Daňové přiznání: Nezapomeňte uplatnit slevu na manželku či manžela | e15.cz

Daňové přiznání: Nezapomeňte uplatnit slevu na manželku či manžela

ZDROJ: Ženy - E15

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Sleva na manželku nebo manžela je upravena v § 35ba zákona o dani z příjmu. Ze zákona lze uplatnit slevu ve výši 24 840 Kč, pokud nemá vlastní příjem přesahující za rok 2010 částku 68 000 Kč. Víte, v kterých případech můžete tuto slevu uplatnit?

Ze zákona lze uplatnit za rok 2010 slevu na manželku žijící s daňovým poplatníkem v domácnosti.
V případě, že je manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně, průkaz ZTP/P, lze uplatnit slevu na manželku ve výši 49 680 Kč. Pokud jste zaměstnanec uplatníte slevu v ročním zúčtování, OSVČ v daňovém přiznání.

Jaké příjmy se počítají?


Do vlastního příjmu manželky se podle zákona o dani z příjmu nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky státu na penzijní připojištění, státní podpora stavebního spoření a stipendium poskytované studentům. Nezahrnuje se také příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Nejčastější případy, kdy můžete slevu uplatnit


Manželka pobírala po celý rok pouze rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně.

Manželka pobírala čtyři měsíce mateřskou ve výši 10 000 Kč a následně již pouze rodičovský příspěvek. Mateřská se sice započítává, ale v tomto případě je nižší než 68 000 Kč, slevu uplatnit lze.

Manželka pobírala během roku podporu v nezaměstnanosti ve výši 65 000 Kč a následně sociální příplatek. Podpora v nezaměstnanosti se do příjmu počítá, sociální příplatek nikoliv.

Kdy slevu na manželku uplatnit nelze:


Manželka pobírala po celý rok invalidní důchod ve výši 6 000 Kč. Invalidní důchod se do příjmu manželky započítává, má-li tedy manželka za rok 2010 příjem z invalidního důchodu vyšší, než 68 000 Kč, tak slevu uplatnit nelze.

Manželka podniká a její zisk z podnikání za rok 2010 činil pouze 40 000 Kč (příjmy však činily 100 000 Kč). Pro účely uplatnění slevy na manželku je rozhodujícím kritériem vlatní příjem manželky, nikoli zisk. Protože je příjem vyšší než 68 000 Kč, nelze slevu uplatnit.

Manželka pobírala během roku 2010 nemocenskou ve výši 84 000 Kč. Slevu na manželku uplatnit nelze, protože nemocenská se do vlastního příjmu manželky započítává.

Manželka prodala vlastní auto za 100 000 Kč, jinak pobírala pouze rodičovský příspěvek. Slevu na dani uplatnit nelze, protože pro účely slevy na dani se do vlastního příjmu započítávají i některé příjmy osvobozené od daně, např. příjem z prodeje auta nebo bytu.

Termín pro zaměstnance – do 15. února 2011


U mnoha zaměstnanců neodpovídají sražené zálohy na dani z příjmu fyzických osob skutečnosti a jedním z důvodů je právěmožnost uplatnění slevy na manželku. Patříte mezi ně? Pak máte nárok na vratku daně. Když jsou tedy splněny podmínky k uplatnění slevy na manželku, tak je třeba tyto skutečnosti doložit k ročnímu zúčtování, např. čestné prohlášení manželky, že neměla vlastní příjmy za rok 2010 vyšší než 68 000 Kč.

O roční zúčtování daně je potřeba požádat zaměstnavatele nejpozději do 15. února 2011. Pokud nepožádáte, tak ho zaměstnavatel neprovede. O roční zúčtování můžete svého zaměstnavatele požádat, když nemáte povinnost odevzdat daňové přiznání za rok 2010 a podepsali jste u svého zaměstnavatele prohlášení k dani. Při změně několika zaměstnavatelů během roku, provede roční zúčtování poslední zaměstnavatel.

OSVČ – do konce března 2011


Osoby samostatně výdělečně činné musí uplatnit slevu na dani v daňovém přiznání za rok 2010, které je nutné na FÚ odevzdat do konce března, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce. Daňová povinnost OSVČ, jehož manželka za rok 2010 neměla vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč, bude nižší o 24 480 Kč.Autor: Petr Gola
Zdroj: Finexpert.cz
1. února 2010

Autor: Petr Gola

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video