Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2006 | e15.cz

Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2006

ZDROJ: Ženy - E15

Simona Ely Plischke

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Není rok, který by nepřinesl změny v daních z příjmů. Nelze se tak příliš divit, že pozměněnou tvář má i teprve loňská novinka, společné zdanění manželů.

Podívejme se, jak se daňové přiznání za rok 2006 mění, jaké dokumenty si pro uplatnění společného zdanění musíte pro finanční úřad připravit a které jeho neduhy stále zůstávají nevyřešeny.

Zákon dal za zdaňovací období roku 2005 poprvé rodinám s dětmi na výběr, zda zdanit příjmy společně nebo odděleně. V loňském roce druhou možnost - společné zdanění manželů, které mnohým šetří kapsy, využilo zhruba 350 tisíc párů.

Pokud patříte mezi ně, v tuto chvíli nejspíš víte, zda se vám společné zdanění manželů vyplatilo a zda jej letos využijete znovu. Pokud to nevíte, je na místě otázka, kdy má smysl a kdy ne. Předesíláme, že společné zdanění manželů je přece jen náročnější na čas a aktivitu, zvažte tedy jeho výhody předem. Zjednodušeně lze říci, že nemá smysl v případě, kdy manželé mají přibližně stejný základ daně.

Pokud jste OSVČ, také nezapomeňte, že bohužel stejně jako loni nemůžete uplatnit společné zdanění manželů, pokud alespoň jeden z manželů:

 • odečítá ztrátu - upřesněme, že prokáží-li manželé nebo některý z nich ve zdaňovacím období, ve kterém uplatnili společné zdanění manželů, ztrátu u příjmů podle § 7 (přímy z podnikání) a 9 (příjmy z pronájmu) zákona o daních z příjmů, může ji odečíst od základu daně ten z manželů, který ji vykázal, v následujících zdaňovacích obdobích, pokud v těchto zdaňovacích obdobích neuplatní společné zdanění manželů. Pokud ale ztráta z podnikání a příjmů z pronájmů vznikla za zdaňovací období, kdy manželé neuplatňovali společné zdanění, je možné společně zdanit a odečet ztráty uplatnit),
 • má daň stanovenou paušální částkou,
 • rozděluje příjmy na více zdaňovacích období,
 • byl mu poskytnut příslib investiční pobídky,
 • je v konkurzu,
 • má povinnost stanovit minimální základ daně.

Společné zdanění rovněž není možné v případě, kdy jsou manželé spolupracujícími osobami. Musejí se tedy rozhodnout, jestli společné zdanění nebo spolupráce. Jakkoli to vypadá podobně, je mezi těmito dvěma možnostmi zásadní rozdíl, přičemž rozhodovat se je nutné individuálně (více viz články Společně zdanit, či spolupracovat? a Společné zdanění manželů: nechtějte slevu zadarmo!).

Co se počítá a jaké „papíry“ si letos přichystat?
Rozhodli jste se tedy (i) letos uplatnit společné zdanění manželů? Konkrétní návod, jak společné zdanění manželů za rok 2006 vyplnit a spočítat, vám na našich stránkách nabídneme v nejbližší době. Nyní se podívejme na „nutné základy“. Do základu daně manželů pro účely společného zdanění patří:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (po odpočtu sraženého pojistného na zdravotní a sociální pojištění),
 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku, ostatní příjmy (po odpočtu výdajů včetně pojistného).

Nepatří mezi ně naopak:

 • příjmy od daně osvobozené (nemocenská, mateřské dávky, podpora v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory (přídavky, rodičovský příspěvek, porodné atd.), dávky sociální péče,
 • příjmy zdaněné srážkovou daní (příjmy z dohod o provedení práce, příjmy z úroků na soukromých účtech atd.),
 • příjmy podléhající jinému zdanění (dědictví, dary).

Abyste mohli společné zdanění manželů využít, musíte si pro finanční úřad připravit několik dokumentů. Rozdělili jsme je do 4 skupin, podívejme se na ně:

Daňové přiznání včetně přílohy č. 5, která je právě určena pro výpočet společného základu daně manželů. Interaktivní formulář či jeho PDF podobu získáte zde.

