Co dělat, když obdržíte platební rozkaz aneb Poslední šance, než zazvoní exekutor | e15.cz

Co dělat, když obdržíte platební rozkaz aneb Poslední šance, než zazvoní exekutor

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Bílá obálka se zeleným pruhem nevěstí pro většinu lidí nic dobrého. „Jestliže jste od soudu dostali platební rozkaz, je potřeba si dopis převzít, a poté rychle jednat!“ důrazně varuje Mgr. Rostislav Kovář z poradenského serveru Poradna veritele.cz.

Nepodceňujte platební rozkaz – může vám převrátit život vzhůru nohama!

Platební rozkaz pro vás znamená povinnost zaplatit dlužnou pohledávku, a to do 15ti dnů od jeho doručení. Jestliže jste od soudu obdrželi platební rozkaz – máte v podstatě dvě možnosti jak postupovat dál.

„Je-li pohledávka oprávněná, pak ji co nejrychleji uhraďte, vyhnete se tak dalším poplatkům souvisejícím s vymáháním. V případě, že je celková částka příliš vysoká, spojte se s věřitelem a pokuste se domluvit na splátkovém kalendáři. Mějte však na paměti, že není žádnou povinností věřitele, vám tento splátkový kalendář umožnit, záleží jen a jen na jeho dobré vůli!“ upozorňuje na častý omyl dlužníků Kovář.

Druhou možností je aktivní obrana, a to v okamžiku, kdy jste například dluh už dávno uhradil, výše dluhu je jiná, než uvádí věřitel, dluh je promlčený, nebo jste s věřitelem nikdy nebyli ve smluvním vztahu, ze kterého by vám vyplývaly povinnosti platit, atp. Tyto případy je vždy vhodné konzultovat s právním zástupcem. POZOR! Proti povinnosti uložené platebním rozkazem se můžete aktivně bránit podáním tzv. odporu, který musí být u soudu nejpozději 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Po uplynutí této doby už nemáte žádnou šanci zvrátit rozsudek!

Autor: Ženy - E15Od platebního rozkazu až k exekuci

V případě nepodání odůvodněného odporu či neuhrazení dlužné částky, nabývá vám doručený platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. To znamená, že pokud nezaplatíte a předá-li věřitel tento rozsudek exekutorovi, ten vás může v nejbližší době navštívit a navíc si za svoji práci naúčtuje i příslušnou odměnu, kterou budete muset také uhradit. Dostanete-li platební rozkaz – vždy jednejte co nejrychleji!

„Řada lidí se mylně domnívá, že když dostane platební rozkaz, který je vydán například na již promlčený dluh nebo na částku, o které jsou přesvědčení, že platit ani nikdy neměli, nemusí na tento dopis od příslušného soudu vůbec reagovat. Opak je však pravdou a takové poznání pro ně bývá obvykle velmi drahé.“ Upozorňuje Kovář.

Je pohledávka promlčená? Braňte se!

Teprve včasným podáním odporu například u zmiňované promlčené pohledávky dojde ke zrušení vydaného platebního rozkazu v celém rozsahu. Pokud rozporujete výši pohledávky, její oprávněnost a podobně, tak po podání odporu dojde ke zrušení platebního rozkazu a soudní obvykle nařídí v dané věci jednání.

Že není radno podceňovat jakékoliv dluhy, se přesvědčila i paní Alena. Jako řada dalších lidí byla donedávna zvyklá platit složenky se zpožděním a sem tam se jí i stalo, že nezaplatila vůbec. „Paní Alena dlužila jedné finanční společnosti necelé 3.000 Kč, na žádnou ze zaslaných upomínek nereagovala a svůj dluh neuhradila. Stejným způsobem postupovala i v případě obdrženého platebního rozkazu, jaké pak bylo její překvapení a rozhořčení, když jí na dveře zaklepal exekutor!“ uvádí Kovář.

Zapamatujte si

  • Soud nepotřebuje k vydání platebního rozkazu slyšení žalovaného
  • Platebním rozkazem se žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení rozkazu zaplatil požadovanou částku a řízení
  • Na podání odporu běží lhůta 15 dnů od doručení, nebo je dlužník povinen v této době žalovanou částku plně uhradit.
  • Pokud žalovaný nechce platební rozkaz zaplatit, musí podat odůvodněný odpor k soudu, který tento platební rozkaz vydal
  • Pokud žalovaný podá proti platebnímu rozkazu odpor, ruší se tím tento rozkaz a soud nařídí v dané věci jednání
  • Platební rozkaz, vůči němuž žalovaný nepodal odpor, má pravomocného rozsudku a slouží jako podklad pro vydání exekučního titulu

5. června 2011

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video