Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn | e15.cz

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

ZDROJ: Ženy - E15

Martin Zika

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Každoroční daňová povinnost se kvapem blíží. Málokdo by nesouhlasil s tvrzením, že čím dříve se na ni připravíme, tím lépe.

Proto vám nabízíme souhrn nejvýznamnějších změn, které vstoupily v platnost se začátkem zdaňovacího období roku 2006. Na co bychom si tedy letos měli dát při vyplňování daňového přiznání pozor?

Jaké největší odlišnosti nás tedy čekají při vyplňování letošního daňového přiznání od toho loňského? Asi nejvýznamnější novinkou je nahrazení některých nezdanitelných částí základu daně (tzv. odčitatelných položek) daňovými slevami, tzn. odpočty přímo od daně. Např. roční nezdanitelná částka na poplatníka ve výši 38 040 Kč je nahrazena slevou na dani ve výši 7 200 Kč.

Sleva na dani existovala již ve zdaňovacím období 2005, bylo ji však možné využít pouze pro slevu na dítě. Pokud tedy máte máte na konkrétní slevu nárok, můžete si za rok 2006 uplatnit tyto částky:

Pokud tedy máte na konkrétní slevu nárok, můžete za rok 2006 uplatnit tyto částky:

poplatník7 200 Kč
vyživovaný/á manžel/ka4 200 Kč je-li ZTP/P, tak 8 400
student2 400 Kč
částečná invalidita1 500 Kč
plná invalidita3 000 Kč
ZTP/P9 600 Kč
dítě6 000 Kč je-li ZTP/P, tak 12 000

Abyste mohli uplatnit slevu na vyživovaného manžela, potřebujete také jeho/její čestné prohlášení, že neměl/a v loňském roce příjmy přesahující 38 040 Kč. Pro účely zjištění, zda je vyživovanou osobou, se započítává hrubá mzda, příjem ze samostatné výdělečné činnosti (před odpočtem výdajů), příjem z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy (před odpočtem výdajů), mateřské a nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, důchody a všechny ostatní příjmy, které nejsou přímo vyloučeny.

Slevy si však budete moci odečíst jen do výše vaší daně. Pouze u slev na dítě platí, že pokud sleva částku daně převyšuje, máte nárok na tzv. daňový bonus (de facto negativní daň), laicky tedy peníze od finančního úřadu. A to až do celkové výše 2 500 Kč měsíčně, maximálně tedy 30 000 Kč za rok.  

Tyto změny bylo pochopitelně nutné promítnout i do příslušného daňového formuláře. Zrušeny byly nezdanitelné části daně dříve uváděné na 2. straně tiskopisu. Uvolnily místo novým slevám na dani, ty jsou ovšem uplatňovány až po výpočtu daně ze sníženého základu daně na 3. straně.

Ostatní odčitatelné položky ovšem zůstaly, nadále a také v nezměněné výši si tedy můžete od daňového základu odečítat příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, úroky z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření, dary či odborové příspěvky.


Jsou vaše příjmy spíše nižší až střední? Ušetříte
Ve vašem letošním daňovém přiznání se projeví také změny sazeb daně. Sazby v prvních dvou pásmech byly od roku 2006 sníženy, a to na 12 % z předchozích 15 % v 1. pásmu a na 19 % z předchozích 20 % ve 2. pásmu.

Zároveň byla upravena hranice mezi těmito dvěma pásmy, došlo k rozšíření 1. daňového pásma na 121 200 Kč ze 109 200 Kč. Druhé pásmo zůstává na 218 400 Kč.

Základ daně Daň
od Kčdo KčZe základu přesahujícího
0121 20012 %
121 200218 40014 544 Kč + 19 %121 200 Kč
218 400331 20033 012 Kč + 25 %218 400 Kč
331 20061 212 Kč + 32 %331 200 Kč

Pokud jsou tedy vaše příjmy spíše nižší až střední, letos na dani z příjmů ušetříte.

Termín pro roční zúčtování daně se blíží
Pro zaměstnance platí, že pokud chtějí, aby pro ně zaměstnavatel provedl roční zúčtování daně, musejí o to požádat nejpozději do 15. února. Formulář najdete zde, jde o III. část.
Zároveň je třeba, aby zaměstnavateli do stejného data dodali potřebné podklady. Zejména uplatňují-li nárok na daňové odpočty z penzijního připojištění, životního pojištění, úroků z hypotéky či úvěru ze stavebního spoření či odpočty zaplacených odborových příspěvků.
Uplatňují-li odpočet na manžela/ku, předloží prohlášení o tom, že neměl/a zdanitelné příjmy přesahující 38 040 Kč.
Pokud zaměstnanec změnil v průběhu roku zaměstnavatele, je rovněž povinen předložit doklady od všech předchozích zaměstnavatelů o výši příjmu, sražených odvodech pojistného, poskytnutých slevách a bonusech apod.

Další změny: důchod, společný základ daně manželů…
Jak jsme již zmínili v článku Daň z příjmů 2007: co se mění?, v průběhu roku 2006 byla přijata řada drobných novelizací zákona o daních z příjmů, případně zákona o rezervách. Zaměřme se na ty, které mají vliv na stanovení daňové povinnosti za rok 2006 u fyzických osob. Jedná se především o tyto změny:

1) Zvýšení limitu pro osvobození důchodů od daně
Řada lidí si myslí, že ze starobních důchodů se daň z příjmů neodvádí. To ovšem není pravda. Všechny starobní důchody jsou předmětem daně z příjmů, zákon o daních z příjmů ovšem většinu z nich od daně osvobozuje. Ale ne všechny.

Pro rok 2006 nově platí, že důchodce nebude muset odvést daň z vypláceného starobního důchodu, jestliže celková částka nepřesáhne 198 000 Kč. Došlo tedy ke zvýšení, za rok 2005 to bylo 162 000 Kč.

2) Nové vymezení společného základu daně manželů (promítá se do tiskopisu daňového přiznání)
Tato změna se promítla do přílohy č. 5 letošního tiskopisu daňového přiznání. Pro rok 2005 podle této přílohy společný základ daně zahrnoval i nezdanitelné části obou manželů (řádek 521). Nově, tzn. pro rok 2006, společný základ daně nezdanitelné části nezahrnuje a je zachycen na řádku 507 za rok 2006 jako součet dílčích základů daně za oba manžele. (Dodejme, že vloni měla příloha 5 dva listy, letos má jen jeden).

3) Osvobození od placení daně z darů poskytnutých fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb.

Novinky pro OSVČ: mění se minimální daň i minimální zálohy
Také osoby samostatně výdělečně činné musejí počítat s významnými změnami. Minimální základ daně pro zdaňovací období 2005 činil 107 300 Kč. Tato částka se letos mění, pro stanovení daně za rok 2006 základ daně dosahuje 112 950 Kč.

Mění se i minimální zálohy na pojistné. Od ledna 2007 platíte měsíční pojistné pro zdravotní pojišťovnu ve výši 1 360 Kč, tedy pojistné spočítané z minimálního měsíčního vyměřovací základu (10 069,5 Kč). Pokud jde o případnou změnu částky v průběhu roku, podle informace pracovnice VOZP zatím nebyla stanovena změna částky (a ani nemusí být).

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění byl stanoven na 4 709 Kč. Tato částka platí až do dne, ve kterém podáte přehled za rok 2006.

I zde platí, že pokud platíte minimální pojistné, pak až do měsíce, ve kterém podáte Přehled za rok 2006, budete platit minimální zálohy na důchodové (povinná složka sociálního pojištění, nemocenské pojištění není povinné) pojištění ve výši 1 394 Kč měsíčně. Po podání Přehledu za rok 2006 pak budete platit minimálně 1 491 Kč.

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!, Daň z příjmů fyzických osob  Daň z příjmů právnických osob a další formuláře. a další formuláře. a další formuláře.


Autor: Martin Zika
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ženy - E15
http://www.penize.cz/

Autor: Martin Zika

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video