Lichvářům nejde o vaše blaho | e15.cz

Lichvářům nejde o vaše blaho

ZDROJ: Ženy - E15

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V životě se můžeme dostat do situace, že potřebujeme rychle peníze. Kvůli finanční tísni a stresu potom uzavřou někteří občané krajně nevýhodnou půjčku. Při důkladném propočítání zjistí, že během několika měsíců zaplatí na úrocích více, než kolik činí dlužná částka. Na první pohled se jedná o lichvu.

Netrpělivost se v případě úvěru nikdy nevyplácí

Každou půjčku a úvěr je potřeba důkladně zvážit a promyslet.Všechny dluhy se musí řádně platit, jinak přichází ke slovu exekuce a rodinné vztahy trpí. Najít zpětně finanční rovnováhu není vůbec snadné. Vyžaduje to velké úsilí a disciplínu. Zpravidla nejméně výhodné jsou rychlé půjčky na nižší částky až do domu. Půjčit si je v současné době tak snadné, i při procházce městem narazíme na řadu letáků či plakátů lákajících na výhodnou půjčku. Není tomu tak ale vždy.

Kde si půjčit?

Půjčky a úvěry bychom neměli nikdy vyřizovat v časové tísni. Lepit současné finanční problémy krátkodobými půjčkami, které se časem musí zaplatit a úroky nejsou nikterak malé, je značně nerozumné. Často je to cesta, na jejímž konci čeká exekuce. Nezadlužujme se proto zbytečně pro věci, bez kterých se obejdeme. Jestliže však potřebujeme rychle peníze, protože nám například zatéká do domu a nemáme dostatečnou finanční rezervu, potom je nutné si rychle někde půjčit. Nejlepší je zkusit si vypůjčit peníze u rodiny, ne vždycky je to však možné. Potom by měly naše první kroky vést do banky. I když máme velmi naspěch, tak je vhodné porovnat nabídku jednotlivých bank podle RPSN, což je procentuální podíl z dlužné částky, kterou dlužník zaplatí během roku v souvislosti se splátkami dluhu a všech dalších vedlejších poplatků. Určitě se vyplatí nabídku důkladně prostudovat. Netrpělivost se v případě úvěru nikdy nevyplácí. Kromě celkové výše úvěru je rovněž vhodné znát i jeho další parametry, jako je například možnost předčasného splacení, případné sankce za opožděné splacení a další.

Dvakrát měř, jednou řež

Někteří občané v časové tísni a při podcenění budoucnosti si mohou velmi nevýhodně půjčit od neseriózní společnosti nebo fyzické osoby, kdy úrok je vyšší než dlužná jistina a sankce za opožděné plnění jsou nezvykle vysoké. Zpětně dojdou k závěru, že takovou smlouvu nemusí plnit, protože se jedná o lichvu. Prokázat ji však není snadné, mnoho nevýhodných smluv se musí nakonec splatit. Pouze vysoké poplatky či úrok nejsou důvodem, aby soud kvalifikoval takovou půjčku jako lichvu. Postupuje se případ od případu. Aby šlo skutečně o lichvu, musí být splněno více podmínek, nejenom nestandardně vysoký úrok. I u všech finančních půjček tedy jednoznačně platí: „Dvakrát měř a jednou řež.“ I když potřebujeme peníze velmi naléhavě, tak je potřeba postupovat uvážlivě. Krajně nevýhodná půjčka může sice vyřešit dočasný problém, ale může nás dostat ještě do mnohem závažnějších finančních problémů, kdy bude rodinu několik let provázet exekuce.

Co je to lichva?

Lichva je definována v § 218 trestního zákona, současně musí nastat dvě podmínky: poskytovatel půjčky musí na této finanční transakci nadstandardně vydělat a současně musí využít určitého rozrušení, nezkušenosti nebo lehkomyslnosti. „Kdo zneužívá něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“ Při značném finančním prospěchu nebo u organizované činnosti může být pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

Hranice lichvy chybí

V zákoně chybí jasná finanční hranice, kdy se jedná o nepoměr mezi poskytnutou půjčkou a plněním klienta. Za hrubý nepoměr se v praxi považuje půjčka s úrokem dosahujícím 70 % a více za rok. Jestliže je úroková sazba vysokých 40 % nebo 50 %, tak se lichva neprokáže. Přitom již takovýto úrok je nesmírně vysoký. Aby se však jednalo o trestný čin, tak musí být naplněna také druhá skutková podstata, a sice že poskytovatel úvěru zneužije klientovy tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo rozrušení. Prokázat lichvu je tedy velmi těžké. Každou půjčku a úvěr je potřeba si důkladně rozmyslet.

Opravdu potřebujeme peníze hned?

Někteří lidé si chtějí vše dopřát hned. Nechtějí čekat, až našetří. Někdy se tedy zadluží zcela zbytečně kvůli zboží, na které je lepší si našetřit než si brát půjčku nebo úvěr. Protože už mají jeden úvěr u banky, tak si půjčují jinde. A velmi nevýhodně. Lepit současné finanční problémy krátkodobými půjčkami, které se musí zaplatit a u nichž nejsou úroky nikterak malé, je nerozumné. Často je to cesta, na jejímž konci čeká exekuce.

Exekuce není legrace

Nezvládnutí dluhů znamená exekuci. I kvůli krajně nevýhodným půjčkám na hranici lichvy, kterou prokázat není vůbec jednoduché. Kdo neplatí své závazky, musí počítat s tím, že mu dříve nebo později zaklepe exekutor na dveře. Možnosti exekuce jsou v dnešní době velmi široké (například exekuce z účtu, srážkou ze mzdy, důchodu, exekuce prodejem movitých věcí, prodejem nemovitosti či exekuce přikázáním pohledávky) a pro běžnou rodinu je téměř nemožné se jí vyhnout. Exekuce se navíc v posledních letech zrychlují. Věřitelé k ní přistupují v co nejkratším termínu. Od roku 2013 přitom může exekutor provádět srážky ze mzdy i manžela (manželky) dlužníka, i když o dluhu svého partnera/partnerky nemá vůbec tušení. Šance rodiny vyhnout se exekuci je tedy velmi malá. Nezodpovědné přistupování k úvěrům, půjčkám a lehkovážné zadlužování se tak závažně dotýká celé rodiny.

Autor: Petr Gola

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video