Zdravotní pojišťovny a obezita | e15.cz

Zdravotní pojišťovny a obezita

Jana Benešovská (Dieta)

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Víc než polovina lidí v České republice má problémy s nadbytečnými kilogramy. Podle průzkumů je u nás 55 % lidí, kteří bojují s nadváhou nebo obezitou. Jak se k tomuto faktu stavějí zdravotní pojišťovny a jakou podporu od nich můžete žádat, pokud vám ručička na váze ukazuje alarmující číslo?

Riziko tloustnutí

Podle posledního průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny z roku 2010 se s nadváhou potýká 34 % a s obezitou 21 % české populace. Obezita ohrožuje nejčastěji obyvatele vesnic, kde jejich podíl dosahuje 26 %. Za předchozí tři roky přibylo podle průzkumu pět procent obézních, tedy zhruba 425 tisíc lidí. „Výsledky také ukázaly, že nadváha a obezita je ve velké míře spojena se zvýšeným rizikem cukrovky, hypertenze a rovněž s nižší spokojeností s kvalitou života,“ říká Štěpán Svačina, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Podle odhadů může obezita za 5 až 10 procent všech případů zhoubných nádorů. U rakoviny ledvin se dokonce udává, že obezitě lze přičíst čtvrtinu těchto nádorů. Jako velký problém se ukazuje zejména obezita v rodině. Pokud jsou oba rodiče obézní, je velice pravděpodobné, že se s tímto problémem budou potýkat i jejich děti. Jestliže je obézní jeden z rodičů, vyskytuje se obezita u 27 % a nadváha u 35 % dotazovaných.

„Průzkum potvrzuje, že životní styl rodiny se jednoznačně odráží na návycích a zvycích jejích členů. Na dětech se nejen zrcadlí stravovací a pohybové zvyklosti rodiny, ale navíc se přenáší tyto zvyklosti i na další generace. Děti trpící nadváhou se s ní ve významně větší míře potýkají i v dospělém věku,“ říká pediatr a dětský obezitolog MUDr. Zlatko Marinov z Dětské polikliniky FN Motol. S rostoucím počtem lidí bojujících s nadváhou nebo obezitou pochopitelně rostou i náklady na léčbu nemocí spojených s nadbytečnými kilogramy.

Autor: Ženy - E15Mluví se o tom, že roční náklady na léčbu těžce obézního pacienta jsou přes 100 tisíc korun. „Jejich přesné vyčíslení je ale obtížné, protože obezita je bezprostřední příčinou různorodé škály onemocnění. Je ale možné konstatovat, že výdaje na léčbu onemocnění souvisejících s obezitou dosahují ročně stovek milionů korun,“ říká Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Protože ke snížení rizik a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva (a tím i ke snížení nákladů na léčbu) přispěje i malé snížení hmotnosti, v pojišťovnách se poslední dobou dostává mezi priority prevence obezity. Pro lidi bojující s nadbytečnými kilogramy z toho plynou zajímavé možnosti od vypracování jídelníčku až po nemalé finanční příspěvky na sportovní aktivity.

Hledejte výhody, je jich spousta

Každý člověk má svou zdravotní pojišťovnu a každá nabízí jak zajímavé příspěvky, tak preventivní programy, díky kterým se můžete starat o své zdraví. Jenže zatímco nákupní centra a banky na vás valí své nabídky ze všech stran, zdravotní pojišťovny jsou opatrnější. Zajímavé věci nabízejí, avšak počkají si, až si informace o nich vyhledáte sami. Nejlepším zdrojem informací je internet. Prohlédněte si webové stránky pojišťovny a zjistěte, jaké výhody by se vás mohly týkat a jestli se zrovna nekoná nějaká zajímavá akce.

Řadu svých nabídek pojišťovny inzerují prostřednictvím bulletinu, který vám možná chodí pravidelně do schránky - neházejte ho do sběru dřív, než si jej alespoň prolistujete. Když si nejste jisti, jestli se některá výhoda vztahuje i na vás, zeptejte se na infolince, jak je to ve vašem konkrétním případě - jejich seznam najdete v boxu pod textem. Linky bývají zdarma nebo za cenu místního volání, v provozu jsou většinou každý pracovní den.

Informace poskytují i jednotlivá klientská pracoviště pojišťoven. Podmínky pro uplatnění nejrůznějších výhod a příspěvků se liší v každé pojišťovně. Obecně ale platí, že chcete-li příspěvek, musíte vyplnit žádost o peníze - tu mají k dispozici v pobočce nebo si ji můžete vytisknout z internetu - a musíte samozřejmě doložit, že jste skutečně udělali něco pro prevenci svého zdraví. K tomu poslouží paragon - dbejte, aby měl všechny náležitosti: kdo ho vystavil, za co jste platili, kolik to stálo, datum, podpis prodávajícího. Doklad o zaplacení vám vydají u lékaře nebo i v posilovně, kam chodíte hubnout. Ohlídejte si však předem, zda pojišťovna s danými subjekty vůbec spolupracuje. Pokud chcete příspěvek na plavání, obvykle nestačí vstupenka do bazénu, nechte si vystavit daňový doklad. Další pravidla se pak týkají samotného čerpání příspěvku.

Peníze třeba dostanete, když jste obézní a zhubnete. Ovšem nestačí, že se nevejdete do kalhot. Obezita musí být jednoznačná - váš BMI index (hmotnost děleno výška v metrech na druhou) musí být vyšší než 30.

Hubnout musíte pod dohledem odborníka, což je lékař nebo i třeba poradna zdravé výživy, s nimiž pojišťovna spolupracuje, a novou váhu si musíte nějakou dobu udržet. Ale každá pojišťovna to má jinak a třeba u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra vůbec zhubnout nemusíte - stačí, že se léčíte.

Každopádně nesnažte se s podmínkami polemizovat. Je-li v nich napsáno, že permanentku na plavání, na kterou vám přispějí, si musíte pořídit do konce března a účtenku doručit do konce dubna, udělejte to - jinak nedostanete nic. Pojišťovnu sice můžete jednou za rok změnit, co je ale dobré vědět, je, že pojišťovny odměňují své klienty i za věrnost - čím jste u nich déle, tím vám přispějí více. Mnohdy je také výhodné (a pro některé příspěvky doslova nutné), když je u pojišťovny celá rodina.

Zdravý život s VZP

Lidé s nadváhou a obézní své problémy často podceňují. To je důvod, proč největší z pojišťoven (měřeno počtem klientů) - Všeobecná zdravotní pojišťovna - přispívá nejen na samotnou léčbu pacientů, ale prostřednictvím různých preventivních programů usiluje o změnu myšlení a chování široké veřejnosti. Jedním z jejích programů je projekt Zdravý život. Do něj se mohou zapojit všichni pojištěni VZP starší 15 let, kteří jsou členy Klubu pevného zdraví (více na www.vzp.cz) a nejsou zaměstnanci VZP. Program spočívá v tom, že během roku sbíráte body za aktivity spojené s prevencí a zdravým způsobem života - například absolvujete preventivní prohlídku u praktického lékaře - a nasbíráteli během roku minimálně 500 bodů, můžete požádat v pobočce VZP o finanční příspěvek na pohybové nebo rehabilitační aktivity, případně na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Minimální výše příspěvku činí 250 Kč a maximálně 1500 Kč. Dalším programem, kterým VZP motivuje lidi, aby si hlídali své zdraví, a především svou váhu, je edukační kampaň Žij zdravě. Portál www. zijzdrave.cz je však určený nejen pojištěncům, ale i široké veřejnosti. Můžete si tady spočítat BMI a zjistit, kolik energie vynaložíte za celý den v práci nebo při víkendovém úklidu nebo jaká je energetická hodnota vašich oblíbených jídel. Najdete tady i recepty na zdravé pokrmy nebo názory odborníků na známé mýty spojené se zdravým životním stylem. Další výhody přináší registrace do klubu Žij zdravě. Každý měsíc se soutěží o nějaký dárek nebo můžete požádat odborníka o konzultaci ohledně jídelníčku.

Coby členové klubu můžete využívat i on-line deníček pro zapisování energetického příjmu a výdaje. Elektronický nástroj „Můj deníček“ vám pak sám spočítá vše důležité, co potřebujete vědět, a ještě vytvoří přehledné grafy. Z přehledu pak rychle zjistíte, zda je váš příjem energie vyvážený dostatkem pohybu, a také spoustu jiných zajímavostí. Navíc pokud žijete zdravě, můžete se jako pojištěnec VZP stát členem Klubu pevného zdraví a využít výhody zmiňované výše. VZP je sice zdravotní pojišťovna s největším počtem pojištěnců, celorepublikovou působností a největším počtem smluvních zdravotnických zařízení, ovšem nabídka výhod pro pojištěnce je ve srovnání s ostatním pojišťovnami poměrně omezená - preventivní programy (webové portály a jejich služby) můžete využívat i tehdy, jste-li klientem jiné pojišťovny.

Zdravotní pojišťovny pro děti

Nadváha a obezita jsou problémem i u dětí. V České republice se s obezitou a nadváhou potýká celkem 13 procent dětí ve věku 6 až 10 let. U starších dětí ve věku 11 až 15 let je to dokonce 14 % chlapců a 10 % děvčat! „V každé ordinaci praktického dětského lékaře je průměrně 60 až 80 dětí s obezitou. Tvoří druhou největší léčebnou skupinu hned za alergiemi. Celkem 70 % obézních dětí se stane chronicky obézními dospělými se závažnými zdravotními komplikacemi, které vedou až k předčasnému úmrtí,“ varuje Zlatko Marinov.

