Krušná cesta z mateřské na úřad práce | e15.cz

Krušná cesta z mateřské na úřad práce

Ludmila Řezníčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Většina matek, které nemají práci a skončí jim rodičovská dovolená, může pobírat podporu v nezaměstnanosti. Ta se však zpravidla sotva přehoupne přes dva tisíce korun měsíčně.

Dcera paní Ireny oslaví letos čtvrté narozeniny. Holčička bude mít z oslavy radost. Pro paní Irenu ovšem začnou starosti. Přestane pobírat rodičovský příspěvek. Protože jí v době, kdy byla ještě na mateřské dovolené, skončil pracovní poměr na dobu určitou, ocitne se bez vlastního příjmu. Pokud si nenajde novou práci, nebo se nebude chtít nechat živit manželem, zbývá jí jediná možnost: zaregistrovat se na úřadu práce a zažádat o podporu v nezaměstnanosti.

Problém paní Ireny řeší řada matek, kterým buď skončil během mateřské pracovní poměr, nebo se nechtěly do bývalého zaměstnání po skončení rodičovské dovolené vrátit. Třeba proto, že by kvůli péči o dítě dřívější práci nestíhaly.

Do evidence úřadu práce se nezaměstnané matky zařadí ode dne  podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. O vyplácení podpory v nezaměstnanosti musí žena zažádat. Podpora se neuděluje automaticky. Pro nárok na ni je třeba vykonávat výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti (zaměstnání, podnikání, nikoli dohoda o provedení práce) v rozsahu minimálně dvanácti měsíců v posledních třech letech před zařazením do evidence úřadu práce. Pro matky s malými dětmi platí, že doba péče o dítě do čtyř let se považuje za náhradní dobu zaměstnání. Drtivá většina matek po mateřské a rodičovské dovolené tedy má na podporu v nezaměstnanosti nárok.

Pokud matky během třech let před zaregistrováním do evidence úřadu práce nepracovaly nebo nepodnikaly a staraly se pouze o dítě, nelze jim výši podpory vypočítat klasicky z dřívějšího platu. Zákon proto stanoví mechanismus výpočtu, který vychází z průměrné hrubé mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Tento ukazatel se každoročně mění. Pro rok 2007 je jeho hodnota 19 635 korun.

V případě tohoto alternativního výpočtu náleží nezaměstnané matce první tři měsíce 0,12násobek této částky, což je 2 357 korun měsíčně. Druhé tři měsíce to bude 0,11 násobek, což činí 2 160 korun měsíčně. Pokud maminka nastoupí na rekvalifikaci a začne pobírat podporu při rekvalifikaci, dostává 0,14násobek stanovené průměrné mzdy, což je 2 749 korun měsíčně.

Letos na podzim bude vydána nová referenční částka pro výpočet podpory na příští rok. Z ní se bude podpora vypočítávat až pro matky, které se zaregistrují do evidence úřadů práce po 1. lednu 2008. Podle vývoje průměrné mzdy lze očekávat, že částka pro výpočet podpory se zvýší zhruba o tisíc korun.

Nízkou podporu mohou matky doplnit třeba o dávky pomoci v hmotné nouzi

.

Žádný právní předpis nezakazuje souběžnou evidenci na úřadu práce a pobírání rodičovského příspěvku. Je však nutné mít ukončen pracovní poměr. Tuto možnost měla i paní Irena, když jí skončilo zaměstnání na dobu určitou. Registrace na úřadu práce ještě v době rodičovské dovolené se vyplatí zejména těm ženám, které ví, že po jejím skončení získají novou práci. Třeba jim dá práci rodinný příslušník ve své firmě.

Žena se v takovém případě může zaevidovat na úřadu práce, pobírat rodičovský příspěvek a k tomu ještě podporu v nezaměstnanosti. Tento postup však má dvě úskalí – úřad práce bude chtít, aby žena docházela na pravidelné konzultace, reagovala na nabídky práce a aktivně sháněla zaměstnání. Když to nebude dělat, může o podporu přijít. Navíc pokud žena podporu v nezaměstnanosti vyčerpá už v této době, aniž by si našla  zaměstnání, může se nakonec ocitnout zcela ve finanční nouzi, když skončí vyplácení rodičovského příspěvku a žena už nebude mít ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Je proto třeba dobře zvážit, kdy se do evidence úřadu práce přihlásit a začít čerpat podporu v nezaměstnanosti.

Autor: Ludmila Řezníčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ženy - E15
http://www.penize.cz/

Autor: Ludmila Řezníčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video