onemocnění patří halucinace, bludy či změny v chování. Bohužel tyto příznaky vedou k utrpení úzkosti a prohlubování společenské izolace nemocného, jeho nepochopení a postupnému vyloučení z běžného života a ze společnosti. Vyrovnat se s těmito příznaky je pak velmi těžké nejen pro nemocného samotného, ale i pro jeho rodinu. Schizofrenie je závažné a celoživotní onemocnění.

Jak poznáme člověka trpícího schizofrenií?


Schizofrenií trpí v současné době zhruba 1 % populace. První známky schizofrenie se většinou objevují v dospívání nebo rané dospělosti, tedy mezi patnáctým a 35. rokem života a nemoc postihuje stejně muže i ženy.

U pacienta, jenž trpí schizofrenním onemocněním, dochází k rozporu mezi vnímanou realitou a realitou samotnou. Pacient je vztahovačný, pronásledovaný bludy a halucinacemi, někdy si mluví pro sebe, vytváří vlastní vnitřní svět, který je nesrozumitelný jeho okolí. Mezi nejznámější příznaky choroby patří sluchové a zrakové halucinace. Pacient většinou vnímá své příznaky jako nepříjemné a nežádoucí. Dochází i k poruchám emočního prožívání, časté jsou pocity strachu či úzkosti.

Lidé postižení schizofrenní poruchou mají vyšší riziko sebevražedného jednání a sbevražda je častou příčinou úmrtí pacientů se schizofrenií.

Program pro dobré zdraví (PPDZ)

V současné době funguje v celé republice celkem 25 center určených ambulantním pacientům se schizofrenií a schizoafektivní poruchou v rámci Programu pro dobré zdraví. Centra fungují buď v rámci psychiatrických zařízení nebo při ambulantních pracovištích a vždy je zaručena odborná kvalifikace instruktorů, kteří jsou speciálně školeni pro práci v centrech Programu pro dobré zdraví. Instruktory se nejčastěji stávají zdravotní sestry pracující na psychiatrických odděleních, psychologové, ale i sociální pracovníci.

Výhodou tohoto programu je skutečně osobní přístup ke každému účastníkovi a doporučení, která berou ohled na individuální kondici a životní situaci. Všichni účastníci si během programu osvojí způsoby, jak lze ovlivnit vlastní zdraví správnou výživou a životosprávou, ale také cvičením a pohybem.


Setkání probíhají v malé skupině, přibližně 8 – 12 účastníků, a trvají cca 90 minut. Celkem se může pacient trpící schizofrenií zúčastnit deseti setkání, která na sebe navazují po týdnu a poslední dvě lekce jsou vždy po měsíci. Každý účastník obdrží zdarma pracovní sešit, který ho provází všemi aktivitami ohledně stravování a fyzické kondice. Součástí programu není přímo fyzické cvičení, ale každý účastník získá konkrétní rady pro cvičení „šité na míru“.


Program vedou vyškolené sestry nebo psychologové, kteří účastníkům poskytují informace a praktické návody a připravují pro ně individuální plány. Skupinová struktura programu přináší navíc sociální pozitiva vzájemné podpory, která udržuje motivaci. Rady od ostatních účastníků přijímají pacienti raději než od terapeutů, společný problém se řeší lépe, účastníci se necítí se svými problémy osamoceni a pravidelná setkání posilují jejich pocit jistoty.
Účast v programu je bezplatná a pacienti se mohou přihlásit jednoduše prostřednictvím internetových stránek www.ppdz.cz nebo u svého psychiatra.


Příčiny vzniku schizofrenie a první příznaky


Příčinami vzniku schizofrenie jsou dědičné dispozice, spouštěči mohou být ale i různé psycho-sociální vlivy a vlivy prostředí. Mohou být způsobeny například špatnými rodinnými vztahy a komunikací v rodině, vystavení posměchu svého okolí v období dětství a dospívání.

Významný vliv mohou mít i drogy a další psychoaktivní látky. První projevy schizofrenie začínají nespecificky, obtížemi, jako jsou například sociální stažení, nápadná změna v chování či v náladách, vztahovačnost a nespavost.

Způsoby léčby schizofrenie

K léčbě schizofrenie se primárně využívají léčiva ze skupiny antipsychotik. Ty pozitivním způsobem ovlivňují pochody myšlení a zbavují nemocné halucinací, oslabují bludy a tlumí depresivní projevy.

Díky léčbě se mohou příznaky výrazně zmírnit a u některých nemocných úplně vymizet. Bohužel vedlejší účinky léčby mohou společně s nezdravým životním stylem nemocných napomáhat k dalším zdravotním problémům. Velmi častým problémem pacientů s psychickými poruchami je nadváha a nezdravý životní styl. Léky proti psychóze, které musí pacienti dlouhodobě užívat, mohou přispívat k nárůstu hmotnosti a mohou zvyšovat chuť k jídlu, ale daleko častějším problémem zůstávají nevhodné stravovací návyky a nedostatek pohybu,“ vysvětluje Zuzana Fišarová, instruktorka PPDZ a vrchní sestra na Psychiatrické klinice 1. LF a VFN v Praze.

Nemocný se tak dostává do začarovaného kruhu, kdy jej pronásledují zdravotní obtíže jako je obezita, vysoký krevní tlak a riziko kardiovaskulárních onemocnění. Takový člověk potřebuje silnou podporu ze strany rodiny a přátel, ale především odbornou pomoc.

4. února 2010

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video