Také proto vznikly v rámci kampaně VZP Žij zdravě internetové stránky YesNeYes.cz. „Je všeobecně známé, že pokud je člověk obézní, má i větší predispozici k rozvoji civilizačních chorob, jejichž léčba je zdlouhavá a finančně velmi nákladná. Z našeho pohledu je zcela určitě nejefektivnější šířit osvětu především u dětí a jejich rodičů. Je totiž prokázané, že obezitu si s sebou člověk často nese celý život stejně jako své stravovací návyky,“ vysvětluje původ kampaně Jiří Rod z VZP. Stránky seznamují děti se zásadami správného stravování, nutností dostatečného pohybu a nabízejí řadu receptů na jednoduchá, chutná a zdravá jídla. Recepty připravili známí kuchaři Filip Sajler a Ondřej Slanina a byly vybrány tak, aby je zvládl připravit každý teenager. Kromě rad jsou na stránkách k dispozici také tabulky nutričních hodnot oblíbených jídel a různé soutěže.

Teenageři i dospělí klienti VZP pak mohou využít akci Dny zdraví - jedná se o akce v plaveckých areálech, solných jeskyních, fitcentrech, kde vám zdarma změří tlak, tuk, BMI a ukážou vám, jak se správně stravovat. Návštěvníci akcí navíc získají bezplatný vstup do areálů. Na problém dětské nadváhy a obezity se zaměřuje i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. „V rámci Programu zdravé dítě podpoříme děti do osmnácti let, které se letos budou léčit s obezitou, finančním příspěvkem ve výši 500 korun,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí pojišťovny, a dodává: „Příspěvek může dítě použít na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci - tedy na sport, fitness a skupinová cvičení pro děti, jako je aerobik, aquaaerobik nebo na odborně vedený kurz léčby obezity pro děti.“ Příspěvek v programu Zdravé dítě je schvalován revizním lékařem pojišťovny po předložení potvrzení od pediatra, že je dítě léčeno s obezitou. A je tady ještě jedna důležitá podmínka: aby mělo dítě na příspěvek nárok, musí být oba jeho rodiče pojištěni právě u ZP MV ČR. Tato podmínka neplatí pro samoživitele.

Programy ostatní pojišťoven

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra své preventivní programy necílí jenom na děti, ale i na dospělé. Pro své klienty vytvořila internetový portál www.zdravijakovasen.cz, jehož prostřednictvím se široké veřejnosti snaží přijatelnou a zábavnou formou přiblížit zdravý životní styl. Najdete na něm informace o zdraví, rozhovory s lékaři, ale i se známými osobnostmi, které se svěřují například s tím, jak pečují (nebo taky ne) o své zdraví. Pojištěnci se prostřednictvím portálu mohou zapojit do soutěže s názvem Změním se. V průběhu tří měsíců se vybraní účastníci akce snaží pod vedením známého výživového poradce Petra Havlíčka změnit své stravovací návyky a spolu s tím shodit i přebytečná kila.

„Loni program absolvovalo 15 účastníků a dohromady se jim podařilo zhubnout 150 kilogramů. Absolutní rekordman - pětapadesátiletý Josef Kolář - shodil za tři měsíce téměř 21 kilogramů, z toho 15,3 kila tuku a v pase zhubl celých 18 centimetrů,“ říká Hana Kadečková. Vybraným účastníkům pojišťovna zdarma zařídí kompletní rozbor, pohovory a jídelníček u Petra Havlíčka, tréninkový plán a psychologický pohovor. U menších pojišťoven je nabídka preventivních programů omezenější, ale i tady můžete najít zajímavé možnosti finančních příspěvků. Vojenská zdravotní pojišťovna například poskytuje mimo jiné příspěvky na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci (zahrnuje příspěvek na saunu, posilovnu, masáže, aerobik, fitness) ve výši 350 Kč ročně, příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhálaty ve výši 500 Kč i příspěvky na plavání pro kojence nebo cvičení s dětmi do 6 let věku.

Konkrétní informace a podmínky čerpání jednotlivých příspěvků naleznete na internetových stránkách uvedených v boxu pod textem. Také u zdravotní pojišťovny Metal-Aliance máte nárok na řadu příspěvků souvisejících se zdravým životním stylem - na plavání, pobyt v solné jeskyni nebo zvýhodněné podmínky u některých programů STOB - Stop obezitě. U této pojišťovny platí, že čím déle jste pojištěni, tím více peněz dostanete. Stejně jako každá jiná pojišťovna má i ZP MA řadu partnerů, kteří pojištěncům nabízejí např. slevu na sportovní oblečení nebo na výrobky zdravé výživy apod. Každopádně peníze rozdávají všechny pojišťovny a záleží jenom na vás, co z jejich nabídky využijete a kolik peněz dostanete.

Autor: Jana Benešovská (Dieta)

Autor: Jana Benešovská (Dieta)

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video