Kolik zaplatíme za převod družstevního bytu? | e15.cz

Kolik zaplatíme za převod družstevního bytu?

ZDROJ: Ženy - E15

Lucie Aschenbrennerová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Chcete svůj podíl v družstvu prodat a nevíte, jak se vypořádat s daňovými povinnostmi? Musíte zaplatit daň z příjmu, nebo existuje cesta, jak se tomu vyhnout? Družstevní forma bydlení je u nás hojně rozšířená, odpovědi na tyto a další otázky proto jistě řada z vás přivítá.

Podstata družstevního bydlení spočívá v tom, že majitelem bytového domu

je družstvo, tedy právnická osoba. Tu tvoří jednotliví členové družstva,

kteří mají právo hlasovat na členské schůzi, nahlížet do družstevních účetních

dokladů, nebo být zvolen do představenstva či kontrolní komise družstva.

Členové družstva nejsou majiteli bytů, jsou pouze jejich

nájemníky (platí také, že každý z nájemníků se automaticky stává členem

družstva). Člen družstva tedy nemůže prodat byt jako takový. To, co nazýváme

prodejem družstevního bytu, je ve skutečnosti převod členských práv v bytovém

družstvu za úplatu. Ovšem pozor, nepleťme si bytová družstva se sdruženími

vlastníků bytových jednotek, kterým se mezi lidmi také často říká družstva. Zde

je každý vlastníkem svého bytu a takzvané „družstvo“ bylo vytvořeno například za

účelem oprav společných částí domu. O sdružení vlastníků bytových jednotek a o

tom, že domluvit se na mnoha věcech nezbytných pro provoz společných částí domu

se v praxi často ukazuje jako neřešitelný problém, jsme psali v článku Zákon o společenství vlastníků bytů hrozí.

Převádíme družstevní byt
Vraťme se tedy zpět k

bytovým družstvům. Členství v družstvu může být převedeno z jedné osoby na

druhou, převod není nikterak podmíněn souhlasem orgánů družstva. Členská práva

jsou automaticky převedena v okamžiku, kdy původní a nový člen družstva předloží

představenstvu dohodu o převodu členství. Vzor takové dohody o převodu členských

práv naleznete zde. Zprostředkování převodu

družstevního bytu nabízí i většina realitních kanceláří.

Jako „kupující“ si ale dejte před pořízením bytu pozor na to,

zda původní člen nemá vůči družstvu závazky, které by mohly přejít na vás. Jedná

se zejména o nedoplatky za služby. Je také dobré zjistit, jaká je výše dosud

nesplaceného investičního úvěru (tzv. anuita).

Daně a nemovistosti
Pořídili jste si loni

nový byt, přistavěli patro na svém domku, zdědili chatu, dostali pozemek? Prostě

nabyli nějakou nemovitost nebo tu, kterou vlastníte, stavebními úpravami

pozměnili? Čtěte zde!

Pokud na vaší nemovitosti nedošlo k žádné

daňově významné změně, čtěte tady. Další informace naleznete v článcích: Jak na daň z převodu nemovitostí a Domek nebo les, pro stát zdroj peněz

Mýtus: daň z převodu nemovitostí
Převod družstevního

bytu ve své podstatě není převodem bytu jako takového, ale pouze převodem

členství v bytovém družstvu, byť za úplatu. Původní člen prodá novému členovi

družstva pouze službu v podobě práva družstevní byt užívat.

Takzvaný „prodej“ družstevního bytu proto vůbec

nepodléhá dani z převodu nemovitosti, jelikož vlastně k žádnému převodu

nemovitosti nedochází. Nemovitost po celou dobu zůstává v majetku bytového

družstva a změna jeho členské základny nemá na vlastnictví objektu ani na zápis

v katastru nemovitosti vliv.
Od daně z převodu nemovitosti by ale byl osvobozen dokonce i bezúplatný převod bytů z vlastnictví družstev do vlastnictví jednotlivých členů družstva.

Daníme příjem z převodu družstevního bytu
Zatímco

daň z převodu nemovitosti se při převodu družstevního bytu platit nemusí, na

dani z příjmů bude muset prodávající pár korun finančnímu

úřadu poslat. Převod práv k družstevnímu bytu za úplatu je totiž příjmem

dle § 10 Zákona o dani z příjmů.

Příjem z převodu družstevního bytu uvedete ve svém daňovém přiznání nejpozději

do konce března následujícího roku a ve stejné lhůtě také daň odvedete. Sazba

daně pak závisí na ceně, za kterou bylo právo k bytu převedeno a pohybuje se

mezi 15 a 32 procenty.

Naštěstí i u odvodu daně z příjmů existují výjimky: pokud jste

totiž členem družstva déle než 5 let, při prodeji členských práv k družstevnímu

bytu daň z příjmu neplatíte. Převod členských práv k družstevnímu bytu v

případě, že doba mezi jejich nabytím a převodem na jinou osobu je delší než 5

let, je totiž od daně z příjmu osvobozen.

Ale ani pokud jste v družstevním bytě bydleli méně než pět let,

nemusíte propadat zoufalství. Osvobozeni od daně z příjmu jste i tehdy, pokud

utržené peníze použijete na pokrytí bytových potřeb, a to do jednoho roku od

převodu členství v družstvu.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004:
Jak vypočítat daň z příjmů a vyplnit daňové přiznání?
Na co

si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí?
Jak na

zdravotní a sociální pojištění?
Daňové přiznání elektronicky: má smysl ho

použít? A jak se s ním vypořádat?
Odpovědi naleznete v našem dalším tematickém speciálu!

Autor: Lucie Aschenbrennerová
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Lucie Aschenbrennerová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video