Na tomto místě doplňme, že stejně jako se již loni uplatňovala místo odčitatelné položky na dítě tzv. daňová sleva, tedy odpočet přímo z daně, nově letos dochází ke stejné změně u ostatních osobních odčitatelných položek. V daňovém přiznání za loňský rok proto již nehledejte odčitatelnou položku na poplatníka, manžela/ku, částečného nebo plného invalidního důchodce, držitele průkazu ZTP-P nebo studenta. Nově je totiž naleznete pod slevami na dani.

Za každý měsíc, ve kterém máte na konkrétní slevu nárok, tak lze za letošní rok uplatnit tyto částky:

poplatník600 Kč 
vyživovaný/á manžel/ka350 Kčje-li ZTP/P, tak 700
student200 Kč 
částečná invalidita125 Kč 
plná invalidita250 Kč 
ZTP/P800 Kč 
dítě500 Kčje-li ZTP/P, tak 1 000

Tyto slevy si však budete moci odečíst jen do výše vaší daňové povinnosti. Pouze u slev na dítě platí, že pokud sleva převyšuje výši vaší daně, máte nárok na daňový bonus (laicky tedy peníze od finančního úřadu), a to až do celkové výše 2 500 Kč měsíčně, maximálně tedy 30 000 Kč za rok. Ovšem jen za podmínky, že pobíráte alespoň minimální mzdu. Pokud máte mzdu nižší, můžete přesto získat nárok na bonus, a to při ročním zúčtování, jestliže váš celkový příjem za rok dosáhl alespoň 6násobku minimální mzdy. Abyste mohli uplatnit slevu na vyživovaného manžela, potřebujete také jeho/její čestné prohlášení, že neměl/a v loňském roce příjmy přesahující 38 040 Kč. Pro účely zjištění, zda je vyživovanou osobou se započítává hrubá mzda, příjem ze SVČ (před odpočtem výdajů), příjem z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy (před odpočtem výdajů), mateřské a nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, důchody a všechny ostatní příjmy, které nejsou přímo vyloučeny.
Nezapočítávají se naopak:

 • dávky státní sociální podpory (přídavky, rodičovský příspěvek, porodné atd.),
 • dávky sociální péče,
 • zvýšení důchodu pro bezmocnost,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření,
 • stipendium u studujících soustavně se připravujících na budoucí povolání.

Co se dalších slev na dani týče, platí, že poplatníci, kteří u svého zaměstnavatele podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, dokládají případnou vlastní invaliditu, vlastní studium, existenci dítěte, jeho studium, příp. postižení úrovně ZTP-P dítěte přímo zaměstnavateli. Finančnímu úřadu při podávání daňového přiznání již tyto doklady nepředkládají.

interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob a další formuláře. a další formuláře.

Společné zdanění manželů funguje již druhý rok, ovšem nikoli bez problémů
Zavedení společného zdanění provázely loni značné zmatky, chyby a nepřesnosti v zákonech. Problémy se Ministerstvo financí snažilo řešit průběžně, o změnách jsme vás postupně informovali v článcích Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů, Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II. a Společné zdanění manželů: novela vyjasnila přeplatky, nedoplatky a zálohy. Všechny otazníky a vykřičníky se ale zatím vyřešit nepodařilo.

Stále zůstává např. nelogická podmínka, že společné zdanění nemůže uplatnit ten, kdo má příjmy z podnikání a nedosahuje minimálního základu daně. Přitom člověk, který nepracuje, vůbec nic takového splňovat nemusí a na společné zdanění nárok má.

Nejvážnějším problémem jsou ale zřejmě zálohy na daň z příjmu. Byla sice přijata novela, která zrušila nesmyslnou povinnost platit zálohy i v případě manžela, který neměl žádné příjmy, to však věc úplně nevyřešilo. „Teoreticky stačí, aby si matka na mateřské přivydělala pár tisíc, a už zálohy platit musí. Nikoli ovšem z tohoto výdělku, ale z celé poloviny loňského společného příjmu, byť manžel svou část vydělal v zaměstnání a tam mu samozřejmě i nadále jsou zálohy sráženy automaticky,“ napsala loni ve svém článku Kateřina Havlíčková. Tomuto problému jsme se detailně věnovali v článku Společné zdanění manželů 2006: stále plné problémů a nesmyslů, tam se také dočtete, jak tuto situaci můžete ve svém případě prakticky řešit.

Autor: Simona Ely Plischke
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ženy - E15
http://www.penize.cz/

Autor: Simona Ely Plischke

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video