I žena na mateřské má nárok na řádnou dovolenou | e15.cz

I žena na mateřské má nárok na řádnou dovolenou

Ludmila Řezníčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Zaměstnané matky si mohou po skončení mateřské dovolené vybrat řádnou dovolenou. Zaměstnavatel jim ji nesmí zkrátit a musí žádosti o její čerpání vyhovět.

Navíc během této dovolené ženy už mohou pobírat rodičovský příspěvek. Paní Jana byla  na rodičovské dovolené se skoro tříletým synem Jirkou. Před dvěma měsíci se jí narodilo další miminko, takže jí zaměstnavatel znovu poskytl mateřskou dovolenou. Kamarádka jí poradila, aby si po skončení mateřské dovolené vybrala u zaměstnavatele řádnou dovolenou. Mzdová účetní ve firmě, kde pracuje, tvrdila, že zaměstnavatel ženám na mateřské, ani rodičovské dovolené řádnou dovolenou neposkytuje. Jenže se mýlí. Podle zákoníku práce si žena může po mateřské dovolené nekrácenou řádnou dovolenou vybrat.

Obecně platí, že dovolená se neproplácí, ale zaměstnanec si ji musí fyzicky vybrat. Termín čerpání dovolené neurčuje zaměstnanec, ale zaměstnavatel, který podle zákoníku práce dovolenou nařizuje. V praxi to většinou funguje jako dohoda obou stran, nicméně bez souhlasu zaměstnavatele na dovolenou odejít nelze. Jedinou výjimkou je čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. V tomto období musí zaměstnavatel žádosti matky vyhovět a čerpání jí umožnit. Tuto povinnost mu určuje zákoník práce.

Pro účely nároku na dovolenou se mateřská dovolená započítává jako práce (jakoby žena pracovala), kdežto rodičovská dovolená se za práci nepovažuje. Toto rozlišení hraje důležitou roli u „krácení nároku na řádnou dovolenou“. Pokud si žena vyčerpá dovolenou před nástupem na rodičovskou dovolenou, nárok na dovolenou se nekrátí a odpovídá dovolené za celý kalendářní rok. Pokud si však na tuto možnost vzpomene, až když čerpá rodičovskou dovolenou, bude se jí nárok na řádnou dovolenou krátit. A to podle pravidla, které platí pro klasickou nemocenskou. Za prvních sto pracovních dnů pracovní neschopnosti se krátí celkový nárok na dovolenou o jednu dvanáctinu. A za každých dalších 21 zameškaných pracovních dnů se nárok zkrátí o další dvanáctinu. V dalších letech, kdy už je žena pouze na rodičovské dovolené, nemá na dovolenou nárok. Ten jí znovu vznikne, až se vrátí zpět do zaměstnání.

V praxi to vypadá následovně. Ženě se narodí dítě 10. června 2007, na mateřskou dovolenou odešla 29. dubna (šest týdnů před termínem porodu), předtím byla na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství. Na mateřské dovolené setrvá 28 týdnů, tj. do 11. 11. 2007.  V roce 2007 tak bude mít nárok na celou výměru dovolené, protože doba její nemocenské netrvala sto pracovních dnů. Pokud si dovolenou vyčerpá hned po ukončení mateřské, tak se jí kvůli rodičovské dovolené nárok nekrátí.

Po skončení mateřské je třeba zaměstnavateli zaslat písemnou žádost o čerpání dovolené. Při tomto čerpání dovolené si již matky mohou zajít na úřad státní sociální podpory a požádat si tam o rodičovský příspěvek. Ten lze při čerpání řádné dovolené pobírat. Teprve po vyčerpání dovolené si matky písemně požádají o čerpání rodičovské dovolené. Na ní mohou být až do tří let věku dítěte.

Pokud žena o možnosti čerpat dovolenou po mateřské nevěděla, může se pokusit zpětně se se zaměstnavatelem dohodnout. Pozdější čerpání dovolené mu sice zákoník práce nenařizuje, ale ve většině případů je dohoda možná. Navíc v případě, že by hrozilo „propadnutí“ nároku na dovolenou, je zaměstnavatel povinen její čerpání nařídit.

Autor: Ludmila Řezníčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ženy - E15
http://www.penize.cz/

Autor: Ludmila Řezníčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery