Zdravotní komplikace obezity | e15.cz

Zdravotní komplikace obezity

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Obezita je onemocnění, které je charakterizováno zvýšeným množstvím tukové tkáně v organismu. Hodnocena je dle tzv. BMI (Body Mass Index), který ale ne zcela vystihuje všechna rizika, která s sebou obezita přináší.

CO JE TO OBEZITA?

Tělesná hmotnost se zvyšuje především kvůli nerovnováze mezi přijímanou energií a tělem vydávanou energií. Nevyužitá energie se v těle ukládá v tukových buňkách, a pokud tato nerovnováha přetrvává delší dobu, člověk začne tloustnout. Nerovnováha v příjmu a výdeji energie může být způsobena některými z těchto faktorů: přejídáním, konzumováním přemíry tuků, nedostatkem pohybu v kombinaci s určitým podílem genetických vloh.

Přestože genetickým predispozicím přikládá řada lidí velkou důležitost, za rozvoj obezity v posledních třiceti letech může především změna životního stylu.


STUPNĚ OBEZITY
Obezitu rozdělujeme na 1. až 3. stupeň podle tzv. BMI (Body Mass Index). BMI představuje podíl hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech (hmotnost (kg)/výška2 (m)).

ROZDĚLENÍ VÁHY DLE BMI:
Podváha Méně než 18,5
Normální tělesná hmotnost 18,5 – 24,9
Nadváha 25,0 – 29,9
Obezita 1. stupně 30,0 – 34,9
Obezita 2. stupně 35,0 – 39,9NEJČASTĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE SOUVISEJÍCÍ S OBEZITOU


S ručičkou na váze se zvyšuje i zdravotní zátěž pro celý organizmus. S obezitou úzce souvisí řada onemocnění. Záleží na stupni obezity, tedy na množství tuku, a na způsobu, jakým je tuk v těle rozložen. Vyšší riziko vzniku metabolických a oběhových komplikací obezity mají osoby s rozložením tuku převážně v oblasti břicha.

Pokud je BMI v pásmu normální hmotnosti, není třeba se obávat zdravotních důsledků. V případě nadváhy již riziko vzniku dalších onemocnění mírně stoupá. V případě vzestupu BMI nad 30 a zvýšení hodnot obvodu pasu se objevuje výrazně vyšší výskyt zdravotních potíží.

MEZI NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE OBEZITY PATŘÍ


- závažná metabolická a oběhová onemocnění – ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu, ateroskleróza mozkových tepen a cévní příhoda mozková, ateroskleróza končetinových tepen nebo jiné projevy aterosklerózy, porušená glukózová tolerance (neboli „náběh na cukrovku“), diabetes mellitus 2. typu (tedy cukrovka) a dna. Obézní lidé mívají zvýšený krevní tlak, zvýšené hladiny nebezpečného cholesterolu v krvi a nízkou hladinu „ochranného“ HDL-cholesterolu, zvýšené hladiny triglyceridů a kyseliny močové,
- onemocnění pohybového aparátu – zvýšená mechanická zátěž způsobuje vznik artrózy kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů a hrudní a bederní páteře,
- jiné choroby vyskytující se častěji u obézních pacientů – gynekologické problémy, žlučníkové kameny a jejich komplikace, brániční kýla a některé nádory, jako je karcinom dělohy nebo prsu, prostaty a tlustého střeva, opakované krátké zástavy dýchání ve spánku (syndrom spánkové apnoe).

Třebaže je mezi laickou veřejností rozšířen názor, že obézní lidé jsou spokojení, většinou to neplatí. Například u dětí přináší obezita řadu psychických problémů.


====EDUKAČNÍ KAMPAŇ ŽIJ ZDRAVĚ ====
Nekomerční projekt Žij zdravě, financovaný z fondu prevence VZP ČR, je celostátní edukační kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o obezitě jako vážném celospolečenském problému, přispět ke změně chování českého obyvatelstva a napomoci k dodržování tzv. Rovnice zdravého života, která říká:lépe jíst + více se hýbat = zdravě žítSoučástí projektu je internetový portál www.ZijZdrave.cz  plný užitečných rad a interaktivních aplikací, jídelníčky pro základní školy vytvořené ve spolupráci se Společností pro výživu a plánuje se speciální publikace určená pro pacienty ohrožené obezitou.

V rámci projektu Žij zdravě byl v roce 2008 realizován rozsáhlý celostátního výzkumu věnovaný problematice obezity mezi českou populací a na rok 2010 se chystá jeho pokračování. Průzkum je cenným informačním zdrojem především pro obezitology. Jeho garantem je III. interní klinika 2. LF UK a VFN.

Dětem je určena Jízda kuchařů YesNeYes po českých základních školách a internetové stránky www.YesNeYes.cz plné zábavy i poučení. Připravuje se rovněž populárně naučné video na téma zdravý životní styl, ve kterém dětem nejen jejich idoly z řad sportovců, umělců a zpěváků, ale i respektovaní odborníci na dětskou obezitu, poradí se správným stravováním.

Projekt Žij Zdravě je realizován za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a na rozdíl od jiných projektů je zcela nekomerční bez podpory soukromých firem a subjektů. Jeho úkolem je především edukovat a motivovat veřejnost ke změně životního stylu.

Po redukci hmotnosti mohou obézní pacienti s metabolickými a oběhovými potížemi počítat s příznivým účinkem projevujícím se nejenom snížením potřebné dávky léků, ale v mnoha případech i s prodloužením délky života. Výrazně se sníží také riziko vzniku komplikací vyplývajících z aterosklerotických změn cév. Krevní tlak pacientů např. klesá o 1–2 mm Hg při úbytku původní hmotnosti o jedno procento.

24. března 2010

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery